Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilRåstofferpilRåstofkortlægningpilRapport Hjortlund - Ribe, sand, grus og sten nr. 1

Rapport Hjortlund - Ribe, sand, grus og sten nr. 1

Region Syddanmark har færdiggjort kortlægningen for et område ved Hjortlund.

Region Syddanmark kortlagde i efteråret 2012 råstofressourcerne i et område ved Hjortlund nordøst for Ribe. Ingeniørfirmaet Grontmij A/S udførte undersøgelsen. Der blev foretaget boringer og georadarundersøgelser.

Resultatet af kortlægningen er lovende, og derfor forventer Region Syddanmark at Hjortlund vil være et af de områder der kan bidrage til den fremtidige forsyning af det sydvestjyske område med sand, grus og sten.

Kortlægningen i sig selv betyder ikke nogen ændringer i hvad arealet må bruges til. Hvis der skal graves råstoffer på arealet, skal området først udlægges som graveområde i råstofplanen, og derefter skal kommunen give en tilladelse efter råstofloven. Selv om området udlægges som graveområde, er det op til ejerne om der skal ansøges om at indvinde råstofferne. Der vil således ikke kunde indvindes på et areal mod ejerens vilje.

Inden der sker mere, vil Region Syddanmark sammen med Esbjerg Kommune i efteråret 2013 holde et orienteringsmøde for at fortælle lodsejere og naboer hvordan vi forventer at det videre forløb vil blive.

Nedenfor kan råstofkortlægningsrapporten med tilhørende bilag hentes: 

Råstofkortlægningsrapport

Oversigtskort

Kort over forekomst og overskudsjord

Kort over særlige kvaliteter

Kort over overjordstykkelse

Kort over råstoflagets tykkelse

Kort over beregnet grustykkelse

Konkluderende kort

Skemaer

  • Skema 1 - Lag, som sammenfatter grusandel og egnethed for de enkelte lag
  • Skema 2 - Sammenfatning af de enkelte boringers egnethed - Nye boringer
  • Skema 3 - Sammenfatning af de enkelte boringers egnethed – Eksisterende brugelige boringer

Materialet ovenfor kan også hentes som en samlet zipfil her Hjortlund-Ribe.zip 

Denne zipfil indeholder også:

  • Boringsbeskrivelser - Boreprofiler for alle nye boringer.
  • KumuleredeSigtekurver - For lagene i boringerne er der foretaget sigteanalyser, der viser andelen af korn i forskellige størrelsesintervaller. Disse analyser er sammenfattet til en kurve for hver boring.
  • AnalyserBetonsand - Et skema med en oversigt over resultatet af analyser for egnethed af sand som betontilslag (TI-B 52) samt prøvningsrapporter.

 

Supplerende analyser
Der er foretaget supplerende analyser af den grove fraktions egnethed som betontilslag. Analyseresultaterne kan du se her:

Supplerende analyseresultater

 

Ekstra materiale
Følgende zipfiler kan også hentes:

Georadar.zip Afrapportering af georadarundersøgelsen for en mindre del af området.

Regneark.zip  I Regneark.zip findes regneark (excel) der har dannet grundlag for skemaerne ovenfor. Disse ark indeholder flere detaljer end skemaerne

GIS.zip IGIS.zip findes GIS filer med boringers og georadarliniernes placering. Disse filer kan kun åbnes, hvis man har et særligt program til det. De indeholder de samme informationer som kan ses på kortene.

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 25-03-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring