Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 21. januar 2013

Mødedato
21-01-2013 kl. 15:00 - 15:35

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Frede Skaaning, A
 • Torben W. Smith, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Områdeinitiativ Fyn og Fyns projektet – det videre arbejde
  2. Status på arbejdet med grundvandsmodellen under RUP’ens klimainitiativ
  3. Eventuelt
  4. Næste møde


  Sagsnr. 12/14536
  1. Områdeinitiativ Fyn og Fyns projektet – det videre arbejde
  fold dette punkt ind Resume

  I den Regionale Udviklingsplan 2012-15, er områdeinitiativ Fyn integreret med udviklingssamarbejdet i Fynsprojektet, der arbejder frem imod en fælles fynsk strategi og indsats for udvikling og vækst på Fyn.

  Fynsprojektet er som sådan afsluttet med årsskiftet 2012-13, men arbejdet i forlængelse af projektets anbefalinger forestår. Der orienteres om Region Syddanmarks videre arbejde med det fynske områdeinitiativ i lyset af den igangværende politiske proces på Fyn og Fynsprojektets anbefalinger til det videre arbejde. Der vedlægges udkast til svarbrev til Fynsprojektets sekretariat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fynsprojektet er et samarbejde mellem ni fynske kommuner, Region Syddanmark og Miljøministeriet. Projektet skal samle parterne om en fælles strategisk planlægning på tværs af kommunegrænserne og etablere konkrete samarbejder og projekter.

  Frem til udgangen af februar 2013, behandler de fynske kommunalbestyrelser Fynsprojektets anbefalinger til det fremtidige fynske samarbejde, jf. vedlagte ”Fynsprojektet – Fælles indstilling til kommunerne” og strategisk oplæg vedr. Fynsprojektet.

  Der lægges her op til, at der som led i en koordineret, strategisk vækstfremmende indsats, udarbejdes en fælles ”Strategi Fyn” på baggrund af Fynsprojektets fire temaer: Det politiske lederskab, planlægning for erhvervsudvikling, planlægning for tilgængelighed og planlægning for bosætning.

  Endvidere lægges op til, at ansvaret for det politiske lederskab incl. videreførsel og prioritering af de strategiske anbefalinger, placeres i Borgmesterforum Fyn og Kommunaldirektørforum Fyn.

  Udvalget drøftede Fynsprojektet den 23. april 2012, hvor man betonede vigtigheden af, at der i forlængelse af analyserne om Region Syddanmarks og Fyns udfordringer, vises konkret handling og igangsættes lokale og regionale perspektivrige projekter.

  Erfaringer og inspiration kan fås fra andre regioner i ind- og udland. Udvalget pegede følgende temaer: Udnyttelse af Fyns turistmæssige styrker og potentialer inden for natur og sundhed – f.eks. over for wellness-turister, velfærdsteknologi, letbaneprojektet i Odense, H.C. Andersen og udbygning af IT-infrastruktur.

  De regionale produkter - "Videnerhverv Fyn" og "Kontur Fyn" – indgår i paletten af resultater fra Fynsprojektet. Region Syddanmark har desuden medvirket i arbejdet frem mod Fynsprojektets afsluttende anbefalinger, og regionsrådet har den 17. december 2012 på baggrund af RUP’ens områdeinitiativ for Fyn bevilget 2.800.000 kr. af de regionale kulturmidler til projektet "Kend dit Kulturlandskab".

  I udkast til svarbrev til Fynsprojektets sekretariat betones, at Region Syddanmark vil medvirke til fortsat udvikling af indsatsen og koordineringen mellem de fynske og syddanske aktiviteter gennem kontakten til Kommunaldirektørforum Fyn. Desuden foreslås, at samarbejdet ad hoc konfirmeres gennem den politiske dialog f.eks. i forbindelse med de planlagte to årlige Fynskonferencer.

  Igennem disse dialogflader tilsigtes også aftalt konkrete samarbejdsaktiviteter, hvor Region Syddanmark har en nøglerolle, som det er sket hidtil f.eks. i forbindelse med de udarbejdede videnprodukter og Region Syddanmarks tilskud til de fynske kulturprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at godkende vedlagte forslag til svarbrev, der afsendes af formanden for RUP-udvalget på vegne af regionsrådet til Fynsprojektets sekretariat.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-01-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/14536
  2. Status på arbejdet med grundvandsmodellen under RUP’ens klimainitiativ
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af Den Regionale Udviklingsplans klimainitiativ, er Region Syddanmark ved at færdiggøre et modelværktøj, som giver viden om det fremtidige grundvandsniveau i lyset af klimaforandringerne. Modellen forventes, at blive et vigtigt redskab for kommuner og forsyningsselskaber i deres planlægning og sikring af anlæg og drikkevandsforsyninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Klimaforandringerne truer eksisterende og planlagte arealanvendelser. Der er behov for øget kvalitet i den viden om, hvad der kan forventes, så byer, landdistrikter, infrastruktur og natur bl.a. kan beskyttes mod stigninger i grundvandsspejlet.

  Som en del af Den Regionale Udviklingsplans klimainitiativ, er Region Syddanmark ved at færdiggøre et modelværktøj, som giver viden om det fremtidige grundvandsniveau i lyset af klimaforandringerne. Modellen forventes at blive et vigtigt redskab for kommuner og forsyningsselskaber i deres planlægning og sikring af anlæg og drikkevandsforsyninger.

  Modelværktøjet er udviklet i samarbejde med GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) gennem to pilotprojekter i henholdsvis Kolding og Billund kommuner.

  På udvalgets møde vil der blive orienteret om status på arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-01-2013

  Til orientering.


  Sagsnr. 13/184
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-01-2013

  Intet.


  Sagsnr. 13/184
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 11. februar 2013 kl. 15.00 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-01-2013

  Næste møde er mandag den 11. februar 2013 kl. 15.00 i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 23-01-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring