Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Syv projekter får støttekroner

Syddansk Vækstforum har 18. marts 2016 indstillet syv projekter til støtte: Living Design Lab, IoTstyring - Internet of Things, Clean Green Plan, Danske Turismekompetencer,  KompetenceVækst, Turismebranchen – fra potentiale til vækst via kompetencer og DEMANTEC.

Living Design Lab skal være med til at fremme innovationen i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Det er Syddansk Universitet, der som projektleder skal etablere og gennemføre offentlig-private innovationssamarbejder (OPI), der skal fremme, at virksomhederne opdyrker det kommunale velfærdsområde som kunde.

Du finder punktet her på Vækstforums dagsorden.

IoTstyring - Internet of Things går ud på, at de deltagende virksomheder udvikler et innovativt koncept til energieffektiv og samlet styring af bl.a. gulvvarme, ventilation og belysning på grundlag af Internet of Things (IoT) og digitaliseringsteknologier.

Du finder punktet her på Vækstforums dagsorden.

Clean Green Plan har til formål at sikre en effektiv anvendelse af energi og ressourcer i virksomheder og dermed øge virksomhedernes konkurrenceevne, gavne samfundsøkonomien og reducere miljøbelastningen. Målgruppen for projektet er små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der vurderes at have et særligt potentiale for energi- og/eller ressourceeffektivisering. Det er forventet, at 700 virksomheder indgår i den indledende screeningsfase, og at mindst 250 virksomheder forsætter som partnere med det formål at få udarbejdet en grøn forretningsplan.

Du finder punktet her på Vækstforums dagsorden. 

Danske Turismekompetencer er tværregionalt og dækker alle fem regioner. Formålet med projektet er at øge kompetenceniveauet i turismeerhvervet. Det sker ved en afdækning af virksomhedernes vækstrettede kompetencebehov og en efterfølgende kompetenceudvikling af virksomhedernes ledere og medarbejdere.

Du finder punktet her på Vækstforums dagsorden.

Turismebranchen – fra potentiale til vækst via kompetencer. I forbindelse med det tværregionale, vækstrettede kompetenceudviklingsprojekt ”Danske Turismekompetencer”, vil der være behov for at udføre understøttende aktiviteter. Denne ansøgning omhandler de syddanske understøttende aktiviteter. For at kunne indgå i det tværregionale projekt, skal virksomhederne kunne fremvise en detaljeret vækststrategi med identificerede kompetencebehov. Dette projekt har til formål at kvalificere turismevirksomhederne til at deltage i projektet ”Danske Turismekompetencer” igennem individuel vejledning, som støtter virksomhederne i at udvikle deres vækststrategi. 

Du finder punktet her på Vækstforums dagsorden.

KompetenceVækst er en ansøgning til puljen til ”kvalificeret arbejdskraft” og er en videreudvikling af projekt SAMVIRK, som Syddansk Vækstforum med succes støttede op om i 2013-2015.

Formålet med projektet er at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft ved at give medarbejderne et helt uddannelsesløft fra ufaglært til faglært eller fra faglært til videregående niveau. Projektet retter sig særligt mod virksomheder i følgende brancher, hvor der er - eller forventes at blive - mangel på kvalificeret arbejdskraft: Industriel produktion, bygge og anlæg, transport, lager og logistik, IT, videnservice og øvrig service.

Du finder punktet her på Vækstforums dagsorden.

DEMANTEC er et INTERREG 5A-projekt, der har til formål at teste og tilpasse demensrelaterede løsninger til danske og tyske plejehjem. I forbindelse med test og tilpasning af løsninger ved to konkrete danske virksomheder fokuseres der på at skabe muligheder for samarbejde og udvikling hen over grænsen mellem en række danske og tyske velfærdsteknologiske virksomheder.

Du finder punktet her på Vækstforums dagsorden. 


Siden er sidst opdateret 26-04-2016
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring