Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilRåstofferpilRåstofkortlægningpilOpdatering af fase 1 kortlægning for klæg i Vadehavskommunerne

Opdatering af fase 1 kortlægning for klæg i Vadehavskommunerne

Region Syddanmark ønsker at udlægge nye arealer til klægindvinding i et tillæg til råstofplanen.
Klæg ved Skallingen
Klæg ved Skallingen. Foto: Jens A. Underbjerg, 2016.

Som en forberedelse til dette har regionen gennemgået eksisterende materiale omkring kortlægning og indvinding af klæg. Regionen har fået udarbejdet rapporten Opdatering af fase 1 kortlægning for klæg i Vadehavskommunerne.

Formålet med gennemgangen er at danne et overblik over hvilke arealer der tidligere er blevet kortlagt og på hvilket detaljeringsniveau, samt at få en overblik over hvilket arealer, der allerede er indvundet klæg fra. Kortet nedenfor viser de undersøgte områder (Tryk for kortet for at komme til det interaktive kort).

 

Oversigtskort over klægkortlagte områder

 

Signatur
Ikke yderligere behov for kortlægning
Signatur
Vurdering af klæginteresse
Signatur
Vurdering af klæginteresse og evt. supplerende kortlægning

Det gennemgåede materiale 

Baggrunden for at de enkelte områder vurderes som interessante for klægindvinding kan ses i de rapporter der fremgår af listen nedenfor. Bemærk nogle af filerne er store, så de kan tage langt tid at hente ned.

Darum-Tjæreborg Dige

Darum – Tjæreborg Dige, Forstærkning 1993-1994, Særlig arbejdsbeskrivelse, Kystdirektoratet, september 1992 (pdf 13 MB)

Ribe Dige

Klæg og sandefterforskning ved Ribe Dige, Geoteknisk rapport nr. 3. Del I: Klægefterforskning, Dansk Geoteknik A/S (pdf 46,4 MB)

Forstærkning af Ribe dige, bilag 1, klæg, februar 1978, Kystdirektoratet + kassette med ”løse” boreprofiler og kortbilag (pdf 39,6 MB)

Ribe Fløjdiger, forstærkning 1998, Kystdirektoratet, april 1998 (pdf 9,4 MB)

Mandø Dige

Mandø Dige forstærkningsprojekt, Kystdirektoratet, 1981-1984 (pdf 55,4 MB)

Havneby Dige

Havneby Dige forstærkning, Kystdirektoratet, 10. juni 1992 (pdf 1,9 MB)

Rejsby og Ballum Diger

Rejsby Dige, Omprofilering 1982, bilag 1, Indvinding af sand, klæg og muld, Kystinspektoratet, 29. juli 1982 (pdf 17,7 MB)

Kortlægning af klægforekomster samt forslag til retableringsplaner i forbindelse med forstærkningsarbejder på Rejsby og Ballum diger. Johansson og Kalstrup A/S, Maj 2002 (pdf 53,4 MB)

Rejsby og Ballum-Astrup Diger, Forstærkningsprojekt, Geoteknisk rapport nr. 2. COWI, december 2003 (pdf 17,6 MB) og Klægindvinding til forstærkning af Ballum-Astrup Dige, Rejsby Dige og Rømødæmningen, januar 2001 (pdf 17, MB)

Fremskudt Dige ved Højer

Fremskudt dige ved Højer, klægeftersøgning, datarapport. COWIconsult, 1978 + tilhørende vurderingsrapport, COWIconsult, 1978 (pdf 60,6 MB)

Mønstre i sandet ved Skallingen
Strømribber i sand ved Skallingen. Foto: Jens A. Underbjerg, 2016.

Har du yderligere oplysninger?

Har du yderligere information som kan bidrage til regionens arbejde med at udarbejde et klægtillæg vil vi gerne høre fra dig. Du kan skrive dine bemærkninger til:

 

Region Syddanmark
Miljø & Råstoffer

miljoe-raastoffer@rsyd.dk
Tlf. 7663 1917

 


Siden er sidst opdateret 28-04-2017
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring