Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilArbejdsgruppen om stående udvalgpilArbejdsgruppe om stående udvalg - Referat - 19. december 2012

Arbejdsgruppe om stående udvalg - Referat - 19. december 2012

Mødedato
19-12-2012 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Mødeværelse 4
 
Deltagere
 
 • Thyge Nielsen, V
 • Freddie H. Madsen, O
 • Lasse Krull, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Jørgen Pless, L
 • Mette Valentin, U
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Andrea Terp, A
 • Ida Damborg, F

 • Afbud
   
 • Mette Valentin, U
 • Karsten Uno Petersen, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Vederlag - muligheder i en ny styreform
  2. Demokratiske målepunkter
  3. Politikerroller
  4. Budgetproces - stående udvalg
  5. Næste møde
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 12/25493
  1. Vederlag - muligheder i en ny styreform
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som opfølgning på de spørgsmål om vederlag, der blev rejst på udvalgets første møde, vil administrationen give et oplæg med forskellige muligheder for fordeling af vederlag mellem udvalg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om stående udvalg den 19-12-2012
   

  På baggrund af administrationens oplæg drøftede arbejdsgruppen forskellige muligheder for vederlæggelse, herunder kommunernes regler.

  Arbejdsgruppen drøftede antal udvalg, herunder, at der ved 7 medlemmer i hvert udvalg skal være mindst 6 udvalg, for at der kan være en udvalgsplads til alle medlemmer.

  Herudover drøftede arbejdsgruppen, at der er mulighed for at justere antal medlemmer af forretningsudvalget fra de nuværende 17 medlemmer til et lavere antal. Dette kan dog reducere de mindre gruppers muligheder for at være repræsenteret i forretningsudvalget.


  Sagsnr. 12/25493
  2. Demokratiske målepunkter
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af drøftelserne på arbejdsgruppens første møde vil administrationen give et oplæg om demokratiske målepunkter ved forskellige styreformer til brug for arbejdsgruppens videre drøftelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om stående udvalg den 19-12-2012
   

  Blev drøftet med udgangspunkt i administrationens oplæg.


  Sagsnr. 12/25493
  3. Politikerroller
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser og beslutning på det første møde, vil administrationen give et oplæg om politikerroller til brug for arbejdsgruppens drøftelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om stående udvalg den 19-12-2012
   

  Med udgangspunkt i administrationens oplæg drøftede arbejdsgruppen de forskellige politikerroller i forskellige typer af sager.


  Sagsnr. 12/25493
  4. Budgetproces - stående udvalg
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På arbejdsgruppens første møde blev det aftalt, at der til det kommende møde skulle være en gennemgang af mulige budgetprocesser i en styreform med stående udvalg.

  Administrationen vil give et oplæg herom til brug for arbejdsgruppens drøftelser.

  Oplægget vil bl.a. tage udgangspunkt i det ”årshjul” for budgetprocessen, som er tilrettelagt i den nuværende styreform, og eksempler på hvordan processen kan bygges op i en styreform med stående udvalg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om stående udvalg den 19-12-2012
   

  Arbejdsgruppen drøftede forskellige muligheder for at tilrettelægge budgetprocessen med udgangspunkt i udvalgenes inddragelse heri.

  Arbejdsgruppen fandt det umiddelbart mest hensigtsmæssigt at henlægge den umiddelbare forvaltning i forretningsudvalget i et udvalgsstyre med stående udvalg, og definere en række konkrete opgaver til de stående udvalg (definere en ”positivliste”).

  Det blev aftalt, at administrationen til næste møde udarbejder en række scenarier med dette udgangspunkt.

  I den forbindelse blev administrationen bedt om at overveje konsekvenserne i forhold til et koordinationsbehov mellem udvalg.

  Desuden udarbejder administrationen et scenarie for, hvor langt man har mulighed for at gå i den nuværende model i forhold til involvering i budgetprocessen.


  Sagsnr. 12/25493
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Næste møde i arbejdsgruppen er den 18. januar kl. 15.00.

  Arbejdsgruppen kan drøfte forslag til indhold af dette møde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om stående udvalg den 19-12-2012
   

  Det blev aftalt, at administrationen kontakter Region Hovedstaden med henblik på at aftale et møde med politikere fra Region Hovedstaden og arbejdsgruppen for at høre om deres foreløbige erfaringer med stående udvalg.

  Det planlagte møde den 30. januar flyttes til en ny dato, og det forsøges i den forbindelse at flytte mødet til Region Hovedstaden.


  Sagsnr. 12/25493
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Siden er sidst opdateret 20-12-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring