Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2013pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 16. september 2013

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 16. september 2013

Mødedato
16-09-2013 kl. 16:05 - 16:55

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Ansøgning til kulturpuljen fra DGI Midtjylland om tilskud til Hærvejsløbet 2014
  2. Ansøgning til kulturpuljen fra Hilda Sehested Komiteen
  3. Ansøgning til kulturpuljen fra områdeinitiativ Fyn til "Art Mobil"
  4. Optag på de videregående uddannelser 2013
  5. Eventuelt
  6. Næste møde


  Sagsnr. 13/10118
  1. Ansøgning til kulturpuljen fra DGI Midtjylland om tilskud til Hærvejsløbet 2014
  fold dette punkt ind Resume

  Hærvejsløbet – med projektadministration hos DGI Midtjylland – søger om et tilskud på 500.000 kr. til projektet ”Hærvejsløbet – drømmen, udfordringen, eventyret”.

  Hærvejsløbet 2014 vil udvikle Hærvejen fra Flensborg i syd til Viborg i nord, som Danmarks største helårsmotionsarena for vandrere, løbere og cyklister fra hele Nordeuropa.

  Budgettet for projektet er 3,6 mio. kr. Det indstilles, at der bevilges 250.000 kr. fra kulturpuljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hærvejsløbet, der administreres af DGI Midtjylland, ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 500.000 kr. til Hærvejsløbet i 2014.

  Projektets titel er ”Hærvejsløbet – drømmen, udfordringen, eventyret”, og målet med Hærvejsløbet i 2014 er, at udvikle Hærvejen fra Flensborg til Viborg som Danmarks største helårsmotionsarena for vandrere, løbere og cyklister fra hele Nordeuropa.

  Hærvejsløbet består af en cykel- og en løbsdel foruden Hærvejsmarchen.

  Hærvejen har de senere årtier vundet stadig større opmærksomhed som rekreativ rute for vandrere og cyklister. Infrastrukturen på Hærvejen er forbedret, og ruten er i mange danskeres bevidsthed nu vundet frem som et refugium fra hverdagens stress og jag.

  Hærvejsløbet vil med sine samarbejdspartnere (kommuner og foreninger langs Hærvejen, Destination Hærvejen, Viborg kommune) udvikle Hærvejen til en oplevelse, som vil styrke de nærområder, hvor Hærvejen går igennem. Kombinationen af en løbs weekend og mulighed for oplevelser hele året betyder også en øget omsætning for erhvervsdrivende langs ruten.

  Efter gennemførelse af Hærvejsløbet 2014 forventes det, at Hærvejsløbet vil overgå til driftsfasen og blive en fast årlig tilbagevendende begivenhed.

  Det samlede budget er på 3.643.750 kr.

  Hærvejsløbet har både historie og natur som fortællinger, og relaterer sig til kulturstrategiens tema Kultur og Oplevelser.

  Det foreslås, at Region Syddanmark yder et tilskud på 250.000 kr. til projektet fra kulturpuljen på 2 mio. kr., der er reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark, som besluttet ved budgetforliget for 2013. Der resterer p.t. 1 mio. kr. i denne pulje.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark i 2013 yder et tilskud på 250.000 kr. til ”Hærvejsløbet 2014” fra puljen reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-09-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/23481
  2. Ansøgning til kulturpuljen fra Hilda Sehested Komiteen
  fold dette punkt ind Resume

  Hilda Sehested Komiteen søger om et tilskud på 150.000 kr. til projektet ”Uropførelse af operaen Agnete og Havmanden”.

  Uropførelsen er planlagt til at finde sted i Odense og Sønderborg i et samarbejde med den Fynske Opera, professionelle musikere og studerende fra Syddansk Musikkonservatorium samt solister, kor og orkester.

  Budgettet for projektet er på 979.633 kr. Det indstilles, at der bevilges 150.000 kr. fra kulturpuljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hilda Sehested Komiteen ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 150.000 kr. til ”Uropførelse af operaen Agnete og Havmanden” i 2014. Uropførelsen er planlagt til at finde sted i Odense fredag den 3. oktober 2014 og i Sønderborg mandag den 6. oktober 2014.

  I projektet indgår også udarbejdelse af det første digitale nodemateriale af operaen, hvormed operaen bliver tilgængelig for både den danske og internationale musikverden.

  Opførelsen af operaen i 2014, vil tilføre Carl Nielsen fejringen 2014-2015 et nyt bidrag med et nyt værk, der kan bidrage til forståelse af periodens musik. Hilda Sehested, der blev født i 1858 på godset Broholm på Fyn, har skrevet operaen. Operaen blev antaget på Det Kgl. Teater tilbage i 1914, men blev aldrig opført. 

  Udover musikforskere er målgruppen for projektet, musikpublikum og klassiske kor og orkestre.

  Samarbejdspartnere er Den Fynske Opera, der forestår organisering af kor og sangsolister og er projektets PR-konsulent.

  Det samlede budget er på 979.633 kr., og der er p.t. tilsagn om støtte på 405.000 kr.

  Projektet relaterer sig til kulturstrategiens tema Kultur og Oplevelser.

  Det foreslås, at Region Syddanmark yder et tilskud på 150.000 kr. til projektet fra kulturpuljen på 2 mio. kr., der er reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark, som besluttet ved budgetforliget for 2013. Der resterer p.t. 1 mio. kr. i denne pulje. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark i 2013 yder et tilskud på 150.000 kr. til ”Uropførelse af operaen Agnete og Havmanden” fra puljen reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-09-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/21624
  3. Ansøgning til kulturpuljen fra områdeinitiativ Fyn til "Art Mobil"
  fold dette punkt ind Resume

  Områdeinitiativ Fyn søger om et tilskud på 300.000 kr. til projektet ”Art Mobil – En interaktiv kunstinstallation besøger de fynske forsamlingshuse”, der forventes at komme på turné rundt til 10 fynske skoler og 10 fynske forsamlingshuse.

  Budgettet for projektet er på 900.000 kr. Det indstilles, at der bevilges 300.000 kr. fra kulturpuljen, da projektet inddrager alle kommuner på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Områdeinitiativ Fyn ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 300.000 kr. til projektet ”Art Mobil – En interaktiv kunstinstallation besøger de fynske forsamlingshuse”.

  Projektet forventes at tiltrække nye målgrupper, da kunstinstallationen appellerer til både børn og voksne på hele Fyn og kan være med til at styrke Fyns image.

  I samarbejde med Kulturregion Fyn udvikler Brandts, Odense Centralbibliotek og Odense symfoniorkester en interaktiv og mobil installation.

  Installationen består af ord, musik, farver og former, der påvirkes af og ændrer karakter gennem publikums bevægelser og interaktion.

  Installationen er en del af Kulturregion Fyns samlede projekt ICE, der står for Interactive Culture Explorers. Det er en samlet betegnelse for en række digitale kunst- og kulturformidlingsprojekter, der er rettet mod børn og unge.

  Art Mobil eksperimenterer med nye måder at arbejde med læring indenfor kunst – gennem kroppen som skabende instrument. Foruden at installationen er tiltænkt skoler og skoleklasser, vil installationen også kunne appellere til helt almindelige borgere.

  Art Mobil forventes at komme på turné rundt til 10 fynske skoler og 10 fynske forsamlingshuse, og ca. 24.000 voksne og børn vil opleve den. Projektet vil komme bredt ud på Fyn.

  Det samlede budget for projektet er på 900.000 kr., hvoraf Kulturministeriet og Kulturregion Fyn samlet bidrager med 600.000 kr.

  Projektet relaterer sig til Kulturstrategiens temaer, Kultur og Oplevelser og Kultur og Design.

  Det foreslås, at Region Syddanmark anbefaler et tilskud på 300.000 kr. til projektet fra kulturpuljen på 2 mio. kr., der er reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark, som besluttet ved budgetforliget for 2013. Der resterer p.t. 1 mio. kr. i denne pulje.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark i 2013 yder et tilskud på 300.000 kr. til ”Art Mobil – En interaktiv kunstinstallation besøger de fynske forsamlingshuse” fra puljen reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-09-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6197
  4. Optag på de videregående uddannelser 2013
  fold dette punkt ind Resume

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 7% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2013 sammenlignet med 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 7% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2013 sammenlignet med 2012. Der er en stigning på såvel de lange videregående uddannelser og de mellemlange videregående uddannelser og de korte videregående uddannelser.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af optagne på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2013. Det skal bemærkes, at der siden den 30. juli 2013 har været løbende optag på uddannelser med ledige pladser, hvorfor det faktiske antal af studerende kan være højere end nedenstående tabel angiver.

   

  Tilbud om optag på de videregående uddannelser 2011-2013

  Uddannelsesinstitution

  Optag

  Procentvis

  ændring

  2012-13

  2011

  2012

  2013

  Syddansk Universitet

  3733

  4252

  4560

  7%

  Aalborg Universitet Esbjerg

  105

  120

  160

  33%

  UC Lillebælt

  2055

  2098

  2054

  -2%

  UC Syddanmark

  1730

  1748

  1813

  4%

  Erhvervsakademi Sydvest

  384

  501

  515

  3%

  Erhvervsakademi Kolding

  375

  374

  464

  24%

  Erhvervsakademi Lillebælt

  1098

  1286

  1323

  3%

  SIMAC

  -

  -

  119

  -

  Fredericia Maskinmesterskole

  -

  -

  67

  -

  Designskolen Kolding

  69

  59

  62

  5%

  Den Frie Lærerskole

  69

  51

  71

  39%

  I alt

  9618

  10489

  11208

  7%

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2013

   

  Syddansk Universitet har haft en stigning i antallet der er blevet tilbudt optag, på ca. 7% sammenlignet med 2012. Københavns Universitet og Aarhus Universitet havde til sammenligning begge en stigning på 2%, mens Aalborg Universitet har haft en fremgang på 16%.

  På Syddansk Universitet er der stor forskel på fakultetsniveau. Optaget på samfundsvidenskab er faldet med 3%, hvorimod det er steget med henholdsvis 18% på teknisk videnskab og 16% på humaniora. Naturvidenskab havde 10% stigning i optaget mens sundhedsvidenskab havde en lille stigning på 1,2%. 

  Alle uddannelsesinstitutioner på nær UC Lillebælt, har oplevet fremgang i antallet af optagne studerende. Årsagen til nedgangen skyldes i høj grad mindre søgning (-6%) og optag (-21%) på læreruddannelsen, hvor adgangskravene blev skærpet betydeligt i 2012. UC Lillebælt udbyder læreruddannelsen i Odense og Jelling, hvor særligt optaget i Jelling er faldet betragteligt med et fald på 39% i forhold til 2012. På landsplan er optaget på læreruddannelsen faldet med 26%. Den Frie Lærerskole har haft et stort optag i forhold til sidste år, hvilket dog skal ses i lyset af, at de havde et kraftigt fald i optaget sidste år.

  UC Syddanmark har haft en pæn fremgang på 4% til trods for et stort fald i optaget på læreruddannelsen. Det er primært uddannelserne sygeplejerske, pædagog, offentlig administration og medie og sonokommunikation, som har haft stor fremgang.  

  Alle erhvervsakademier i Syddanmark har oplevet en fremgang i antallet af optagne. Særligt Erhvervsakademi Kolding som har haft 24% større optag end i 2012. Det er især på uddannelsen til finansøkonom, hvor der er sket en stigning i optaget på 55%, som trækker optaget op.

  Det bemærkes, at både Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg, har oplevet en markant fremgang på ingeniørstudierne. Øget optag på ingeniørstudierne er et af delmålene i Vækstforums handlingsplan indenfor forretningsområdet, Bæredygtig Energi.

  Ift. visionen om Syddanmark som Science Region er det værd at bemærke, at såvel de naturvidenskabelige som tekniske uddannelser på SDU, har haft en fremgang på over 10% i antallet af optagne. Desuden har en række af de tekniske uddannelser på erhvervsakademierne haft fremgang. Fremgangen styrker Syddanmark som Science Region og er vigtig ift. på sigt, at kunne imødekomme efterspørgslen efter teknisk uddannede.

  I vedlagte bilag findes en oversigt over, hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser – herunder en oversigt over de forskellige fakulteter på Syddansk Universitet og en status på de forskellige uddannelser på henholdsvis MVU og KVU niveau. Desuden er der en oversigt med udvalgte uddannelser med særlig relevans ift. Science Region og Vækstforums forretningsområder generelt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-09-2013

  Til orientering.

  Formanden orienterede om optaget på læreruddannelsen efter reformen i 2012, som bl.a. har betydet færre optagne studerende på seminarerne, herunder på Jelling Seminarium.

  Udvalget aftalte, at holde et af de kommende udvalgsmøder på Jelling Seminarium.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/186
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-09-2013

  Formanden orienterede om regler for klager over fordelingsudvalgenes afgørelser, herunder om 3 konkrete klager på Fyn.

  Endvidere orienterede han om, at der afholdes turismekonference mandag den 21. oktober 2013 fra kl. 09.00 - 16.00 på Trinity Hotel og Konference Center, Fredericia. Der er udvalgsmøde samme dag kl. 15 i Løgumkloster, hvor bl.a. borgmester L. Rudebech, Tønder kommune, vil orientere om Klosterforum.

  Preben Friis-Hauge og William Jensen orienterede om arbejdet i hhv. Sydtrafiks og Fynbus’ bestyrelse.


  Sagsnr. 13/186
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 23. september 2013 efter regionsrådsmødet i Regionshuset. Eneste punkt er sager til vækstforummøde den 30. september 2013.

  Næste ordinære møde er mandag den 21. oktober 2013 kl. 15.00 i Løgumkloster.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-09-2013

  Næste møde er mandag den 23. september 2013 efter regionsrådsmødet i Regionshuset. Eneste punkt, er sager til vækstforummøde den 30. september 2013.

  Næste ordinære møde er mandag den 21. oktober 2013 kl. 15.00 i Løgumkloster.


  Siden er sidst opdateret 23-10-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring