Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilArbejdsgruppen om stående udvalgpilArbejdsgruppe om stående udvalg - Referat - 07. december 2012

Arbejdsgruppe om stående udvalg - Referat - 07. december 2012

Mødedato
07-12-2012 kl. 10:00 - 13:00
 
Mødested
Mødeværelse 4
 
Deltagere
 
 • Thyge Nielsen, V
 • Freddie H. Madsen, O
 • Lasse Krull, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Jørgen Pless, L
 • Mette Valentin, U
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Andrea Terp, A
 • Ida Damborg, F

 • Afbud
   
 • Andrea Terp, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Arbejdsgruppens kommissorium og opgaver
  2. Lovgivningsmæssige rammer
  3. Overvejelser om ny struktur
  4. Forslag til mødeplan
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 12/25493
  1. Arbejdsgruppens kommissorium og opgaver
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 22. oktober 2012 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal rådgive regionsrådet om forskellige forhold i forbindelse med overvejelserne om en eventuel ændring af regionens styreform.

  Regionsrådet godkendte i den forbindelse et kommissorium for arbejdsgruppen. Heraf fremgår bl.a.:

  Arbejdsgruppen har til opgave at: :

  -          Beskrive fordele og ulemper ved den nuværende styreform og en styreform med stående udvalg

  -          Udarbejde en række forskellige modeller for en styreform med stående udvalg og belyse fordele og ulemper ved den enkelte model

  -          Udarbejde forskellige scenarier for indførelse af stående udvalg og belyse fordele og ulemper ved de forskellige scenarier

  -          Arbejdsgruppen skal i arbejdet inddrage overvejelser om:

  -          Vederlag – udvalgsvederlag, udvalgsformandsvederlag

  -          Politikerrollen

  -          Samspillet mellem udvalg, forretningsudvalg og regionsråd

  -          Samspillet mellem det politiske system og administrationen

  -          Konsekvenserne for regionens budget og budgetproces

  -          Relationer til de eksterne samarbejdsparter – bl.a. i forhold til kommunerunder osv.

  -          Arbejdsgruppen skal have et særskilt fokus på sundhedsområdet og konsekvenserne af at dele den umiddelbare forvaltning på sundhedsområdet på flere udvalg.

  Det fremgår af kommissoriet, at arbejdsgruppen udarbejder et oplæg til drøftelse på regionsrådets budgetseminar den 12. – 13. marts 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om stående udvalg den 07-12-2012
   

  Kommissoriet blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/25493
  2. Lovgivningsmæssige rammer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Da regionerne blev dannet, var det et lovgivningsmæssigt vilkår i regionsloven, at der ikke kunne nedsættes stående udvalg, som kunne varetage den umiddelbare forvaltning på de enkelte sagsområder.

  Den enkelte region kunne vælge, om den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver skulle ligge i regionsrådet eller i forretningsudvalget. Region Syddanmark besluttede, at den umiddelbare forvaltnings skulle ligge i regionsrådet.

  Regionsloven er med lov nr. 586 af 18. juni 2012 blevet ændret, således at det nu er muligt for regionerne at indføre styreform med stående udvalg. Stående udvalg er udvalg, der selvstændigt kan træffe beslutninger inden for det sagsområde, der er henlagt til udvalget.

  Som bilag er vedlagt lovforslaget med bemærkninger. Lovforslaget er vedtaget som fremlagt.

  På mødet vil administrationen gennemgå Region Syddanmarks nuværende styreform og rammerne for en mulig ændring af styreformen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om stående udvalg den 07-12-2012
   

  På baggrund af administrationens gennemgang drøftede arbejdsgruppen de lovgivningsmæssige rammer.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/25493
  3. Overvejelser om ny struktur
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der lægges op til en første drøftelse af medlemmernes idéer og overvejelser i forhold til regionens politiske styreform og ønsker til arbejdsgruppens arbejde, herunder eventuelle dilemmaer i forbindelse med valg af styreform.

  Idéerne samles i en idébank, som administrationen kan arbejde videre med og kvalificere til udvalgets kommende møder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om stående udvalg den 07-12-2012
   

  På baggrund af udvalgets drøftelser blev det aftalt, at administrationen til næste møde udarbejder oplæg til drøftelse om følgende emner:

  • Demokratiske målepunkter
  • Budgetproceduren
  • Politikerrollen

  Sagsnr. 12/25493
  4. Forslag til mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdsgruppen skal afrapportere til regionsrådets budgetseminar den 12. – 13. marts 2013. Med udgangspunkt heri foreslås følgende mødeplan:

  Onsdag den 19. december 2012 kl. 15-18

  Fredag den 18. januar 2013 kl. 15 – 18

  Onsdag den 30. januar kl. 15.30 – 18.30

  Onsdag den 27. februar kl. 15.30 – 18.30

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at arbejdsgruppen godkender den foreslåede mødeplan.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om stående udvalg den 07-12-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 12/25493
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Siden er sidst opdateret 18-12-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring