Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Ringe tjære- og asfaltfabrik

Drift af tjærefabrik har efterladt en tjæreforurening i jord og grundvand. Undersøgelser viser at forureningsfanen i grundvandet bliver nedbrudt ca. 180 meter fra grunden. Forureningen udgør derfor ikke en risiko overfor vandværket. Region Syddanmark har suppleret med passiv ventilation i den umættede zone, for at hindrer yderligere spredning af forureningen. Der udføres monitering for at sikre at denne situation ikke ændrer sig.

Naturlig nedbrydning af tjæreforurening fra tidl. tjære- og asfaltfabrik

Region Syddanmarks Jordforureningsafdeling har med stor succes benyttet sig af naturens egen nedbrydning af forurening fra Ringe Tjære- og Asfaltfabrik til at forhindre en potentiel forurening af Ringe Vandværks drikkevand.

I perioden 1929-1968 drev Ringe Tjære- og Asfaltfabrik forretning på Villavej 15 i Ringe. Produktionen af tjære og asfalt førte til en omfattende forurening med tjære i både jorden og grundvandet. En forurening, som man frygtede kunne true Ringe Vandværks indvinding af drikkevand.

Derfor blev der i 2005-2009 gennemført en række undersøgelser for at afklare, om de høje koncentrationer af opløste tjærekomponenter i grundvandsmagasinet udgjorde en trussel mod drikkevandet i Ringe.

Naturlig oprensning

Undersøgelserne viste, at der er kraftig tjæreforurening i det øverste jordlag på selve fabriksgrunden. Der blev desuden fundet kraftig tjæreforurening i betydelig dybde på den sydlige del af grunden.

Til gengæld afslørede undersøgelserne, at forureningens march mod vandværket og indvindingsområdet bliver bremset af nedbrydning i området. Det betyder, at forureningsfanen kan følges ca. 180 meter væk fra fabriksgrunden, men herefter kan den ikke længere lokaliseres. Undersøgelserne viser, at fanens forsvinden skyldes nedbrydning.

Jorden under og omkring fabriksgrunden består af et lag af moræneler, der ligger over et lag sand, som er kraftigt forurenet. Denne opbygning af jorden gør, at en stor del af tjæreforureningen fjernes ved en naturlig, biologisk nedbrydning, hvor bakterier omsætter tjærestoffer til CO2 og vand.

For at begrænse den tidsperiode, hvor forureningen spredes uden for grunden, har Region Syddanmarks jordforureningsafdeling suppleret med passiv ventilation i form af flere boringer i den umættede zone – dvs. den del af jorden, der indeholder luft og ikke vand mellem jordkornene.  Denne ventilation forhindrer, at der siver ny forurening ned til grundvandsmagasinet.

Undersøgelser af området viser, at forureningen fra den tidligere tjærefabrik ikke udgør nogen trussel mod indvindingen ved Ringe Vandværk. Regionens vandprøver fra boringer, som er placeret centralt i forureningsfanen, vil årligt blive analyseret for at kontrollere, at forureningen stagnerer eller skrumper.

Miljøvenlig og billig oprensning

Naturlig nedbrydning kræver en speciel geologi for at være anvendelig samt en meget lang driftsperiode, da den kun fjerner små mængder af forureningsstofferne ad gangen. Den er dermed ikke anvendelig til akut indsats over for kraftig forurening. Til gengæld er det en miljøvenlig og billig løsning.


Siden er sidst opdateret 29-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring