Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 20. juni 2013

Mødedato
20-06-2013 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
DNU, Skejby

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
 • Willy Sahl, A
 • Bjarne Juel Møller, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Studietur til Det Nye Universitetshospital i Skejby (DNU)
  2. Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger
  3. Mødeplan 2013
  4. Siden sidst
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 13/11365
  1. Studietur til Det Nye Universitetshospital i Skejby (DNU)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Programmet for Innovationsudvalgets studietur til DNU – Det nye universitetshospital – i Skejby vedlægges. Programmet indeholder oplysninger om tid og sted.

  Det kan oplyses, at 1. næstformand Bente Nielsen fra Midtjyllands regionsråd vil deltage under besøget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-06-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. DNU projektet, hospitalets disponering, faser i planlægningen og gennemførelsen, arealudfordringer, nedskaleringsproces, rømning af gamle bygninger og ibrugtagen af nye bygninger, standardisering i forhold til fleksibilitet, kontrol og kontrolinstanser, innovative løsninger, brugerindflydelse, sporbarhedssystem, parkeringsforhold, ”finde-frem-strategi” og sammenligning til Nyt OUH m.v.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17687
  2. Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger
  fold dette punkt ind Resume

  Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger.

  Regeringen nedsatte i efteråret 2007 ekspertpanelet, som fik til opgave at vurdere regionernes konkrete større sygehusbyggerier. Ved behandlingen af de enkelte ansøgninger til Kvalitetsfonden, har ekspertpanelet lagt nogle fælles forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi. Disse er beskrevet i ekspertpanelets Screening og vurderingsrapport I fra november 2008 og Screening og vurderingsrapport II fra november 2010.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  En opfølgning på de enkelte forudsætninger fremgår af vedlagte bilag.

  Generelt kan det konstateres, at forudsætningerne har reduceret sygehusprojekterne i forhold til de oprindelige ansøgninger, men at de nye sygehuse stort set opføres i overensstemmelse med forudsætningerne.

  En aktivitetsanalyse foretaget af Nyt OUH for 2007 – 2012 viser at udviklingen i sengedage foreløbigt udvikler sig som forudsat af ekspertpanelet, mens udviklingen i den ambulante behandling viser en stigning, der er højere end ekspertpanelets forudsætning.

  Det må forventes, at der vil være udsving i forhold til den forventede udvikling. Afvigelserne kan dog kun give anledning til en intern fordeling mellem specialer, da den økonomiske ramme og derved antal kvadratmeter er fastlagt. En eventuel afvigelse fra forudsætningerne kan derfor opsamles af regionens specialsygehuse. Desuden kan en tilpasning af byggerierne sikres ved at bygge ud fra principperne fleksibilitet, elasticitet og generalitet. For den ambulante behandling kan eksempelvis en højere kapacitetsudnyttelse kompensere for et højere behandlingsbehov.

  Dimensioneringsgrundlaget for Nyt OUH er pt. baseret på 2010 aktiviteten, aktivitetsstigningen i perioden 2007 – 2010 er således håndteret i det aktuelle planlægningsgrundlag. Nyt OUH genberegner dimensioneringsgrundlaget primo 2014 for at kunne tage højde for eventuelle ændringer i dimensioneringsgrundlaget før den endelige fastlæggelse af projekteringsforslaget. For Kolding og Aabenraa, der er fase/bygningsopdelte, vil det ikke være muligt i samme grad at tilpasse det endelige projekt, da de første faser allerede er fremme i udførelsesfasen.

  Det er centralt at der årligt følges op på dimensioneringsgrundlaget for det enkelte sygehus, for derved at kunne drage eventuelle planlægningsmæssige konsekvenser af aktivitetsudviklingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-06-2013

  Korrektion i forhold til bilag ”Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger” ang. arealstandarder (side 4): Nyt OUH planlægger at opføre sengestuer på 25 m2 for voksne.

  Opdateret bilag vedlægges.

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. udfordringer i forhold til stigning i ambulant aktivitet, demografisk udvikling, muligheder for kapacitetsudnyttelse, fleksibilitet i forhold til rumudnyttelse m.v.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/181
  3. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2013 i Innovationsudvalget:

  • Torsdag den 22. august 2013, kl. 14.00-16.00 – Sygehus Lillebælt, Kolding
  • Torsdag den 19. september 2013, kl. 14.00-16.00 – Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • Torsdag den 24. oktober 2013, kl. 14.00-16.00 – Designskolen i Kolding
  • Torsdag den 14. november 2013, kl. 14.00-16.00 – Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  • Torsdag den 12. december 2013, kl. 14.00-16.00 – Syddansk Sundhedsinnovation, Odense

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  På mødet giver formanden en tilbagemelding på dato for afholdelse af politisk halvdagsseminar om borgerperspektiv, jf. møde den 23. maj 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde torsdag den 22. august 2013, kl. 14.00-16.00 holdes på Sygehus Lillebælt, Kolding.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-06-2013

  Godkendt.

  Der afholdes politisk halvdagsseminar om borgerperspektiv torsdag den 19. september 2013 på Syddansk Sundhedsinnovation.


  Sagsnr. 13/181
  4. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-06-2013

  -


  Sagsnr. 13/181
  5. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-06-2013

  -


  Sagsnr. 13/181
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-06-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 30-07-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring