Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kompetenceløft på vej til syddanske virksomheder

Syddansk Vækstforum afsætter 25 mio. kr. til en indsats, der skal bidrage til at opkvalificere virksomheders medarbejdere. Virksomhederne opfordres til at gå sammen i branchefællesskaber og samarbejde om at få opkvalificeret branchens medarbejdere.

Adgang til kvalificeret arbejdskraft fremhæves igen og igen af syddanske virksomheder som en af de største udfordringer, de står over for i forhold til at realisere deres vækstpotentiale. Det fremgår bl.a. af Region Syddanmarks Vækstbarometer for 4. kvartal 2016. Her havde tre ud af fire virksomheder søgt nye medarbejdere, og af disse havde 59 pct. i høj eller nogen grad oplevet rekrutteringsproblemer.

I Syddanmark efterspørges der særligt visse typer af faglærte og medarbejdere med tekniske kompetencer på videregående niveau.

Derfor afsætter Syddansk Vækstforum nu 25 mio. kr. til opkvalificering af syddanske virksomheders ledere og medarbejdere.

Der er flere veje til kvalificeret arbejdskraft, og der er behov for at sætte ind flere steder. Det tager eksempelvis lang tid at få uddannet de unge inden for de uddannelser, der efterspørges, og det kan være vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft fra andre steder i landet eller udlandet.

Derfor er der behov for en indsats, der kan bidrage til kvalificeret arbejdskraft på den lidt kortere bane. Og det kan opkvalificering af virksomhedernes egne medarbejdere gøre, især hvis det kobles med en bredere rekruttering af nye medarbejdere, der har nogle, men ikke alle de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Ved at virksomheder inden for en branche med samme kompetencebehov går sammen i et branchepartnerskab om at opkvalificere arbejdskraft til branchen, bidrages der til, at indsatsen er efterspørgselsdrevet og matcher virksomhedernes behov. Samtidig er det med til at skabe volumen og dermed en større mulighed for holddannelse.

Vækstforum annoncerer nu efter ansøgere (operatører) til indsatsen. Det kan være et erhvervskontor, en uddannelsesinstitution, en erhvervsorganisation, en klyngeorganisation, et regionalt væksthus m.v.

Frist for indsendelse af ansøgninger til annonceringen er den 6. juni 2017.
Læs: Kompetenceløft på vej til syddanske virksomheder

Du finder punktet her på Syddansk Vækstforums dagsorden.

Link til annoncering her

 


Siden er sidst opdateret 12-11-2018
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring