Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPresse og nyhederpilArtiklerpilArtikelarkivpilNyheder 2014pilOktober 2014pilMidlertidigt stop for indsamling af patientdata fra de praktiserende læger

Midlertidigt stop for indsamling af patientdata fra de praktiserende læger

06-10-2014 | Af Kommunikation

Der er stillet spørgsmålstegn ved det juridiske grundlag for tilladelsen fra Statens Seruminstitut (SSI) til indsamling af data for alle patienter fra de praktiserende lægers patientjournal til anvendelse for kvalitetsudvikling i Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD).

SSI er den godkendende myndighed for kliniske kvalitetsdatabaser. Derfor har Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) den 30. september 2014 henvendt sig  til SSI med henblik på en præcisering af godkendelsen.

SSI har fredag den 3. oktober oplyst, at der nu pågår en udredning af de givne tilladelser. SSI har derfor anmodet om, at der indtil videre alene videresendes data fra de praktiserende lægers patientjournaler vedrørende fire sygdomsområder (hjertesvigt, voksendiabetes, depression og KOL) til DAMD. SSI kan ikke oplyse, hvornår der kan forventes svar på DAK-E’s henvendelse.

På baggrund heraf har en enig styregruppe for DAMD  den 5. oktober tiltrådt, at indsamlingen af data til DAMD fra de alment praktiserende lægers patientjournal for andre sygdomme end KOL, diabetes, hjertesvigt og depression bliver indstillet midlertidigt fra den 30. september. DAK-E har allerede implementeret  beslutningen efter instruks fra Region Syddanmark, der er dataansvarlig myndighed for DAMD.

Tillid afgørende

DAMD-styregruppen finder det helt afgørende, at borgerne, patienterne og de praktiserende læger fortsat har tillid til håndteringen af personoplysninger i DAMD. Derfor har styregruppen tiltrådt den nødvendige beslutning at indstille datafangst for andet end de fire sygdomme KOL, diabetes, hjertesvigt og depression, indtil der foreligger et svar fra SSI.
 
Desuden har parterne aftalt at indlede en analyse af området med henblik på at udrede de juridiske rammer for anvendelse af data i almen praksis til kvalitetsudvikling andre formål
 
Datasikkerheden omkring DAMD er god. Det er DAMD-styregruppens opfattelse, at de praktiserende læger trygt kan fortsætte med at anvende datafangst. Der er den dataansvarlige myndighed bekendt ingen eksempler på, at personoplysninger, der er opsamlet i DAMD, er kommet til uvedkommendes kendskab eller på anden måde er blevet misbrugt.


Siden er sidst opdateret 06-10-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring