Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Råstofplan 2016

Råstofplan 2016

Regionsrådet på mødet d. 27. marts 2017 har vedtaget Råstofplan 2016.   

 

Vedtagelsen af Råstofplan 2016 har været annonceret offentligt i 4 uger fra den 29.marts 2016.  

Vedtagelsen af råstofplaner kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt. Fristen for at klage var onsdag d. 26. april. Regionen har modtaget én klage over regionsrådets afgørelse. Klager over regionsrådets vedtagelse af råstofplanen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet.

Råstofplanen er trådt i kraft, ved klagefristens udløb.

 

På denne side findes de dokumenter der indgår som en del af Råstofplan 2016. Desuden findes link til de høringssvar regionen har modtaget under høringen af forslaget til Råstofplan 2016 .

 

  • Råstofplan 2016 for Region Syddanmark (pdf). Råstofplan 2016 indeholder regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer i Region Syddanmark, og beskriver regionens indsatsområder for den kommende planperiode. Planen indeholder desuden retningslinjer for råstofindvinding og en redegørelse for ressourcesituationen.
  • Miljøvurdering af Råstofplan 2016 (pdf). Miljøvurderingen beskriver Råstofplan 2016's sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.
  • Interaktivt kort med grave- og interesseområder, der indgår i Råstofplan 2016 (åbner nyt vindue). Du kan hente GIS-filer med råstofplan områder her: MapInfo (zip-fil) ArcGis (zip-fil)


Som en del af miljøvurderingen af den samlede plan er der udarbejdet miljørapporter og en miljøscreening for de arealer der potentielt kan udlægges som nye graveområder for sand, grus og sten. Dels for arealer der er ønsket udlagt i forbindelse med indkaldelsen af idéer og forslag og dels arealer der foreslås på baggrund af regionens egen råstofkortlægning. Disse rapporter ses nederst på siden.

 


Miljørapporter for konkrete områder

Tryk på linket for at hente miljørapporten som pdf-fil.

 

Miljørapporter der er ændret på baggrund af nye oplysninger, der er kommet til under høringen af forslaget til Råstofplan 2016, er markeret med en stjerne (*). De øvrige rapporter er identiske med de miljørapporter, der blev fremlagt i forbindelse med behandlingen af forslaget til Råstofplan 2016.

 

 Fyn

Gadsbølle, Assens Kommune*
Ålsbo 1, Assens Kommune
Ålsbo 2, Assens Kommune*
Hågerup, Faaborg-Midtfyn Kommune
Norup, Nordfyn Kommune
Fangel, Odense Kommune*

Trekantområdet

Fovslet, Kolding Kommune*
Lejrskov, Kolding Kommune
Møsvrå_Eltang, Kolding Kommune
Stepping, Kolding Kommune*
Viuf I, Kolding Kommune
Viuf II, Kolding Kommune*
Frederikshåb, Vejle Kommune
Kollemorten, Vejle Kommune*
Sødover I, Vejle Kommune*
Sødover II, Vejle Kommune*
Vester Hornstrup, Vejle Kommune

Sydvestjylland

Hjortlund, Esbjerg Kommune
Søhale I, Esbjerg Kommune (miljøscreening)
Søhale II, Esbjerg Kommune*
Bastrup, Varde Kommune*
Vibæk-Hostrup, Varde og Esbjerg Kommuner

Sønderjylland

Oksenvad, Haderslev Kommune*
Sommersted, Haderslev Kommune
Stevning, Sønderborg Kommune
Bolderslev, Aabenraa Kommune*
Kollund, Aabenraa Kommune*
Mjøls, Aabenraa Kommune*
Uge (Hærvejen), Aabenraa Kommune
Uge (Røllum), Aabenraa Kommune
 

 


Siden er sidst opdateret 21-07-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring