Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 11. november 2013

Mødedato
11-11-2013 kl. 15:50 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Frede Skaaning, A
 • William Jensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. RUP-udvalgets overdragelsesnotat
  2. Eventuelt
  3. Næste møde


  Sagsnr. 12/14536
  1. RUP-udvalgets overdragelsesnotat
  fold dette punkt ind Resume

  RUP-udvalget besluttede på sit møde den 16. september 2013, at der skal udarbejdes et overdragelsesnotat, der gør status på RUP-initiativerne med henblik på overlevering af gode råd og erfaringer til det kommende regionsråd.

  På mødet blev det besluttet, at der skal ske en løbende opdatering af overdragelsesnotatet, så det er så aktuelt som muligt ved årsskiftet. Udvalget tager på mødet en drøftelse af vedlagte opdatering af overdragelsesnotatet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formålet med overdragelsesnotatet er, at de resultater, der er opnået, og det arbejde, der er påbegyndt i den Regionale Udviklingsplan 2012-15, bæres videre af det nye regionsråd.

  I vedlagte forslag til overdragelsesnotat, er RUP-udvalgets bemærkninger til notatet på mødet den 21. oktober 2013 blevet indarbejdet. Der er således lavet en mindre tilføjelse til teksten i initiativ 3 om uddannelsesaftalen, og i slutningen af notatet er udvalgets erfaringer fra arbejdet med den regionale udviklingsplan blevet tilføjet, og der er udformet tre anbefalinger. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende udkast til overdragelsesnotat til det nye regionsråd.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-11-2013

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/184
  2. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-11-2013

  Intet.


  Sagsnr. 13/184
  3. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 2. december 2013 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-11-2013

  Næste møde er mandag den 2. december 2013 kl. 15.00.


  Siden er sidst opdateret 18-12-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring