Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat fra Vækstforums skriftlige behandling den 10. december 2013

Beslutningsreferatet fra Vækstforums skriftlige behandling den 10. december 2013 her.

Derudover var der følgende tillægsansøgning på dagsordenen:

Høring over forslag til fordeling af de danske ETS-midler

Sagsfremstilling

Danmark deltager i perioden 2014-2020 i tre grænseoverskridende (INTERREG A), to tværnationale (INTERREG B) og fire interregionale (INTERREG C) programmer. Et af de grænseoverskridende programmer er det dansk-tyske INTERREG 5A-program for den dansk-tyske grænseregion.

Knap 3 pct. af de samlede regionalfonds- og socialfondsmidler anvendes til finansiering af europæisk territorialt samarbejde. Der forventes flere midler til det grænseoverskridende samarbejde i Europa i perioden 2014-2020 sammenlignet med perioden 2007-2013.

Vedlagte notat beskriver Erhvervsstyrelsens forslag til fordeling af de danske ETS-midler på programmerne. Det dansk-tyske INTERREG A-program, som Region Syddanmark deltager i, kan se frem til en budgetopskrivning på ca. 30 %.

Samarbejdsprogrammet med Tyskland ventes at fokusere på tematisk målsætning a) styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation, b) beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet, c) fremme af beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens mobilitet og d) styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiv offentlig forvaltning/styrkelse af det grænseoverskridende borger- og myndighedssamarbejde.

I vedlagte udkast til høringssvar fra regionsrådet foreslås det, at Region Syddanmark hilser med tilfredshed, at den danske tildeling af ETS-midler matcher det beløb, som man fra tysk side ventes at bidrage med. Region Syddanmark anser ETS-midlerne som et strategisk værktøj, der skal forløse udviklingspotentialer i den vestlige del af landet.

Det bemærkes, at mens programvolumen i det dansk-tyske INTERREG A-program opskrives med 30 %, så opskrives budgetterne for INTERREG B programmerne med 100%. Selvom B-programmerne er mindre, ses der ingen begrundelse for denne ekstraordinære opskrivning af programmerne. Samlet vil de danske ETS-midler finansiere tre "østvendte" programmer med 608,7 mio. kr. og to "vestvendte" med 435,1 mio. kr. Dette anses af Region Syddanmark som en geografisk ubalance.

Det foreslås, at Vækstforum tilslutter sig det vedlagte udkast til høringssvar fra regionrådet.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

· at Vækstforum tilslutter sig regionsrådets høringssvar.

Bilag:

Bilag a) Høringsbrev

Bilag b) Udkast til høringssvar fra Region Syddanmark vedr. notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde ETSBilag b

Bilag c) Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde ETS 


Beslutning

Vækstforum tiltrådte indstillingen.

 


Siden er sidst opdateret 08-01-2018
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring