Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 11. februar 2013

Mødedato
11-02-2013 kl. 15:55 - 16:40

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Frede Skaaning, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på RUP-udvalgets møderunde med kommunerne
  2. Mødesteder for udvalgsmøder i 2013
  3. Eventuelt
  4. Næste møde


  Sagsnr. 12/14536
  1. Status på RUP-udvalgets møderunde med kommunerne
  fold dette punkt ind Resume

  Møderækken mellem RUP-udvalget og de syddanske kommuner er i fuld gang. Udvalget gør status på de foreløbige resultater og erfaringer. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Møderækken mellem RUP-udvalget og de syddanske kommuner er i fuld gang. Det sidste møde forventes afholdt den 20. marts 2013.  

  Møderne har konsolideret den gode dialog mellem udvalget og kommunerne og bidrager til, at udvikle begge parters forståelse af udfordringer og af samarbejdsmuligheder i forhold til den regionale og lokale udvikling. Efter møderunden rapporterer RUP-udvalget det samlede billede af udfordringer og muligheder til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-02-2013

  Formanden orienterede om, at der pt. har været afholdt 16 kommunemøder med opfølgning på Regional Udviklingsplan og samspillet med planstrategier og udviklingsstrategier.

  Drøftelserne har handlet om, blandt andet i lyset af finanskrise og konjunktursituation, at identificere de væsentligste udfordringer i hver enkelt kommune. Drøftelserne har taget udgangspunkt i nye Kontur-analyser af kommunen, Det-Gode-Liv-indeks og andre regionale og kommunale analyser af situationen. På den baggrund har hvert møde identificeret behovet for nye fælles svar på udfordringerne, enten inden for de fire regionale initiativer i Regional Udviklingsplan, i de fire områdeinitiativer eller i særlige regionalt-kommunalt aftalte initiativer, som f.eks. det samarbejde regionen vil indlede med Tønder Kommune og Ministeriet for By, bolig og landdistrikter om at udvikle en bystrategi for Toftlund.

  Udvalget drøftede forløbet og erfaringerne fra kommunemøderne, herunder opfølgning på Det-Gode-Liv-indeks og afrapportering til regionsrådet, når møderækken er afsluttet.


  Sagsnr. 13/184
  2. Mødesteder for udvalgsmøder i 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget har ønsket, at udvalgsmøder holdes rundt og omkring i Region Syddanmark med det formål at besøge institutioner og projekter, som udvalget beskæftiger sig med.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødesteder for afholdelse af udvalgsmøder i 2013:

   

  Udvalgsmødedato

  Sted

  Formål

  18. marts 2013

  Regionshuset.

  Møde med turisme-koordineringsudvalget.

  2. april 2013

  Regionshuset.

  Efter regionrådsmøde: Kun vækstforumsager.

  22. april 2013

  Nyborg Slot.

  Oplæg om Nyborg kommunes vision og arbejde for at få udpeget Nyborg Slot som World Heritage.

  13. maj 2013

  G10 / Syddansk Sundhedsinnovation og Teknologisk Institut, Forskerparken i Odense.

  1. Rundvisning. G10 Center for brugerfokuseret innovation er et innovativt hus. Formålet er at involvere brugere til at bidrage med konkrete og realistiske løsninger for design og arbejdsflow.

  2. Oplæg om det nye sygehusbyggeri. Der er frem til sommerferien opstillet moduler til det nye sygehus byggeri.

  17. juni 2013

  VUC Sønderjylland i Sønderborg.

  Se på hvordan en ny skole har indrettet sine lokaler så der er mulighed for fleksibilitet og rum.

  Udvalgsmøde efter møde i FVU-udvalget samme sted.

  24. juni 2013

  Regionshuset.

  Efter regionrådsmøde: Kun vækstforumsager.

  19. august 2013

  Esbjerg Havn.

  Off shore-arrangement med udgangspunkt i Vækstforums satsning. Evt. besøg på Esbjerg Havn før udvalgsmøde.

  16. september 2013

  Energinet.dk, SE, Fredericia.

  Fremtidige dilemmaer og udfordringer inden for energi- og klimaområdet, herunder f.eks. strategisk energiplanlægning med fokus på forsyningsselskabernes udfordring.

  23. september 2013

  Regionshuset.

  Efter regionrådsmøde: Kun vækstforumsager.

  21. oktober 2013

  Sår i Syd, telemedicinsk projekt ved Sygehus Sønderjylland.

  Mulighed for at se live konsultation med en patient der er i hjemmet, via telemedicin vurdere lægen fra sygehuset status på udvikling / heling af et sår. En læge vil fortælle om erfaringerne ved brug af telemedicin.

  11. november 2013

  Besøg hos en virksomhed, der har modtaget tilskud til et projekt inden for vækstforums satsninger: Sundheds- og velfærdsinnovation, grøn offshore, energieffektivisering og design.

  2. december 2013

  Regionshuset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At planen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-02-2013

  Planen blev godkendt.


  Sagsnr. 13/184
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume

  Intet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-02-2013

  Intet.


  Sagsnr. 13/184
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-02-2013

  Næste møde er mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00 i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 12-02-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring