Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Jordforureningsstrategi

Region Syddanmark udarbejder løbende en strategi for jordforureningsindsatsen. Strategien er en prioritering af indsatsen på forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i regionens område. Regionen skal finde, undersøge og gennemføre en indsats overfor forurenede grunde, der truer miljø, grundvand og menneskers sundhed.

Formålet med en jordforureningsstrategi

Jordforureningsstrategien har til formål at prioritere regionens indsats overfor jordforurening i regionens område. Ifølge jordforureningsloven skal regionen forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening, der kan skade natur, miljø og menneskers sundhed.

Principper regionens strategi bygger på

Regionsrådet har vedtaget en række bærende principper for prioriteringen af indsatsen. De bærende principper sætter rammen for den overordnede prioritering af indsatsen overfor:

  1. Grundvandstruende forureninger i grundvandsindsatsområder har højeste prioritet.
  2. Indeklima‐problemer på forurenede boliggrunde prioriteres højt.
  3. Overfladevand og natur samt overfor jordforurening med kontaktrisiko prioriteres kun i særlige tilfælde.

Notat om nye bærende principper for prioritering af indsatsen overfor jordforurening. (pdf, 494 kb)

Prioritering af områder

Med jordforureningsstrategien 2017 prioriterer regionen grundvandet højt. I strategien er regionen opdelt i 45 delområder. Hvert delområde er vurderet efter målet om ”mest godt grundvand for pengene”. På baggrund af jordforureningsstrategien udvælges de grunde der skal undersøges eller oprenses det kommende år.

Hent jordforureningsstrategien fra 2017 (pdf, 2,1 MB).

I 2019 er regionen færdig med at opspore og kortlægge muligt forurenede arealer i de områder af regionen, hvor der er betydningsfuldt grundvand. Tilbage resterer en opgave med at opdatere kortlægning i de dele af regionen, hvor der ikke er udpeget betydningsfuldt grundvand. Opdateringen af kortlægningen i disse områder omfatter potentielle forurenende aktiviteter, som har foregået fra slutningen af 1970-erne og frem til år 2000. Der er tale om kortlægning på vidensniveau 1. Det vil sige arealer, hvor der er en begrundet mistanke om jordforurening også kaldet V1-kortlægning.

"Principper for opdatering af kortlægningen i de områder, hvor der ikke er udpeget betydningsfuldt grundvand". (pdf, 894 kb).


Siden er sidst opdateret 03-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring