Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Overfladevand og Natur

Overfladevand har siden 2014 været en del af den offentlige indsats, som følge af en ændring af jordforureningsloven. Målsatte vandløb og søer har en bufferzone på 250 m hvor der skal sikres at der ingen forureninger er beliggende som kan udgøre en risiko overfor overfladevandet. Dette påvirker også § 8-tilladelser ved bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på kortlagte grunde tæt på målsat overfladevand.

Overfladevand er nu skrevet ind i loven

Fra 1. januar 2014 er jordforureningsloven ændret, så regionernes indsatsområde for jordforureninger, ud over grundvand og arealanvendelse, også omfatter overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder.

Fastlæggelsen af arealer med offentlig indsats i forhold til overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder skal være gennemført inden den 1. januar 2019. Det betyder, at regionerne har 5 år til at gennemgå de lokaliteter, som er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 i forhold til en vurdering af den nye indsats. Lovændringen ændrer ikke på regionens metode til opsporing af forurenede arealer eller på regionens prioritering af undersøgelser og oprensninger på kortlagte arealer.

Læs loven om ændring af Lov om forurenet jord(Lov nr. 490 af 21. maj 2013) på retsinformation.

Læs bekendtgørelsen om fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats overfor forurenet jord (BEK nr. 1552 af 17. december 2013) på retsinformation

Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Miljøstyrelsen har udarbejdet et screeningsværktøj til regionerne til at fastlægge indsatsen overfor overfladevand. Samtidig har Miljøstyrelsen stillet en bufferzone på 250 meter omkring målsat overfladevand til rådighed for regionerne, kommunerne og andre, som har brug for det i deres daglige arbejde til at foretage en indledende risikovurdering.

Læs mere om Miljøstyrelsens screeningsværktøj på Miljøstyrelsens hjemmeside

Lovgivningens betydning for bygge- og anlægsprojekter

I forbindelse med § 8 tilladelser efter Jordforureningsloven skal det fra januar 2014 sikres, at bygge- og anlægsprojekter ikke forhindrer eller væsentligt fordyrer en senere offentlig indsats overfor overfladevand. Dette gælder dog ikke sager, hvor § 8 ansøgningen er modtaget i kommunen før 1. januar 2014.

Det betyder, at ved ansøgninger om bygge- og anlægsarbejder på kortlagte ejendomme, der ligger indenfor bufferzonerne, skal bygherre og rådgiver være opmærksomme på, at der kan blive stillet vilkår i forhold til overfladevand, hvis regionens screening viser, at forureningen kan udgøre en risiko for målsat overfladevand. Disse vilkår vil i første omgang være en belysning af forureningens risiko overfor overfladevandet, men kan også omfatte vilkår om undersøgelser og evt. oprensning af forurening.

Hvis der ikke i forvejen er offentlig indsats i forhold til grundvand eller arealanvendelse, vil regionen vurdere, om ejendommen er omfattet af offentlig indsats overfor overfladevand, og i givet fald informere grundejer om indsatsen og krav om § 8 ansøgning.

Læs Region Syddanmarks nuværende og tidligere arbejdsplan(er)


Siden er sidst opdateret 23-08-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring