Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 06. januar 2014

Mødedato
06-01-2014 kl. 15:00 - 15:30
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, O
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Pia Tørving, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • Andrea Terp, A
 • John Lohff, C - Henrik Vallø stedfortræder
 • Preben Friis-Hauge, V - Henning Ravn stedfortræder
 • Hans Philip Tietje, V - Peter Jørgensen stedfortræder
 • Peder Hvejsel, V - Susanne Linnet stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Mødeplan for regionsrådet 2014
  2. Ændring af Region Syddanmarks styrelsesvedtægt
  3. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Trafikselskabet Fynbus
  4. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik
  5. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Business College Syd
  6. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole
  7. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen
  8. Udpegning af medlem til bestyrelsen for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa
  9. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Kolding
  10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Lillebælt
  11. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest
  12. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole
  13. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole
  14. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium
  15. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Varde Gymnasium
  16. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd
  17. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
  18. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn
  19. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
  20. Udpegning af medlem til bestyrelsen for HF & VUC FYN
  21. Udpegning af medlem til bestyrelsen for VUC Sønderjylland
  22. Udpegning af medlem til bestyrelsen for VUC Vest
  23. Udpegning af medlem til Uddannelsesudvalget ved VUC Kolding
  24. Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Designskolen Kolding
  25. Udpegning af medlem til repræsentantskabet ved Syddansk Universitet
  26. Udpegning af medlem til Praktikpladsforum
  27. Udpegning af medlemmer til Fordelingsudvalg – gymnasiale uddannelser
  28. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Vest
  29. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Fyn
  30. Udpegning af medlemmer til INTERREG 4A-udvalget
  31. Udpegning af medlemmer til INTERREG 5A-udvalget
  32. Syddansk Mobilitetsråd
  33. Udpegning af medlemmer til Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark (Det Syddanske EU-kontor)
  34. Indstilling af medlem og suppleant til Det Regionale Beskæftigelsesråd
  35. Udpegninger til Region Sønderjylland-Schleswig
  36. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo
  37. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding
  38. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera
  39. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Museum Sønderjylland
  40. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Syddanske Forskerparker
  41. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Nordic Synergy Park
  42. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Inspiring Denmark
  43. Udpegning af medlemmer til fire kulturregioner
  44. Udpegning af medlemmer til Nordisk Transportpolitisk Netværk
  45. Udpegning af to medlemmer til den politiske følgegruppe for uddannelsesruten Assens-Odense
  46. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Naturama
  47. Udpegning af medlemmer til deltagelse i aktiviteter i Assembly of European Regions (AER)
  48. Udpegning af medlem til Nordsøkommissionen
  49. Udpegning af tilknyttet medlem til bestyrelsen for Naturturisme I/S
  50. Udpegning af repræsentant til VadehavsForum
  51. Udpegning af observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet (RVU)
  52. Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe vedrørende fremtidig anvendelse af ledige arealer på Fredericia Sygehus
  53. Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe vedrørende fremtidig anvendelse af Faaborg Sygehus og Ringe Sygehus
  54. Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe vedrørende fremtidig anvendelse af Sønderborg Sygehus og sygehuset i Augustenborg
  55. Udpegning af medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget
  56. Udpegning af medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland
  57. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland
  58. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Hospice Sydfyn
  59. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Hospice Fyn
  60. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi
  61. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg for psykologer
  62. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg for tandlæger samt til koordinationsudvalget på tandlægeområdet
  63. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp
  64. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. speciallæger
  65. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik
  66. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi
  67. Udpegning af medlemmer til Regionstandlægenævnet
  68. Udpegning af medlemmer til Praksisplanudvalget
  69. Udpegning af medlemmer til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis
  70. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik
  71. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Epidemikommissionen
  72. Udpegning af medlem til Gigtforeningens repræsentantskab
  73. Udpegning af medlemmer til De Videnskabsetiske Komitéer
  74. Indstilling af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Amgros I/S
  75. Udpegning af medlem til bestyrelsen for behandlingshjemmet Landerupgaard
  76. Udpegning af observatør til bestyrelsen for Solgaven, Vejle
  77. Udpegning af medlem til Rehabiliteringscenter for torturofre - Jylland
  78. Udpegning af repræsentanter til generalforsamlingen for Jysk Linnedservice
  79. Forlængelse af funktionsperiode i forbindelse med tidligere udpegninger
  80. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge


  Sagsnr. 13/16373
  1. Mødeplan for regionsrådet 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådets mødeplan for 2014 skal vedtages.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I de senere år har regionsrådet som udgangspunkt afholdt møder den fjerde mandag i måneden, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage.

  Med dette som udgangspunkt (dog med undtagelse af mødet den 20. januar og den 29. september) er der udarbejdet følgende forslag til mødedatoer for regionsrådet i 2014 med mødestart kl. 15.00:

  • Mandag den 20. januar
  • Mandag den 24. februar
  • Mandag den 24. marts
  • Mandag den 28. april
  • Mandag den 26. maj
  • Mandag den 23. juni
  • Mandag den 25. august
  • Mandag den 29. september
  • Mandag den 27. oktober
  • Mandag den 24. november
  • Mandag den 15. december.

  Herudover kan det oplyses, at der planlægges afholdt budgetseminar for regionsrådet den 11. – 12. marts (kl. 12.00 til 12.00), og at der vil blive afholdt generalforsamling i Danske Regioner den 27. marts 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender forslag til mødeplan for 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 13/41611
  2. Ændring af Region Syddanmarks styrelsesvedtægt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i konstitueringen er det aftalt, at styreformen for Region Syddanmark skal ændres. Det kræver en ændring af styrelsesvedtægten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  En ændring af regionsloven træder i kraft den 1. januar 2014. Ændringen giver regionerne mulighed for at nedsætte stående udvalg, herunder stående udvalg efter den såkaldte ”Skanderborg-model”.  

  Som led i konstitueringen er det aftalt, at styreformen skal ændres til stående udvalg.

  Regionens styreform skal fremgå af styrelsesvedtægten. Det er derfor nødvendigt at ændre styrelsesvedtægten for Region Syddanmark.

  Det skal i styrelsesvedtægten anføres hvilke stående udvalg, regionsrådet skal nedsætte, og hvilke opgaveområder, der hører under de enkelte udvalg.

  Udkast til ændret styrelsesvedtægt bygger på anbefalinger fra arbejdsgruppen om stående udvalg, fremlagt på regionsrådets budgetseminaret i marts 2013, om stående udvalg efter Skanderborg-modellen.

  Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning.

  Hvilke opgaver og kompetencer de stående udvalg skal varetage inden for deres ansvarsområder er beskrevet i notat om delegation af kompetencer til stående udvalg. Notatet er vedlagt som bilag til orientering. Sagen om delegation forelægges regionsrådet i en særskilt sag på næste regionsrådsmøde.

  Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen.

  Udkast til ændret styrelsesvedtægt behandles inden regionsrådsmødet den 6. januar 2014 i forretningsudvalget. Forretningsudvalgets anbefaling vil forelægge inden regionsrådsmødet.

  Vederlag

  Ændringen af regionsloven indebærer at fordeling af vederlag ændres således, at summen af de årlige vederlag til medlemmer af forretningsudvalget, stående udvalg og evt. særlige udvalg samlet højst kan udgør 200 % af vederlaget til regionsrådsformanden. Vederlag til udvalgsformænd kan for det enkelte hverv højst udgør indtil 40 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  De nærmere regler om vederlag fastsættes i bekendtgørelse. Den nye vederlagsbekendtgørelse forventes at træde i kraft senest 1. marts 2014.

  Det forventes, at bekendtgørelsen kommer til at indeholde en bestemmelse om, at størrelsen af vederlag til udvalgsformænd skal fastsættes i styrelsesvedtægten.

  Med henblik på at styrelsesvedtægten bliver i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse, er der i udkast til styrelsesvedtægten indsat en bestemmelse om vederlag til udvalgsformænd.

  Vedtagelsen af styrelsesvedtægten sker således under forudsætning af, at bekendtgørelsens endelige indhold bliver som ovenfor beskrevet.

  Udbetaling af vederlagene kan først ske fra bekendtgørelsens ikrafttræden, men med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for nedsættelse af de stående udvalg.

  Fastsættelse af vederlag til medlemmer af forretningsudvalg og vederlag til medlemmer af stående udvalg forventes ikke at skulle fastsættes i styrelsesvedtægten. Sager vedrørende fastsættelse af disse vederlag vil blive forelagt regionsrådet særskilt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark behandles første gang og herefter oversendes til behandling på førstkommende regionsrådsmøde til endelig vedtagelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at formuleringen af § 25 i styrelsesvedtægten ændres til følgende:

  ”Der ydes vederlag for varetagelsen af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kapitel 4. Der udbetales vederlag med det dobbelte af det beløb, som regionsrådet har besluttet at yde i vederlag for medlemskab af udvalget.”

  Regionsrådet besluttede endvidere, at forretningsudvalgets medlemmer vederlægges med i alt 100% af et formandsvederlag, og udvalgene vederlægges med i alt 100% af et formandsvederlag, idet vederlaget for medlemskab af et udvalg er ens for alle udvalg og udvalgsformænd vederlægges med det dobbelte af et udvalgsvederlag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den tilføjelse, at § 25 i styrelsesvedtægten ændres til følgende formulering: 

  Der ydes vederlag for varetagelse af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kapitel 4. Der udbetales vederlag med det dobbelte af det beløb, som regionsrådet har besluttet at yde i vederlag for medlemskab af udvalget.

  Forretningsudvalget indstiller, at forretningsudvalgets medlemmer vederlægges med i alt 100% af et formandsvederlag, og at udvalgene vederlægges med i alt 100% af et formandsvederlag, idet vederlaget for medlemskab af et udvalg er ens for alle udvalg og udvalgsformænd vederlægges med det dobbelte af et udvalgsvederlag.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/10699
  3. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Trafikselskabet Fynbus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Trafikselskabet Fynbus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 2 i lov om trafikselskaber skal der udpeges 2 regionsrådsmedlemmer og personlig suppleant for hvert af disse til bestyrelsen for Trafikselskabet Fynbus.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 regionsrådsmedlemmer og personlig suppleant for hvert af disse til bestyrelsen for Trafikselskabet Fynbus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede:

  Kristian Grønbæk Andersen med Carsten Abild som suppleant.

  Poul Andersen med Karsten Hønge som suppleant.


  Sagsnr. 13/10694
  4. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 2 i lov om trafikselskaber skal der udpeges 2 regionsrådsmedlemmer og personlig suppleant for hvert af disse til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 regionsrådsmedlemmer og personlig suppleant for hvert af disse til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede:

  Preben Friis-Hauge med Stephanie Lose som suppleant.

  Karsten Uno Petersen med Peter Christensen som suppleant.


  Sagsnr. 13/8621
  5. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Business College Syd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Business College Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Business College Syd (Mommark Handelskostskole – Sønderborg Handelsskole) skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Business College Syd (Mommark Handelskostskole – Sønderborg Handelsskole).

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Tage Petersen.


  Sagsnr. 13/8810
  6. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Svendborg Erhvervsskole skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

  Svendborg Erhvervsskole har meddelt, at vedkommende bør have tilknytning til skolens geografiske område og det arbejdsmarked, som skolen dækker.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Poul Sækmose.


  Sagsnr. 13/8636
  7. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal samlet udpege 1 medlem til bestyrelserne for Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen har delvis samme bestyrelser.

  Ifølge § 4 i Landbrugsskolens vedtægter skal regionsrådet udpege et medlem til bestyrelsen.

  Ifølge § 5 i Tronsøskolens vedtægter skal Regionsrådet udpege et medlem fra regionsrådet til bestyrelsen. Personen må ikke være fyldt 70 år.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet samlet udpeger 1 medlem til bestyrelserne for Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Preben Jensen.


  Sagsnr. 13/8679
  8. Udpegning af medlem til bestyrelsen for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 regionsrådsmedlem til bestyrelsen for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa skal regionsrådet udpege 1 regionsrådsmedlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 regionsrådsmedlem til bestyrelsen for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Thies Mathiasen.


  Sagsnr. 13/8947
  9. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Kolding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Erhvervsakademi Kolding skal regionsrådet i forening med kommunalbestyrelserne i erhvervsakademiets geografiske dækningsområde (Kolding, Haderslev, Vejen, Aabenraa og Fredericia kommuner) udpege 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

  Ifølge aftale med Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR Syddanmark) udpeger kommunerne tilsammen 1 medlem, og regionsrådet udpeger 1 medlem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Kolding.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Holger Gorm Petersen.


  Sagsnr. 13/42011
  10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Lillebælt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Lillebælt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4 i vedtægterne for Erhvervsakademi Lillebælt skal kommunalbestyrelserne og regionen i skolens geografiske dækningsområde i forening udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

  Ifølge aftale med KKR Syddanmark udpeger kommunerne tilsammen 1 medlem, og regionsrådet udpeger 1 medlem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Lillebælt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Andrea Terp.


  Sagsnr. 13/9400
  11. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Erhvervsakademi Sydvest skal regionsrådet i forening med kommunalbestyrelserne i Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde og Vejen kommuner udpege 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

  Ifølge aftale med KKR Syddanmark udpeger kommunerne tilsammen 1 medlem og regionsrådet udpeger 1 medlem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Thyge Nielsen.


  Sagsnr. 13/9194
  12. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4 i vedtægterne for Aabenraa Statsskole skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Hans Philip Tietje.


  Sagsnr. 13/8641
  13. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4 i vedtægterne for Haderslev Katedralskole skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen. Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Peter Kofod Poulsen.


  Sagsnr. 13/9190
  14. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Rosborg Gymnasium skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Sonny Berthold.


  Sagsnr. 13/8813
  15. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Varde Gymnasium
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Varde Gymnasium.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Varde Gymnasium skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

  Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Varde Gymnasium.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Preben Friis-Hauge.


  Sagsnr. 13/8799
  16. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Social- og Sundhedsskolen Syd skal regionsrådet udpege 1 medlem med kendskab til social- og sundhedsområdet til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem med kendskab til social- og sundhedsområdet til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Susanne Linnet.


  Sagsnr. 13/8789
  17. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen.


  Sagsnr. 13/8795
  18. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Social- og Sundhedsskolen Fyn skal regionsrådet udpege 1 medlem af regionsrådet til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Pia Tørving.


  Sagsnr. 13/42383
  19. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge vedtægterne for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens skal Region Syddanmark i forening med Region Midtjylland udpege et medlem til skolens bestyrelse.

  Region Midtjylland udpegede til den netop afsluttede valgperiode, og Region Syddanmark skal derfor nu udpege til den nye valgperiode.

  Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Henriette S. Buchvaldt.


  Sagsnr. 13/8818
  20. Udpegning af medlem til bestyrelsen for HF & VUC FYN
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for HF & VUC FYN.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for HF & VUC FYN skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse. Medlemmet skal være bosiddende i skolens dækningsområde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for HF & VUC FYN.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Kristian Grønbæk Andersen.


  Sagsnr. 13/8990
  21. Udpegning af medlem til bestyrelsen for VUC Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for VUC Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4 stk. 2 i vedtægterne for VUC Sønderjylland skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for VUC Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Tage Petersen.


  Sagsnr. 13/8820
  22. Udpegning af medlem til bestyrelsen for VUC Vest
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for VUC Vest.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for VUC Vest skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for VUC Vest.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Ida Damborg.


  Sagsnr. 13/35575
  23. Udpegning af medlem til Uddannelsesudvalget ved VUC Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til Uddannelsesudvalget ved VUC Kolding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge ”Bekendtgørelse om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre”, kan skolens bestyrelse bestemme, at der også skal være en repræsentant for regionsrådet i Uddannelsesudvalget.

  VUC Kolding har meddelt, at de ønsker, at regionsrådet udpeger et medlem til Uddannelsesudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til Uddannelsesudvalget ved VUC Kolding.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Holger Gorm Petersen.


  Sagsnr. 13/10962
  24. Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Designskolen Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til repræsentantskabet for Designskolen Kolding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 3 i vedtægterne for Designskolen Kolding skal regionsrådet udpege 1 medlem til repræsentantskabet for skolen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet for Designskolen Kolding.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Otto Ottosen.


  Sagsnr. 13/10714
  25. Udpegning af medlem til repræsentantskabet ved Syddansk Universitet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til repræsentantskabet ved Syddansk Universitet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 11 i vedtægterne for Syddansk Universitet skal regionsrådet udpege 1 medlem til repræsentantskabet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet ved Syddansk Universitet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Stephanie Lose.


  Sagsnr. 13/25398
  26. Udpegning af medlem til Praktikpladsforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til Praktikpladsforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Praktikpladsforum er forankret i regi af KKR. Regionsrådet skal udpege et medlem hertil.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til Praktikpladsforum.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Niels Erik Søndergaard.


  Sagsnr. 13/16196
  27. Udpegning af medlemmer til Fordelingsudvalg – gymnasiale uddannelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udpegning af medlemmer til de fire Fordelingsudvalg vedrørende gymnasiale uddannelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge §12, stk. 2. i "Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v." skal regionsrådet nedsætte et fordelingsudvalg for hvert af de geografiske områder, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl.

  Regionsrådet besluttede på mødet den 5. marts 2007 at nedsætte følgende Fordelingsudvalg:

  • Fyn
  • Sydvestjylland
  • Sønderjylland
  • Trekantområdet

  Ifølge ovennævnte lov skal regionsrådet beslutte, om der skal udpeges 1 eller 2 medlemmer til hvert Fordelingsudvalg, og hvem der skal udpeges.

  Medlemmerne har en central rolle i Fordelingsudvalgene, og de er med til at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud i hele regionen. For at sikre varetagelse af denne opgave foreslås det at udpege en suppleant til hvert Fordelingsudvalg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet beslutter om der skal udpeges 1 eller 2 medlemmer til hvert Fordelingsudvalg.

  At regionsrådet, med udgangspunkt i ovennævnte beslutning, udpeger medlemmer til følgende Fordelingsudvalg:

  • Fyn
  • Sydvestjylland
  • Sønderjylland
  • Trekantområdet

  At regionsrådet udpeger en suppleant til følgende Fordelingsudvalg:

  • Fyn
  • Sydvestjylland
  • Sønderjylland
  • Trekantområdet
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede:

  Carsten Abild og Meho Selman til fordelingsudvalg Fyn.

  Ida Damborg som suppleant til fordelingsudvalg Fyn.

  Thyge Nielsen og Ida Damborg til fordelingsudvalg Sydvestjylland.

  Meho Selman som suppleant til fordelingsudvalg Sydvestjylland.

  Mette Bossen Linnet og Andrea Terp til fordelingsudvalg Sønderjylland.

  Jens Møller som suppleant til fordelingsudvalg Sønderjylland.

  Holger Gorm Petersen og Meho Selman til fordelingsudvalg Trekantområdet.

  Susanne Eilersen som suppleant til fordelingsudvalg Trekantområdet.


  Sagsnr. 13/8604
  28. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Vest
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for AMU-Vest.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for AMU-Vest skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for AMU-Vest.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Henning Kohl.


  Sagsnr. 13/8600
  29. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for AMU-Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for AMU-Fyn skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for AMU-Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Frede Skaaning.


  Sagsnr. 07/17463
  30. Udpegning af medlemmer til INTERREG 4A-udvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 4 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter til et kombineret overvågnings- og styringsudvalg for INTERREG 4A programmet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark på dansk side og Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Landeshauptstadt Kiel, Stadt Flensburg og Stadt Neumünster på tysk side gennemfører i perioden 2007-2013 i fællesskab programmet ”INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.”

  For programmet er der nedsat et kombineret overvågnings- og styringsudvalg kaldet ”INTERREG-Udvalget.” Udvalgets overordnede opgaver består i at udvælge projekter og overvåge programmets gennemførelse. Selvom programperioden officielt udløber i 2013, fortsætter medlemmernes og suppleanternes hverv frem til, at programmet er endeligt afrapporteret i 2017.

  I indeværende programperiode har INTERREG-Udvalget bevilget programmets samlede midler på ca. 320 mio. kr. til i alt 72 grænseoverskridende projekter. Alle projekter skal være endeligt afsluttet med udgangen af juni 2015. I programmets afsluttende fase kan der forventes mindre tilbageløb som følge af uforbrugte bevillinger, som kan genbevilges i form af tillæg til igangværende projekter. 

  I perioden 2014 – 2017 vil INTERREG-Udvalgets primære opgaver bestå i overvågning af programmets afsluttende aktiviteter, skriftlig behandling af tillægsbevillinger samt godkendelse af programmets årlige afrapportering til EU-Kommissionen. Der forventes at blive afholdt maksimalt ét årligt møde fra 2014. Møderne afholdes skiftevis på dansk og tyske side og simultantolkes.

  INTERREG-Udvalget består af 27 medlemmer, som repræsenterer de programbærende parter samt regionale repræsentanter for erhvervspolitik, miljø, ligestilling, beskæftigelse, det danske og tyske mindretal, nationalstaterne og forvaltningsmyndigheden. Derudover har EU-Kommissionen en observatørplads i udvalget. Region Syddanmark har 4 pladser.

  Efter nyvalg til Regionsrådet skal der udpeges nye medlemmer til INTERREG-Udvalget. Udpegning skal ske under hensyntagen til ligestillingsloven.

   
  Efter § 23 i bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond udpeges de danske medlemmer af udvalget af de regioner som er omfattet af programmet. I nærværende program udpeges de danske medlemmer således af Region Syddanmark efter aftale med Erhvervsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger i alt 4 medlemmer og 4 suppleanter under hensyntagen til

  ligestillingsloven.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede:

  Hans Philip Tietje med Carsten Abild som suppleant.

  Kristian Grønbæk med Jens Møller som suppleant.

  Poul Andersen med Karsten Uno Petersen som suppleant.

  Vibeke Syppli Enrum med Ida Damborg som suppleant.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/14421
  31. Udpegning af medlemmer til INTERREG 5A-udvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter af Regionsrådet til et kombineret overvågnings- og styringsudvalg for det nye dansk-tyske INTERREG 5A-program.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  For perioden 2014 – 2020 etableres ét stort dansk-tysk INTERREG 5A-program, som vil blive drevet i fællesskab af Region Syddanmark, Region Sjælland samt 9 kredse og byer fra delstaten Slesvig-Holsten. Programmet forventer at modtage 90 mio. euro (svarende til ca. 675 mio. kr.) fra EU i tilskud til projekter. Dette er udtryk for en opprioritering af det grænseoverskridende samarbejde med en stigning på ca. 30 % i forhold til indeværende programperiode. Programmet har en tydelig vækstdagsorden baseret på fælles erhvervsmæssige styrkepositioner, men gør også en videreudvikling af det dansk-tyske kultursamarbejde og varetagelse af andre regionale interesser mulig.

  Som programadministration vil der blive etableret en fælles forvaltningsmyndighed i Kiel og et fælles projektsekretariat i Kruså. Der skal endvidere nedsættes et fælles overvågnings- og styringsudvalg for programmet, kaldet ”INTERREG-Udvalget”. Udvalgets overordnede opgave er at udvælge projekter og sikre en korrekt gennemførelse af programmet. Møderne forventes afholdt på skiftende steder i programområdet. Frekvensen vil være ca. 2 gange årligt og møderne simultantolkes. Det første møde formodes afholdt ultimo 2014. 

  INTERREG-Udvalget forventes at få i alt 34 danske og tyske medlemmer, der repræsenterer alle 11 deltagende programpartnere samt regionale repræsentanter for erhvervspolitik, miljø, ligestilling, beskæftigelse, det danske og tyske mindretal, nationalstaterne og forvaltningsmyndigheden. Region Syddanmark forventes at få 2 medlemmer, hvoraf det ene skal deltage i et formandskab bestående af i alt 4 repræsentanter for de finansielt deltagende parter.

  Som i det tidligere INTERREG-program forventes Region Syddanmark efter aftale med Erhvervsstyrelsen at skulle udpege alle syddanske medlemmer til det nye INTERREG-Udvalg. I relevant omfang vil udpegning af bestemte medlemmer blive koordineret med Region Sjælland og de tyske programparter.

  Under forudsætning for programmets endelige godkendelse, herunder udvalgets sammensætning, foreslås Regionsrådet allerede nu af egne rækker at udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til INTERREG-Udvalget. Udpegningen sker under hensyntagen til ligestillingsloven.

  For så vidt angår programmets videre godkendelsesproces ser den ud som følger: Et udkast til programmet er sendt i en offentlig høring frem til 31. januar 2014. Tilsvarende befinder sig en strategisk miljøvurdering af programmet i offentlig høring. Som programpart deltager Region Syddanmark ikke i disse høringer. Et endeligt programforslag forventes at blive behandlet i det dansk-tyske udvalg i februar 2014 og i Regionsrådet i marts 2014. Derefter vil programmet blive sendt til godkendelse ved EU-Kommissionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter, og at dette sker under hensyntagen til ligestillingsloven.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede:

  Hans Philip Tietje med Carsten Abild som suppleant.

  Poul-Erik Svendsen med Bente Gertz som suppleant.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/22766
  32. Syddansk Mobilitetsråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 4 repræsentanter til Syddansk Mobilitetsråd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet nedsatte i maj 2008 Syddansk Mobilitetsråd, som skal arbejde for helhedsløsninger af infrastrukturudfordringerne i Syddanmark. Formålet er at skabe mobilitet for borgere og virksomheder.

  Mobilitetsrådet skal løfte debatten om en helhedsbaseret infrastruktur. Målet er at der regionalt skabes god mobilitet for borgere og virksomheder på baggrund af den syddanske infrastruktur. Efterfølgende er Mobilitetsrådet indskrevet i Den Regionale Udviklingsplan for 2012-15, eller indtil regionsrådet i løbet af valgperioden vedtager en ny  under navn af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  Rådet er bredt sammensat, således at både infrastrukturejere, operatører og brugere af infrastruktur er repræsenteret sammen med andre relevante aktører.

  Baggrund og opgaver for Syddansk Mobilitetsråd er sammenfattet i vedlagte notat af 12. december 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Syddansk Mobilitetsråd videreføres i indeværende valgperiode, idet der foretages en nyudpegning af rådsmedlemmer

  At regionsrådet udpeger 4 repræsentanter til rådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Regionsrådet udpegede Carl Holst, Stephanie Lose, John Lohff og Poul Andersen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/33723
  33. Udpegning af medlemmer til Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark (Det Syddanske EU-kontor)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for ”Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 6 stk. 14 i vedtægterne for "Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark", skal regionsrådet udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for "Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark".

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Thies Mathiasen og Karsten Uno Petersen.


  Sagsnr. 13/34994
  34. Indstilling af medlem og suppleant til Det Regionale Beskæftigelsesråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal indstille ét medlem og én suppleant til Det Regionale Beskæftigelsesråd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge pkt. 1 i forretningsordenen for Det Regionale Beskæftigelsesråd skal regionsrådet indstille 1 medlem og 1 suppleant til rådet.

  Beskæftigelsesministeren udpeger efter indstillingen.

  I henhold til Ligestillingsloven skal der indstilles lige så mange kvinder som mænd.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet indstiller 1 medlem og 1 suppleant til Det Regionale Beskæftigelsesråd i overensstemmelse med Ligestillingsloven.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet indstillede Preben Jensen med Stephanie Lose som suppleant.


  Sagsnr. 13/25172
  35. Udpegninger til Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig.

  Derudover skal regionsrådet udpege en observatør til Kulturudvalget under Region Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal som partner i Region Sønderjylland-Schleswig udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen.

  Derudover skal Region Syddanmark som hidtil også udpege en observatør til Kulturudvalget under Region Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig.

  At regionsrådet udpeger 1 observatør til Kulturudvalget under Region Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Hans Philip Tietje til bestyrelsen og Kulturudvalget.


  Sagsnr. 13/8633
  36. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege ét medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4 i vedtægterne for Givskud Zoo skal regionsrådet udpeget 1 medlem til parkens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Thies Mathiasen.


  Sagsnr. 13/11319
  37. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal beslutte om det vil udpege ét medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge pkt. 6 i vedtægterne for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding kan regionsrådet vælge at udpege 1 medlem til fondens bestyrelse.

  Vedkommende skal være medlem af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet tager stilling til, hvorvidt de vil udpege 1 medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding og i bekræftende fald udpeger 1 medlem hertil.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Herdis Hanghøi.


  Sagsnr. 13/10464
  38. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege ét medlem og én suppleant til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 7 i vedtægterne for Foreningen Den Ny Opera skal regionsrådet udpege 1 medlem og 1 suppleant fra regionsrådet til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant fra regionsrådet til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen.


  Sagsnr. 13/8685
  39. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Museum Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to regionsrådsmedlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Museum Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 5 i vedtægterne for Museum Sønderjylland skal regionsrådet udpege 2 regionsrådsmedlemmer til museets bestyrelse.

  Der skal samtidig udpeges personlige suppleanter for de 2 regionsrådsmedlemmer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 regionsrådsmedlemmer og 2 personlige suppleanter til bestyrelsen for Museum Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede:

  Jens Møller med Tage Petersen som suppleant.

  Peter Christensen med Jørn Lehmann Petersen som suppleant.


  Sagsnr. 13/9680
  40. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Syddanske Forskerparker
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for Fonden Syddanske forskerparker.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 8 i vedtægterne for Fonden Syddanske Forskerparker skal regionsrådet udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden Syddanske forskerparker.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Sonny Berthold og Jørn Lehmann Petersen.


  Sagsnr. 13/9934
  41. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Nordic Synergy Park
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege ét medlem til bestyrelsen for Fonden Nordic Synergy Park.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge vedtægterne for Fonden Nordic Synergy Park skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen for fonden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeget 1 medlem til bestyrelsen for Fonden Nordic Synergy Park.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Thies Mathiasen.


  Sagsnr. 13/25744
  42. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Inspiring Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for Inspiring Denmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i foregående valgperiode udpeget medlemmer til repræsentantskabet og bestyrelsen for Syddansk Turisme.

  Syddansk Turisme eksisterer ikke længere, og Region Syddanmark skal derfor ikke længere udpege til repræsentantskabet. Ved en vedtægtsændring blev repræsentantskabet nedlagt, og fonden skiftede fokus for sit arbejde og ændrede navn til ”Inspiring Denmark”.

  Af vedtægterne fremgår det, at Region Syddanmark skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for ”Inspiring Denmark”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Inspiring Denmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Stephanie Lose og Karsten Uno Petersen.


  Sagsnr. 13/9452
  43. Udpegning af medlemmer til fire kulturregioner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege medlemmer til de fire kulturregioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i den forgangne valgperiode været repræsenteret i 4 kulturregioner med i alt 4 medlemmer af regionsrådet:

  • Kulturregion Vadehavet
  • Kulturregion Trekantområdet
  • Kulturregion Fyn
  • Kulturregion Sønderjylland–Schleswig (tidligere Kulturregion Sønderjylland)
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger i alt 4 medlemmer:

  • 1 medlem til Kulturregion Vadehavet
  • 1 medlem til Kulturregion Trekantområdet
  • 1 medlem til Kulturregion Fyn
  • 1 medlem til Kulturregion Sønderjylland–Schleswig
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede:

  Stephanie Lose til Kulturregion Vadehavet.

  Peder Hvejsel til Kulturregion Trekantomådet.

  Karsten Hønge til Kulturregion Fyn.

  Hans Philip Tietje til Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.


  Sagsnr. 13/36272
  44. Udpegning af medlemmer til Nordisk Transportpolitisk Netværk
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er medlem af Nordisk Transportpolitisk Netværk, som er et regionalt transportpolitisk samarbejde. Netværket består af regioner med fælles interesser i transportforbindelser mellem de deltagende regioner og fra det vestlige Skandinavien til Centraleuropa, fx Jyllandskorridoren.

  På regionsrådsmødet 31. januar 2011 blev det besluttet at udpege to medlemmer af regionsrådet til at følge arbejdet i NTN.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) til at følge arbejdet i denne regionsrådsperiode, det vil sige deltage i NTN’s arrangementer og møder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Preben Friis-Hauge og Poul Andersen.


  Sagsnr. 12/26803
  45. Udpegning af to medlemmer til den politiske følgegruppe for uddannelsesruten Assens-Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer til den politiske følgegruppe for Uddannelsesruten Assens-Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har to repræsentanter i følgegruppen for forsøgsprojektet Uddannelsesrute Assens-Odense. Projektet er støttet af Trafikstyrelsen med en to-årig bevilling (medio 2013-medio 2015).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet for den periode forsøgsprojektet løber, udpeger 2 medlemmer til den politiske følgegruppe for Uddannelsesruten Assens-Odense.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede John Lohff og Poul Andersen.


  Sagsnr. 13/24995
  46. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Naturama
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege ét medlem til bestyrelsen for Naturama.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4 i vedtægterne for Naturama skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen. Regionsrådet kan udpege et bestyrelsesmedlem, som ikke er medlem af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Naturama.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Lasse Krull.


  Sagsnr. 13/10811
  47. Udpegning af medlemmer til deltagelse i aktiviteter i Assembly of European Regions (AER)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege medlemmer til Assembly of European Regions (AER).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er medlem af Assembly of European Regions (AER). AER er en organisation, der arbejder for at fremme regionalisering i Europa og fremme regionens interesser i forhold til de europæiske institutioner. AER har omkring 230 medlemsregioner fra 35 lande i Europa.

  AER er organiseret således, at arbejdet primært foregår i tre udvalg, hvoraf de to mest relevante for regionen er: 

  • Komité 1 for Regional Udvikling - herunder innovation, landdistrikter, bæredygtig udvikling, turisme og infrastruktur.
  • Komité 2 for Sundhed og Social Anliggender - herunder eHealth.

  I øjeblikket har Region Syddanmark formandsposten for Komité 2, som medfører repræsentation i organisationens Executive Board (præsidium) og Bureau (bestyrelse) samt næstformandsposten for Komité 1. Posterne løber frem til foråret 2015.

  De danske medlemsregioner har ret til at udpege en landerepræsentant i Bureauet, og kan udpege en suppleant. Region Syddanmark og Region Nordjylland er eneste danske medlemsregioner, og da Region Syddanmark har plads i Bureauet i kraft af formandsposten for Komité 2, er det aftalt med Region Nordjylland at de udpeger landerepræsentant, mens Region Syddanmark udpeger en suppleant. Suppleanten har ret til at deltage på Bureauets møder, dog uden stemmeret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet til aktiviteter i Assembly of European Regions (AER) udpeger:

  • 1-2 medlemmer til Komiteen for Regional Udvikling.
  • 1-2 medlemmer til Komiteen for Sundhed og Sociale Anliggender.
  • 1 suppleant til den danske landerepræsentant.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede:

  Preben Jensen og Vibeke Syppli Enrum til AERs komité for Regional Udvikling.

  Peder Hvejsel og Karsten Uno Petersen til AERs komité for Sundhed og Sociale anliggender.

  Preben Jensen som suppleant for den danske landerepræsentant.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel og Karsten Uno Petersen til deltagelse i AERs Generalforsamling.


  Sagsnr. 13/10866
  48. Udpegning af medlem til Nordsøkommissionen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege ét medlem til at varetage regionens interesser i Nordsøkommissionen, herunder til at indgå i Nordsøkommissionens Transportgruppe.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er medlem af Nordsøkommissionen, som er et netværk til videndeling, påvirkning af relevante EU-sager samt projektforberedelse til det nye Interreg V b - Nordsøprogrammet.

  I Nordsøkommissionen har Region Syddanmark p.t. formandsposten i Transportgruppen, som er en temagruppe under Nordsøkommissionen. Der er tale om en personlig udpegning foretaget af Nordsøkommissionens Executive Committee. Desuden er den syddanske repræsentant suppleant for landerepræsentanten (bærer af den danske stemme i Executive Committee).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til at varetage regionens interesser i Nordsøkommissionen, herunder at indgå i Nordsøkommissionens Transportgruppe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Preben Friis-Hauge.


  Sagsnr. 13/9929
  49. Udpegning af tilknyttet medlem til bestyrelsen for Naturturisme I/S
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege ét medlem tilknyttet bestyrelsen for Naturturisme I/S.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Naturturisme I/S er et kommunalt interessentskab ejet af fire syd- og midtfynske kommuner: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø. Formålet er at styrke turisterhvervets udviklingsmuligheder gennem tiltag, der forbedrer områdets kvaliteter inden for natur og kulturhistoriske oplevelser.

  Ifølge præamblen til vedtægterne ønsker interessentskabet at tilknytte en række ikke stemmeberettigede repræsentanter fra landbruget, skovbruget, turisterhvervet, turistforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Region Syddanmark for at sikre et bredt ejerskab og repræsentation bag interessentskabets aktiviteter.

  I forrige valgperiode udpegede regionsrådet 1 medlem til bestyrelsen for Naturturisme I/S.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 tilknyttet medlem til bestyrelsen for Naturturisme I/S.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Kristian Grønbæk Andersen.


  Sagsnr. 13/13467
  50. Udpegning af repræsentant til VadehavsForum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege en repræsentant til VadehavsForum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  VadehavsForum er en uafhængig platform for diskussioner mellem forskellige interesser fra Vadehavsregionen.

  Medlemmerne i forummet er repræsenteret fra lokale og regionale myndigheder, landbrugssektoren, energisektoren, fiskeriet, turisterhvervene, industri og havne samt naturbeskyttelsesorganisationer fra Nederlandene, Nedersaksen, Slesvig-Holsten og Danmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 repræsentant til VadehavsForum.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Henning Ravn.


  Sagsnr. 13/13465
  51. Udpegning af observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet (RVU)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege en observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark udpeger ikke til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, men Region Syddanmark deltager i møderne for at kunne bidrage med viden inden for sit ressortområde og for at kunne benytte udvalget som rådgiver.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Henning Ravn.


  Sagsnr. 11/25803
  52. Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe vedrørende fremtidig anvendelse af ledige arealer på Fredericia Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  I oktober 2011 blev der nedsat en politisk en politisk styregruppe i samarbejde med Fredericia Kommune, med det formål at finde fremtidige anvendelsesmuligheder til de kommende ledige arealer på Fredericia Sygehus.

  Der skal nu udpeges regionale repræsentanter fra det nyvalgte regionsråd til styregruppen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådets vedtagelse af budget 2012 - 2015 medførte en hel eller delvis rømning af Fredericia Sygehus på længere sigt. På den baggrund vurderes det ikke som sandsynligt, at der bliver brug for den bygningsmæssige kapacitet i Fredericia til ambulante formål.

  Der udestår dog en diskussion om grundlaget for at fastholdte en skadeklinik på Fredericia Sygehus.

  For Region Syddanmarks vedkommende er det afgørende, at sygehusets bygninger bliver anvendt til nye aktiviteter og formål, således at der i fremtiden også vil være aktivitet i bygningerne. Regionsrådet har fokus på, at de bygninger, der i fremtiden ikke skal anvendes til sygehus og sundhedsaktiviteter, udvikles til alternative formål i nært samarbejde og gensidig forståelse med lokale aktører. 

  Derfor blev det ligeledes besluttet at foreslå at nedsætte en politisk styregruppe med repræsentanter udpeget af henholdsvis regionsrådet og Fredericia Kommune, der skal drøfte og udvikle nye muligheder for anvendelse af de kommende ledige arealer på Fredericia Sygehus.

  Det skal bemærkes at Region Syddanmark i april 2013 har indgået en rammeaftale med statens ejendomsselskab Freja vedrørende køb af tomme sygehusbygninger. Heri indgår også sygehuset i Fredericia.

  Der skal nu udpeges medlemmer fra det nyvalgte regionsråd.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 3 medlemmer fra regionsrådet til den politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Carl Holst, Bo Libergren og Bente Gertz.


  Sagsnr. 10/9788
  53. Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe vedrørende fremtidig anvendelse af Faaborg Sygehus og Ringe Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege tre medlemmer til den politiske styregruppe vedr. fremtidig anvendelse af Faaborg Sygehus og Ringe Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune nedsat en politisk styregruppe med henblik på at finde nye anvendelsesmuligheder til Faaborg Sygehus, der er lukket, og til Ringe Sygehus, der forventes fraflyttet i 2016.

  I forbindelse med regionsrådets beslutning på mødet den 27. september 2010 om at nedsætte den politiske styregruppe blev der lagt vægt på, at styregruppen skulle arbejde på:

  • at sikre inddragelse af borgere, det lokale erhvervsliv og offentlige institutioner
  • at udarbejde anbefalinger til fremtidige aktiviteter i sygehusbygningerne
  • at drøfte lokalplanens muligheder i forhold til fremtidige anvendelsesmuligheder

  Det skal bemærkes, at Region Syddanmark i april 2013 har indgået en rammeaftale med Freja Ejendomme A/S, statens ejendomsselskab, vedrørende køb af tomme sygehusbygninger. Heri indgår også sygehusbygningerne i Faaborg og Ringe Sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 3 medlemmer til styregruppen vedr. fremtidig anvendelse af Faaborg Sygehus og Ringe Sygehus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Carl Holst, Stephanie Lose og Pia Tørving.


  Sagsnr. 12/1646
  54. Udpegning af medlemmer til politisk styregruppe vedrørende fremtidig anvendelse af Sønderborg Sygehus og sygehuset i Augustenborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 5 medlemmer til den politiske styregruppe vedr. fremtidig anvendelse af de kommende ledige arealer på Sønderborg Sygehus og sygehuset i Augustenborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i samarbejde med Sønderborg kommune i februar 2012 nedsat en fælles politisk styregruppe, som arbejder med at finde nye anvendelsesmuligheder til de kommende ledige arealer på sygehusene i henholdsvis Augustenborg og Sønderborg. 

  Styregruppens arbejde vil tage udgangspunkt i det analyse- og udredningsarbejde, der allerede foreligger fra arbejdet i den tidligere politiske styregruppe. De initiativer og aktiviteter, der allerede er iværksat i regi af den tidligere styregruppe, fortsætter således som aftalt mellem Region Syddanmark og Sønderborg Kommune.

  Det skal bemærkes, at Region Syddanmark i april 2013 har indgået en rammeaftale med Freja Ejendomme A/S, statens ejendomsselskab, vedrørende køb af tomme sygehusbygninger. Heri indgår sygehusbygningerne i Augustenborg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 5 medlemmer til styregruppen vedr. fremtidig anvendelse af Sønderborg Sygehus og sygehuset i Augustenborg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Carl Holst, Stephanie Lose, Bo Libergren, Jørn Lehmann Petersen og Peter Christensen.


  Sagsnr. 13/36183
  55. Udpegning af medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 3 medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge udkast til bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler nedsætter regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen et sundhedskoordinationsudvalg.

  Bekendtgørelsen har været i høring i november 2013 og foreligger for øjeblikket i udkast, men forventes at foreligge i sin endelige form ultimo december 2013. Bekendtgørelsen gælder pr. 1. januar 2014.

  Det fremgår af bekendtgørelsen, at hvor ikke andet aftales, består sundhedskoordinationsudvalget af:

  -          3 medlemmer udpeget af regionsrådet

  -          5 medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i regionen og

  -          2 medlemmer udpeget af praksisudvalget for almen praksis i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 3 medlemmer til sundhedskoordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen.


  Sagsnr. 13/8660
  56. Udpegning af medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 1, i vedtægterne for den selvejende institution HospiceSønderjylland skal regionsrådet udpege 1 medlem til institutionens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution HospiceSønderjylland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Jens Møller.


  Sagsnr. 13/9408
  57. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge fundatsen for Hospice Sydvestjylland skal regionsrådet udpege 1 medlem af regionsrådet til bestyrelsen herfor.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Ida Damborg.


  Sagsnr. 13/8649
  58. Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Hospice Sydfyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem og 1 suppleant til Hospice Sydfyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Hospice Sydfyn skal regionsrådet udpege 1 medlem og 1 suppleant for denne til institutionens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant for denne til bestyrelsen for Hospice Sydfyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Herdis Hanghøi med Ulrik Sand Larsen som suppleant.


  Sagsnr. 13/8644
  59. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Hospice Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Hospice Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 5, stk. 2, i vedtægterne for Hospice Fyn skal regionsrådet udpege indtil 2 medlemmer til institutionens bestyrelse.

  Der har i foregående valgperiode været udpeget 2 regionsmedlemmer efter ønske fra Hospice Fyn i brev af 13. oktober 2009.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Hospice Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Poul-Erik Chortsen og Pia Tørving.


  Sagsnr. 13/16151
  60. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  For hver region nedsættes et samarbejdsudvalg for almindelig og vederlagsfri fysioterapi bestående af 2 medlemmer udpeget af regionsrådet, 2 medlemmer udpeget af kommunerne i regionerne samt 4 medlemmer udpeget af Danske Fysioterapeuter. De fysioterapeutiske medlemmer skal vælges blandt fysioterapeuter med praksis i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren og Meho Selman.


  Sagsnr. 13/12325
  61. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg for psykologer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for psykologer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 32 i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening skal hver region nedsætte et samarbejdsudvalg bestående af 6 medlemmer.

  Regionsrådet og kommunerne i regionen udpeger tilsammen 3 medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger 1 medlem og regionen udpeger 2 medlemmer. 3 af medlemmerne udpeges blandt psykologer i regionen af Dansk Psykolog Forening.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for psykologer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren og Jørn Lehmann Petersen.


  Sagsnr. 13/12349
  62. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg for tandlæger samt til koordinationsudvalget på tandlægeområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udpeges 5 medlemmer til samarbejdsudvalget for tandlæger i henhold til tandlægeoverenskomsten samt til koordinationsudvalget på tandlægeområdet.

  Herudover foreslås det, at regionsrådets medlemmer til samarbejdsudvalget indtræder i koordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Samarbejdsudvalg for tandlæger

  I henhold til tandlægeoverenskomstens § 45, stk. 1, nedsættes for hver region et samarbejdsudvalg bestående af 2 medlemmer udpeget af regionsrådet, 1 medlem udpeget af kommunerne i regionen (kommunekontaktrådet) samt 3 medlemmer udpeget af Dansk Tandlægeforenings regionsbestyrelse.

  I Region Syddanmark har udvalget besluttet at udvide udvalgets sammensætning. Dette skyldes, at tandlægerne er organiseret med 2 kredsforeninger i regionen og et ønske om, at begge kredsforeninger er repræsenteret med 3 medlemmer. Regionen er repræsenteret med 5 medlemmer og kommunerne med 1 medlem.

  Koordinationsudvalg på tandlægeområdet

  I henhold til § 137 i sundhedsloven skal kommunalbestyrelserne og regionsrådet sikre koordinationen af den offentlige tandpleje og tandplejen i privat praksis i forhold til bl.a. omsorgstandpleje, specialtandpleje, tilskudsbevilling og behandling af borgere med manglende tandanlæg.

  Til at varetage denne opgave er der nedsat et koordinationsudvalg med politikere fra regionen og kommunerne, tandlæger fra praksisområdet, regionstandplejen og tandlæger fra den kommunale tandpleje.

  Da de fleste grupper allerede er repræsenteret i samarbejdsudvalget vedrørende tandlægehjælp, består koordinationsudvalget på tandlægeområdet af samarbejdsudvalgets medlemmer suppleret med 2 tandlæger fra den kommunale tandpleje. Møderne i koordinationsudvalget og i samarbejdsudvalget kan dermed lægges i forlængelse af hinanden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 5 medlemmer til samarbejdsudvalget for tandlæger.

  At de af regionsrådet udpegede medlemmer til samarbejdsudvalget for tandlæger ligeledes udpeges til koordinationsudvalget på tandlægeområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Tage Petersen, Niels Erik Søndergaard, Jørn Lehmann Petersen og Meho Selman.


  Sagsnr. 13/12363
  63. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 5 medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold § 118 i Overenskomst om almen praksis nedsættes i hver region et samarbejdsudvalg på 8-12 medlemmer.

  Regionsrådet og kommunerne i regionen (Kommunekontaktrådet) udpeger sammen mindst 4 og højst 6 medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger 1-2 medlemmer og regionen udpeger 3-5 medlemmer. Mindst 4 og højst 6 medlemmer udpeges af praksisudvalget i regionen.

  I Region Syddanmark er samarbejdsudvalget sammensat med 5 medlemmer udpeget af regionen.

  Arbejdsgruppen vedr. lægedækning er nedsat under samarbejdsudvalget for almen lægegerning. Formandskabet i samarbejdsudvalget deltager i denne arbejdsgruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 5 medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning.

  At den regionale formand for samarbejdsudvalget for almen lægegerning anmodes om at deltage i arbejdet i arbejdsgruppen vedr. lægedækning, som er nedsat under samarbejdsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Marianne Mørk Mathiesen, Poul Sækmose, Jørn Lehmann Petersen og William Jensen.


  Sagsnr. 13/12303
  64. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. speciallæger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 5 medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. speciallæger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til speciallægeoverenskomsten § 68 nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af medlemmer udpeget af hhv. regionen og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

  Desuden deltager en kommunal repræsentant efter behov og har status som observatør.

  I det forberedende samarbejdsudvalg fra 2006 til 2007 var regionen repræsenteret af 5 medlemmer, kommunerne med 1 medlem og speciallægerne med 6 medlemmer. Samarbejdsudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2007 at bibeholde denne sammensætning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 5 medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. speciallæger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Tage Petersen, Preben Friis-Hauge, Jørn Lehmann Petersen og William Jensen.


  Sagsnr. 13/12592
  65. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 6 medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til kiropraktoroverenskomstens § 25 nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af 6-12 medlemmer. Halvdelen af medlemmerne udpeges af regionsrådet og kommunerne i regionen. Halvdelen af medlemmerne udpeges af vedkommende kiropraktorforening blandt de kiropraktorer i regionen, der har tiltrådt overenskomsten.

  Regionsrådet skal udpege 6 medlemmer til samarbejdsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 6 medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Preben Friis-Hauge, Thies Mathiasen, Jørn Lehmann Petersen, William Jensen og Meho Selman.


  Sagsnr. 13/12582
  66. Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 2 medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter på fodterapiområdet skal der nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af fire medlemmer. Regionsrådet og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter skal hver udpege halvdelen, dvs. 2 medlemmer.

  Samarbejdsudvalget holder møde mindst to gange årligt, og i øvrigt når mindst halvdelen af medlemmerne stiller krav herom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. fodterapi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren og Meho Selman.


  Sagsnr. 13/12350
  67. Udpegning af medlemmer til Regionstandlægenævnet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til Regionstandlægenævnet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 43, stk. 1, i Tandlægeoverenskomsten og Bekendtgørelse 1340 af 18. december 2012 skal regionsrådet udpege 2 medlemmer.

  I henhold til § 43, stk. 1, i Tandlægeoverenskomsten træffer samarbejdsudvalget beslutning om, hvorvidt der skal udpeges suppleanter. Samarbejdsudvalget har tidligere besluttet, at det ønsker 2 suppleanter udpeget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 medlemmer samt 2 suppleanter for disse til Regionstandlægenævnet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede:

  Thyge Nielsen med Preben Friis-Hauge som suppleant.

  William Jensen med Bente Gertz som suppleant.


  Sagsnr. 13/17941
  68. Udpegning af medlemmer til Praksisplanudvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 3 medlemmer til Praksisplanudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet vedtaget af Folketinget den 27. juni 2013 skal der nedsættes et praksisplanudvalg, som skal udarbejde praksisplaner for almenlægeområdet.

  Det fremgår, at praksisplanudvalget skal have følgende sammensætning:

  • 5 medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen,
  • 3 medlemmer fra regionsrådet og
  • 3 medlemmer udpeget blandt alment praktiserende læger, der behandler gruppe 1-sikrede.  

  Regionen varetager formandskabet og sekretariatsbetjener udvalget.

  Praksisplanudvalget skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan. Planen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode.  

  Overordnet skal praksisplan vedrørende almen praksis beskrive, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Praksisplan vedrørende almen praksis bliver et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis.

  Regionen afventer et samlet materialesæt fra Sundhedsstyrelsen, der indeholder principper og vejledninger om udarbejdelsen af praksisplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 3 medlemmer til praksisplanudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen.


  Sagsnr. 13/34339
  69. Udpegning af medlemmer til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 5 medlemmer for Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 2, stk. 2 i vedtægterne for Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis skal regionsrådet udpege 5 medlemmer til udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 5 medlemmer til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren, Poul Sækmose, Jørn Lehmann Petersen og William Jensen.


  Sagsnr. 13/10538
  70. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem, og evt. 1 suppleant, til bestyrelsen for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 5 i vedtægterne for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik skal regionen udpege 1 medlem og evt. 1 suppleant til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

  At regionsrådet tager stilling til, om der skal udpeges 1 suppleant og i bekræftende fald udpeger en suppleant.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Thies Mathiasen med Peter Kofod Poulsen som suppleant.


  Sagsnr. 13/10706
  71. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Epidemikommissionen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 3 medlemmer til Epidemikommissionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 3 i ”Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme” skal regionsrådet udpege 3 medlemmer til Epidemikommissionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 3 medlemmer til Epidemikommissionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Herdis Hanghøi, Susanne Eilersen og Andreas Lund Andersen.


  Sagsnr. 13/8958
  72. Udpegning af medlem til Gigtforeningens repræsentantskab
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til Gigtforeningens repræsentantskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Gigtforeningen anmoder Region Syddanmark om at udpege 1 medlem til foreningens repræsentantskab.

  Gigtforeningen driver to institutioner i regionen, Kong Chr. X’s Gigthospital i Gråsten og Center for Sundhed og Træning i Middelfart.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til Gigtforeningens repræsentantskab.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Poul-Erik Svendsen.


  Sagsnr. 13/40734
  73. Udpegning af medlemmer til De Videnskabsetiske Komitéer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udpeges 10 forskningsaktive medlemmer og 12 lægmedlemmer samt suppleanter til de to Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark.

  Lægmedlemmerne er tidligere valgt blandt regionsrådets egne medlemmer. Regionrådet kan også vælge at udpege lægmedlemmer uden for rådet. Antallet af suppleanter for lægmedlemmerne er ikke forudbestemt. Sidste gang valgte regionsrådet 2 suppleanter per komité.

  De forskningsaktive medlemmer udpeges på baggrund af indstilling fra Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter nedsætter regionsrådene regionale videnskabsetiske komitéer.

  I Region Syddanmark er der nedsat to komitéer med hver 11 medlemmer - seks lægmedlemmer og fem forskningsaktive medlemmer. Komitéernes opgave er at behandle ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, dvs. forsøg på mennesker og menneskeligt biologisk materiale.

  Komitéernes medlemmer udpeges for 4 år ad gangen svarende til regionrådets valgperiode. Genudpegningen af medlemmer kan ske to gange. Alle medlemmer udpeges af regionsrådet.

  Der skal udpeges 10 forskningsaktive medlemmer og 6 suppleanter samt 12 lægmedlemmer og suppleanter til de to Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark.

  For lægmedlemmerne gælder, at de ikke må have en sundhedsvidenskabelig uddannelse eller en aktuel ansættelse i en sundhedsprofession.

  Der skal tilstræbes en ligelig fordeling af køn ved udpegning af medlemmer til videnskabsetiske komitéer.

  Så vidt angår udpegning af lægmedlemmer er disse tidligere valgt blandt regionsrådets egne medlemmer. Regionsrådet kan også vælge at udpege lægmedlemmer uden for rådet.

  Antallet af suppleanter for lægmedlemmerne er ikke forudbestemt. Sidste gang valgte regionsrådet 2 suppleanter per komité.

  Så vidt angår de forskningsaktive medlemmer er Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt sygehusledelserne i Region Syddanmark blevet anmodet om at opstille kandidater. Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum indstiller på denne baggrund overfor regionsrådet 10 navngivne forskningsaktive kandidater samt 6 suppleanter til de to Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark. (Bilag: Indstilling og fordeling af forskningsaktive kandidater).

  For at sikre en optimal fordeling af fagkompetencer i de to komitéer anbefales, at de forskningsaktive kandidater fordeles som vist i bilaget vedr. indstilling og fordeling af forskningsaktive medlemmer. I denne fordeling er også tilstræbt en ligelig fordeling af køn.

  Komitéerne vælger selv formand og en næstformand. Formandskabet varetages af et forskningsaktivt medlem og et lægmedlem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet fastsætter antallet af suppleanter for lægmedlemmer til de to Videnskabsetiske Komitéer.

  At regionsrådet udpeger 6 lægmedlemmer samt suppleanter til den Videnskabsetiske Komité 1 i Region Syddanmark.

  At regionsrådet udpeger 6 lægmedlemmer samt suppleanter til den Videnskabsetiske Komité 2 i Region Syddanmark.

  At regionrådet udpeger de 10 navngivne forskningsaktive kandidater samt de 6 suppleanter til to de Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark, som Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum har indstillet.

  At regionsrådet godkender indstillingen om fordeling af de forskningsaktive kandidater på de to Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede:

  Videnskabsetisk Komite I:

  • Susanne Eilersen med Thies Mathiasen som suppleant.
  • Niels Erik Søndergaard med Holger Gorm Petersen som suppleant.
  • Herdis Hanghøi med Bo Libergren som suppleant.
  • Sonny Berthold med Jens Møller som suppleant.
  • Pia Tørving med Jørn Lehmann Petersen som suppleant.
  • Peter Christensen med Meho Selman som suppleant.

  Videnskabsetisk Komite II:

  • Bente Gertz med Karsten Uno Petersen som suppleant.
  • Peter Kofod Poulsen med Thies Mathiasen som suppleant.
  • Mette Bossen Linnet med Ulrik Sand Larsen som suppleant.
  • Carsten Abild med Tage Petersen som suppleant.
  • John Lohff med Poul Sækmose som suppleant.
  • Karsten Hønge med Ida Damborg som suppleant.
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/34990
  74. Indstilling af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Amgros I/S
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal indstille 2 medlemmer med personlige suppleanter til bestyrelsen for Amgros I/S.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal for denne valgperiode indstille to medlemmer med personlige suppleanter til bestyrelsen for Amgros I/S.

  Bestyrelsen udpeges umiddelbart efter Dansk Regioners Generalforsamling i slutningen af marts 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet indstiller 2 medlemmer med personlige suppleanter til bestyrelsen for Amgros I/S.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet indstillede Poul-Erik Svendsen og Thyge Nielsen.


  Sagsnr. 13/8607
  75. Udpegning af medlem til bestyrelsen for behandlingshjemmet Landerupgaard
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for behandlingshjemmet Landerupgaard.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4 i vedtægterne for behandlingshjemmet Landerupgaard, Kolding skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for behandlingshjemmet Landerupgaard, Kolding.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Bente Gertz.


  Sagsnr. 13/8803
  76. Udpegning af observatør til bestyrelsen for Solgaven, Vejle
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 observatør til bestyrelsen for Solgaven.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge vedtægterne for Solgaven (bo- og aktivitetscenter for blinde og svagsynede i Vejle) skal regionsrådet udpege 1 observatør til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 observatør til bestyrelsen for Solgaven.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Bente Gertz.


  Sagsnr. 13/25956
  77. Udpegning af medlem til Rehabiliteringscenter for torturofre - Jylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge vedtægterne for Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland, skal regionen udpege 1 medlem til centret.

  Udpegningen er gældende for 2 år, hvorefter der igen skal udpeges. Genvalg kan finde sted.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til Rehabiliteringscenter for torturofre, Jylland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Peter Kofod Poulsen.


  Sagsnr. 13/24470
  78. Udpegning af repræsentanter til generalforsamlingen for Jysk Linnedservice
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 2 repræsentanter til generalforsamlingen for Jysk Linnedservice A/S.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er aktionær i Jysk Linnedservice A/S. Regionen skal udpege 2 personer til at repræsentere regionen på generalforsamlingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 2 personer til at repræsentere regionen på generalforsamlingen for Jysk Linnedservice A/S.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Bo Libergren og Karsten Uno Petersen.


  Sagsnr. 13/9334
  79. Forlængelse af funktionsperiode i forbindelse med tidligere udpegninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forlængelse af den oprindelige funktionsperiode for visse hverv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er enkelte hverv, hvortil det ikke er hensigtsmæssigt at udpege for endnu en periode på 4 år (valgperioden).

  Det foreslås derfor, at den oprindelige funktionsperiode (2010 – 2013) for de nedenfor nævnte hverv forlænges for en kortere periode. Der er noteret en kort begrundelse ved hver:

  • Styregruppen for Europæisk Iværksætterpris 2013 – der afholdes afsluttende møde i begyndelsen af 2014 (Lasse Krull og Karsten Uno Petersen er udpeget).
  • AFT 2005 (Tarco A/S under afvikling) – der skal formentlig kun afholdes generalforsamling i 2014 (Bo Libergren er udpeget)
  • EARLALL (Bestyrelsen for den Europæiske Organisation for Livslang Læring) – regionen udtræder ved næste generalforsamling i første halvår 2014 (Karsten Uno Petersen er udpeget).
  • Specialskolen Storebælt – skolen lukker i løbet af 2014 (Pia Tørving er udpeget med Ole Finnerup Larsen som suppleant).
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet, i overensstemmelse med sagsfremstillingen, forlænger funktionsperioden for ovenstående hverv.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 13/29487
  80. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge på grund af arbejdsmæssige forpligtelser i udlandet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge har meddelt, at han er forhindret i at varetage sit regionale hverv i perioden 1. januar til 13. marts 2014 pga. arbejdsmæssige forpligtelser i udlandet.

  Ifølge reglerne i den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2, indkaldes der stedfortræder, hvis et medlem er forhindret i at varetage sit regionale hverv på grund af f.eks. arbejdsmæssige forpligtelser.

  Det er regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

  Ifølge § 28, stk. 2, i styrelsesloven kan gruppen bestemme om der evt. skal indsættes en anden i de udvalg, som Preben Friis-Hauge udpeges til. Dette kan dog først ske efter den 20. januar, hvor udvalgene bliver nedsat, og hvor der udpeges medlemmer hertil.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge er til stede.

  At 1. stedfortræder på Venstres kandidatliste, Henning Ravn, indkaldes som stedfortræder for Preben Friis-Hauge, så længe han er forhindret i at varetage sit regionale hverv på grund af arbejdsmæssige forpligtelser i udlandet.

  At gruppen, efter den 20. januar 2014, beslutter om der skal indsættes en anden i de udvalg, som Preben Friis-Hauge udpeges til.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 08-01-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring