Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat - konstituerende møde 9. december 2013

 

Mødedato:

Mandag den 9. december 2013

Mødetidspunkt:

15:00

Mødelokale:

Regionsrådssalen

Medlemmer:

Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Thies Mathiasen, O, Karsten Uno Petersen, A, Jørn Lehmann Petersen, A, Pia Tørving, A, Bente Gertz, A, Poul Andersen, A, Pierre Topaz, A, William Jensen, A, Simon Hempel-Jørgensen, A, Meho Selman, A, Peter Christensen, A, Andrea Terp, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Karsten Hønge, F, Ida Damborg, F, Marianne Mørk Mathiesen, I, Niels Erik Søndergaard, O, Susanne Eilersen, O, Holger Gorm Petersen, O, Peter Kofod Poulsen, O, Stephanie Lose, V, Bo Libergren, V, Preben Jensen, V, Preben Friis-Hauge, V, Sonny Berthold, V, Carsten Abild, V, Thyge Nielsen, V, Mette Bossen Linnet, V, Tage Petersen, V, Hans Philip Tietje, V, Peder Hvejsel, V, Ulrik Sand Larsen, V, Herdis Hanghøi, V, Jens Møller, V, Vibeke Syppli Enrum, Ø, Mikkel Andersen, Ø

Afbud:

Preben Friis-Hauge, V – Henning Ravn stedfortræder

 

 

 

 

Dagsorden

1. Valg af regionsrådsformand

2. Valg af næstformænd samt vederlag til næstformænd

3. Valg af medlemmer til forretningsudvalg samt vederlag til medlemmerne

4. Forslag til regionsrådets mødedatoer 2014

 

 

1. Valg af regionsrådsformand

 

Sagsnr.:

13/21378

 

Resumé

Regionsrådet skal på det konstituerende møde vælge sin formand.

Sagsfremstilling

Ifølge regionslovens § 9, stk. 2, vælger regionsrådet på det konstituerende møde sin formand blandt sine medlemmer.

Valget af regionsrådsformand har virkning for regionsrådets funktionsperiode, som løber fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Indstilling

Det indstilles:

At regionsrådet vælger regionsrådsformand.

 Beslutning

Regionsrådet valgte Carl Holst som regionsrådsformand. 

 

 

2. Valg af næstformænd samt vederlag til næstformænd

 

Sagsnr.:

13/21378

 

Resumé

Regionsrådet skal på det konstituerende møde vælge en første og en anden næsteformand til at fungere i formandens forfald.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal på det konstituerende møde vælge en første og en anden næstformand blandt sine medlemmer til i den nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald, jf. regionslovens § 9, stk. 4.

Valget af næstformænd har virkning for regionsrådets funktionsperiode, som løber fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Regionsrådet kan beslutte, at første og anden næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. Det svarer til et beløb på ca. 82.594 kr. årligt. Beslutning skal træffes forud for – og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Beslutning herom kan træffes på det konstituerende møde.

Indstilling

Det indstilles:

At regionsrådet vælger en første og en anden næstformand.

At såvel regionsrådets første som anden næstformand skal oppebære et vederlag på 10 % af formandens vederlag.

At beslutningen gælder for resten af funktionsperioden.

 Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet valgte Poul Erik Svendsen som 1. næstformand og Thies Mathiasen som 2. næstformand. 

 

 

 

3. Valg af medlemmer til forretningsudvalg samt vederlag til medlemmerne

 

Sagsnr.:

13/21378

 

Resumé

Regionsrådet skal vælge medlemmer til forretningsudvalget blandt sine medlemmer.

Sagsfremstilling

I henhold til regionslovens § 14 vælger regionsrådet medlemmer til forretningsudvalget blandt sine medlemmer. Regionsrådets formand er formand for udvalget.

Ifølge regionsrådets styrelsesvedtægt § 6, fremgår det, at forretningsudvalget består af 17 medlemmer.

Regionsrådet kan beslutte, at der udbetales udvalgsvederlag til medlemmerne af forretningsudvalget. Vederlaget kan højst udgøre 100 % af formandens vederlag og skal fordeles ligeligt mellem udvalgets medlemmer – dog undtaget formanden. Det vil svare til ca. 51.621 kr. årligt pr. medlem.

Det fremgår af vejledning om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale hverv, at beslutning om vederlag til forretningsudvalgets medlemmer kan træffes på det konstituerende møde, hvis der er enighed herom. Alternativt kan et nyvalgt regionsråd i det første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den følgende første i måneden.

Beslutning om fastsættelse af udvalgsvederlag til forretningsudvalgets medlemmer skal træffes for mindst et regnskabsår ad gangen.

Indstilling

Det indstilles:

At regionsrådet vælger 17 medlemmer til forretningsudvalget.

At der udbetales udvalgsvederlag med 100 % af formandens vederlag til forretningsudvalgets medlemmer.

At beslutningen gælder for resten af funktionsperioden.

 Beslutning

Regionsrådet valgte følgende 17 medlemmer til forretningsudvalget:

 • Carl Holst (V)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Bo Libergren (V)
 • Stephanie Lose (V)
 • Sonny Berthold (V)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Niels Erik Søndergaard (O)
 • Marianne Mørk Mathiesen (I)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Lasse Krull (C)
 • John Lohff (C)
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Jørn Lehmann Petersen (A)
 • Karsten Hønge (F)
 • Vibeke Syppli Enrum (Ø)

 

 

 

4. Forslag til regionsrådets mødedatoer 2014

 

Sagsnr.:

13/16373

 

Resumé

Forslag til regionsrådets mødeplan for 2014 til orientering, og beslutning om dato for afholdelse af første møde i januar 2014.

Sagsfremstilling

I de senere år har regionsrådet som udgangspunkt afholdt møder den fjerde mandag i måneden, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage.

Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet forslag til mødedatoer for regionsrådet i 2014 med mødestart kl. 15.00. Forslaget er til regionsrådets orientering, idet formel beslutning først kan træffes på det første møde i januar måned.

Regionsrådet skal dog vedtage, hvornår det første møde i 2014 skal afholdes. Det foreslås, at det første møde afholdes den 6. januar, således at der afholdes to regionsrådsmøder i januar måned.

Forslag til regionsrådets mødedatoer i 2014:

 • Mandag den 6. januar
 • Mandag den 20. januar
 • Mandag den 24. februar
 • Mandag den 24. marts
 • Mandag den 28. april
 • Mandag den 26. maj
 • Mandag den 23. juni
 • Mandag den 25. august
 • Mandag den 29. september
 • Mandag den 27. oktober
 • Mandag den 24. november
 • Mandag den 15. december.

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til regionsrådets mødedatoer i 2014 tages til orientering.

At første regionsrådsmøde afholdes mandag den 6. januar 2014.

 Beslutning

Indstilling tiltrådt. 

 

 


Siden er sidst opdateret 09-12-2013
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring