Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Shell Havneterminalen, Fredericia

Shells havneterminal i Fredericia har påvist en massiv forurening med olie- og benzinstoffer der udgør en risiko overfor Lillebælt. Kilden til forureningen er diverse spild og utætheder fra næsten 100 års drift af havneterminalen. Shell har udført undersøgelser og oprensninger af flere omgange. Shell arbejder i tæt dialog med regionen, Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Forureningen udgør ingen risiko for hverken drikkevand eller boliger i området.

Massiv olie- og benzenforurening

På Shells havneterminal, Kongensgade 113 i Fredericia, er der påvist massiv forurening med olie- og benzinstoffer. Kilden til forureningen er diverse spilduheld og utætheder fra næsten 100 års drift af havneterminalen.

I 1985 blev der konstateret en olieforurening under de daværende 32 tanke samt udsivning af forureningsstoffer til den nærliggende Østerstrand.  Det førte til, at Shell begyndte den første oprensning med opsamling af olie- og benzin i nedgravede brønde. Siden har Shell udført flere undersøgelser og oprensninger. 

Flyfoto af Shell Havneterminal, hvor der ses flere af de store siloer der bruges til oplag af bl.a. olie og benzin
Flyfoto af Shell Havneterminal, hvor der ses flere af de store siloer der bruges til oplag af bl.a. olie og benzin, Kilde: COWI

Myndighedsrollerne har skiftet gennem tiden. I dag er det staten ved Miljøstyrelsen, der godkender og fører tilsyn med virksomhedens drift. Ligesom det er staten, der overvåger havmiljøet. Da jordforureningen fandt sted for lang tid siden, kan der ikke gøres et juridisk ansvar gældende over for Shell. Det betyder, at der er tale om en såkaldt ”herreløs forurening”. Siden 2014 har Region Syddanmark haft ansvaret for denne type af jordforureninger, når de truer overfladevand som i dette tilfælde er Lillebælt. 

Selvom Shell ikke skal, har regionen en forventning om, at Shell påtager sig ansvaret for den eksisterende forurening. Shell arbejder i øjeblikket med nye undersøgelser og oprensningsmetoder i tæt dialog med regionen, Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Det sker dels på teknisk plan i en teknisk følgegruppe og på politisk plan i en politisk følgegruppe. 

Region Syddanmark har i juni 2015 samlet al eksisterende viden om spild, jordforurening, påvirkning af havmiljø m.v. i en større rapport om forureningen. På baggrund heraf er der foretaget en vurdering af forureningen og dens påvirkning af omgivelserne – primært ift. Lillebælt. I sammenstilingen er der tillige udpeget kommende initiativer i form af nye undersøgelser og oprensninger. Sammenstillingen er grundlaget for den dialog, Region Syddanmark har med Shell.  

Forureningen på havneterminalen udgør ingen risiko for hverken drikkevand eller boliger i området. Derimod kan der være risiko ved ophold på den del af Østerstrand, der i dag er spærret midlertidigt af. Resten af den offentlige strand har blåt flag og er ikke sundhedsskadelig at benytte.

Læs rapporten, fra 2015, der sammenfatter al eksisterende viden om spildet på Shells Havneterminal. (pdf, 34,4 mb)


Siden er sidst opdateret 10-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring