Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPresse og nyhederpilArtiklerpilArtikelarkivpilNyheder 2017pilJanuar 2017pilEt år med nye pejlemærker, blå blink og styrket samarbejde

Et år med nye pejlemærker, blå blink og styrket samarbejde

02-02-2000 | Af Joan Thaysen Rex

Fredag 6. januar 2017 deltog flere end 100 syddanske beslutningstagere i Region Syddanmarks nytårskur i regionshuset i Vejle, hvor regionsrådsformand Stephanie Lose var vært. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) havde også lagt vejen forbi.

Stephanie Lose, Ellen Trane Nørby

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (t.h.) ønskede blandt andre regionsrådsformand Stephanie Lose godt nytår. (Foto: Region Syddanmark)

 

Region Syddanmark fik i 2016 et sæt nye pejlemærker, som skal skabe helhed og synergi i regionens drift og udvikling.

- Pejlemærkerne skal skabe et klart og utvetydigt billede af, hvor Region Syddanmark er på vej hen, sagde regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i sin nytårstale.

Pejlemærkerne, der fremover skal sætte retning for regionens arbejde, er udarbejdet med input fra blandt andre kommuner og samarbejdspartnere på tværs af regionen, og Stephanie Lose benyttede lejligheden til at takke de tilstedeværende for deres input.

Dermed slog hun også tonen an til en tale, der i høj grad kom til at handle om regionens ønske om at være en samarbejdende region – om det så er med kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv eller på tværs af den dansk-tyske grænse. 

Ambulancerne var kun en del af fortællingen

Regionsrådsformanden lagde ikke skjul på, at BIOS’ konkurs i sommeren 2016 har krævet mange ressourcer.

- Sommerferien 2016 bliver en sommerferie, jeg aldrig glemmer. I første halvdel af juli stod det klart for mig, at vi med stor sandsynlighed så ind i et konkursscenarium. Ferie med familien blev erstattet med arbejde og møder, og børnefødselsdage med interview, tv-indslag og telefonsamtaler. Dygtige medarbejdere mødte ind på arbejde, mens mange andre holdt ferie i sommer. Der blev arbejdet med scenarier og planer. Der blev regnet og tegnet. Ja kort sagt - der blev ydet en kæmpe indsats for at sikre, at borgene i Region Syddanmark fortsat kunne være trygge ved, at der ville komme en ambulance. For det var det, det handlede om: At vi kunne, skulle og ville sikre forsyningssikkerheden.

Region Syddanmark har nu hjemtaget ambulancedriften. Og med Ambulance Syd har Region Syddanmark budt velkommen til flere end 500 nye medarbejdere.

Sagen om ambulancerne er dog kun en lille del af fortællingen om 2016 i Region Syddanmark.

Mere sundhed for pengene, ikke bare mere aktivitet

Regionsrådsformanden brugte også sin tale til at sætte fokus på en national debat, der blev rejst i 2016. En debat om den afregningsmodel, sygehusene i mange år er blevet styret efter, og som har fokuseret på at øge aktiviteten, for at nedbringe ventetider. En model, sagde regionsrådsformanden, der ikke længere holder.

- Derfor skal vi fremover i højere grad vende blikket mod, hvordan vi sikrer mere værdi og kvalitet for patienterne inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, og hvordan vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt, sagde Stephanie Lose.

Hun funderede over, om et ensidigt fokus på aktivitet i virkeligheden kan stå i vejen for udvikling og innovation – og dermed også for, at kvaliteten og det, der giver værdi for patienten, kommer i fokus.  Der skal nye tiltag til, mente Stephanie Lose. 

Allerede nu sætter Region Syddanmark gang i en forsøgsordning med en ny finansieringsmodel. Den skal prøves af på en række sygehuse i regionen og skal give sygehusene incitament til i højere grad end i dag at afprøve nye metoder eller arbejdsgange, som skaber mest mulig kvalitet og værdi for patienten, fremfor blot at øge aktiviteten.

Det nære sundhedsvæsen

Stephanie Lose glædede sig i sin tale over, at samarbejdet med de syddanske kommuner blev styrket i det forgangne år. Samarbejdet er vigtigere end nogen sinde, fordi kommunerne og Region Syddanmark har gensidig interesse i at videreudvikle det nære og sømløse sundhedsvæsen for borgeren. Med sundhedstilbud, der er tættere på, hvor borgerne lever og bor. Og det uanset, om det er inden for somatikken eller psykiatrien. 

 - Det er altafgørende, at vi i årene fremover skaber mere sammenhæng. Et sammenhængende sundhedsvæsen er lig med tryghed for borgeren og kvalitet i behandlingen, sagde regionsrådsformanden.

Det gode liv skal skabe vækst

Samarbejdet med kommunerne er også centralt i forhold til at sikre den regionale udvikling.

 Med strategien ”Det gode liv som vækstskaber” satte regionsrådet i 2016 retning for den vækst- og udviklingsindsats, der frem mod 2019 skal ske sammen med kommunerne. Men også på tværs af den dansk-tyske grænse.

 Strategien skal blandt andet ændre ved den udfordring, at manglen på arbejdskraft kan komme til at hindre de syddanske virksomheder i at realisere deres vækstpotentiale.

 - Vi har brug for, at alle gode kræfter trækker i samme retning i det syddanske. For vi har en udfordring, som vi bliver nødt til at løse i fællesskab, understregede Stephanie Lose.
Hun fremhævende desuden, at Region Syddanmark fortsat skal udnytte de regionale styrker inden for bæredygtig energi, velfærdsinnovation og oplevelseserhverv, men også have fokus på at bidrage til nationale dagsordener.

Ingen alternativer til fødselaren

Regionsrådsformand Stephanie Lose benyttede også lejligheden til at kigge frem mod en rund fødselsdag. I 2017 fylder regionerne nemlig 10 år.

- Vi har sammen med de andre regioner vist, at vi er med til at skabe vækst, og det kniber med at opdrive en ekspert, der kan pege på oplagte alternativer for sundhedsvæsenet. Og min erfaring siger mig ellers, at journalister altid kan opdrive en ekspert – eller en der kalder sig ekspert – til at indtage det ledige synspunkt. Men det var ikke sket uden et samarbejde på tværs af grænser og fagligheder. Ikke uden et godt og tæt med jer, der er her i dag, sagde regionsrådsformanden, inden hun sluttede af med at ønske alle et godt nytår.


Siden er sidst opdateret 06-01-2017
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring