Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Shell Havneterminalen, Fredericia

Der er påvist massiv forurening med olie- og benzinstoffer ved Shells havneterminal i Fredericia, og en del af forureningen påvirker Østerstrand og Lillebælt. Shell har frivilligt udført undersøgelser og oprensninger ad flere omgange i tæt dialog med regionen, Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Forureningen udgør ingen risiko for drikkevand eller boliger i området.

Massiv olie- og benzenforurening

På Shells havneterminal, Kongensgade 113 i Fredericia, er der påvist massiv forurening med olie- og benzinstoffer. Kilden til forureningen er diverse spilduheld og utætheder fra næsten 100 års drift af havneterminalen.

I 1985 blev det konstateret, at en del af forureningen er sivet ned til den nærliggende Østerstrand, der i dag er afspærret for offentligheden. Shell har gennem årene udført flere frivillige undersøgelser og oprensninger.

Flyfoto af Shell Havneterminal, hvor der ses flere af de store siloer der bruges til oplag af bl.a. olie og benzin
Flyfoto af Shell Havneterminal, hvor der ses flere af de store siloer der bruges til oplag af bl.a. olie og benzin, Kilde: COWI

Region Syddanmark samlede i juni 2015 al eksisterende viden om spild, jordforurening, påvirkning af havmiljø m.v. i en større rapport om forureningen. På baggrund heraf er der foretaget en vurdering af forureningen og dens påvirkning af omgivelserne – primært ift. Lillebælt.

Forureningen på havneterminalen udgør ingen risiko for hverken drikkevand eller boliger i området. Derimod kan der være risiko ved ophold på den del af Østerstrand, der i dag er spærret midlertidigt af. Resten af den offentlige strand har blåt flag og er ikke sundhedsskadelig at benytte. 
Læs rapporten, fra 2015, der sammenfattede al eksisterende viden om spildet på Shells Havneterminal på daværende tidspunkt. (pdf, 34,4 mb)

Da jordforureningen fandt sted for lang tid siden, kan der ikke gøres et juridisk ansvar gældende over for Shell. Det betyder, at der er tale om en såkaldt ”herreløs forurening”. Regionen har ansvaret for denne type af jordforureninger, når de truer overfladevand som i dette tilfælde Lillebælt. 

Selvom Shell altså ikke er forpligtet til at fjerne den gamle forurening, har Region Syddanmark, Fredericia Kommune og Shell aftalt, at Shell påtager sig ansvaret for den eksisterende forurening.

I efteråret 2019 etablerede Shell en biologisk barriere kaldet BOS200, der over tid skal nedbryde forureningen på Østerstrand. Shell vurderer, at det vil tage 5-7 år, inden Østerstrand er så ren, at den kan genåbnes.

Der er nedsat såvel en teknisk som en politisk følgegruppe med deltagelse af Shell, Region Syddanmark og Fredericia Kommune, som følger processen tæt.  
 


Siden er sidst opdateret 18-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring