Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat af tillægsdagsorden 2 - 19. november 2012

Udvalget for Regional Udvikling - Referat af tillægsdagsorden 2 - 19. november 2012

Mødedato
19-11-2012 kl. 18:30 - 19:35

Mødested
Hotel Svendborg

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat af tillægsdagsorden 2


  1. Kulturpuljen 2012 - Ansøgning om tilskud til koncerten "En Søndag på Als kommer til Nyborg" i 2013


  Sagsnr. 12/20692
  1. Kulturpuljen 2012 - Ansøgning om tilskud til koncerten "En Søndag på Als kommer til Nyborg" i 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Foreningen Alskoncerten ansøger om et tilskud på 250.000 kr. til projektet ”En Søndag på Als kommer til Nyborg”, i form af en Aftenkoncert ved Strandvænget i Nyborg i 2013.

  Regionsrådet har i den nye kulturstrategi fra februar 2012, mulighed for at løfte strategiske indsatser, der kan have særlig betydning for hele Syddanmark.

  Projektet vil være med til at styrke kulturlivet på Fyn, og kan være med til også at sætte fokus på Sønderjylland, såvel den kommende markering af Slaget på Dybbøl i 2014 og på samarbejdet mellem kommunerne i Region Syddanmark.

  Koncerten forventes gennemført fredag den 23. august 2013.

  Repertoiret for koncerten tager udgangspunkt i Alskoncerten i Augustenborg i august 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Foreningen Alskoncerten ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 250.000 kr. til projektet ”En Søndag på Als kommer til Nyborg” gennem en koncert ved Strandvænget i Nyborg fredag den 23. august 2013.

  Det musikalske repertoire bliver lignende den allerede planlagte Alskoncert i Augustenborg i august 2013. Koncerten i Nyborg vil primært bestå af solisterne og numrene fra Alskoncerten 2013, suppleret med nogle ekstra numre.

  I forbindelse med ”En Søndag på Als kommer til Nyborg”, vil der blive taget initiativ til et samarbejde med både erhvervs- og turistområdet for, at koncerten kan blive en tilbagevendende tradition. Samtidig får både det lokale og regionale erhvervsliv mulighed for at deltage i koncerten med kunde/firmaarrangementer. Ligesom der også forventes et samarbejde med Nyborg kommune omkring koncerten.

  Ifølge Foreningen Alskoncerten’s vedtægter, kan foreningen kun holde koncerter i Sønderjylland. Foreningens bestyrelse er i dialog, og der er opbakning til en vedtægtsændring, således at området Sønderjylland ændres til hele Danmark. Foreningen har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i december 2012, hvor ændringen forventes vedtaget.

  Ansøger oplyser, at ansøgningen derfor er under forudsætning af, at vedtægtsændringen falder på plads på det nævnte møde.

  Det samlede budget for koncerten er på 1,1 mio. kr., der finansieres ved entreindtægter fra 2.200 gæster samt tilskud fra Region Syddanmark. Eventuelt overskud fra koncerten vil gå til foreningen Alskoncerten.dk som iflg. vedtægterne uddeler overskud fra koncert- og eventarrangementer til musikskoler og udvalgte foreninger i Sønderjylland, valgt af bestyrelsen.

  Der søges om 250.000 kr. fra Region Syddanmark. Da Kulturpuljen forventes at være opbrugt efter udmøntning til H.C. Andersen Festival Odense 2013, foreslås Kulturpuljen forøget med 250.000 kr. finansieret ved en tilsvarende reduktion af bevillingen ”Øvrige udgifter og indtægter”.

  I kulturstrategien fra den 27. februar 2012, er der reserveret et mindre beløb på 2 mio. kr. til at løfte strategiske indsatser med særlig betydning for hele Syddanmark.

  Projektet vurderes at falde inden for rammerne af de strategiske indsatsområder

  Administrationen vurderer, at projektet kan medvirke til at skabe kendskab og mulighed for samarbejde mellem de forskellige egne og aktører i Region Syddanmark.

  Såfremt projektet godkendes, vil administrationen fastlægge rammerne for udbetaling af tilskuddet, løbende afrapportering, evaluering og regnskabsaflæggelse for projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet,

  at Kulturpuljen på bevillingsområdet ”Kulturel virksomhed” i 2012 forøges med 250.000 kr., finansieret ved tilsvarende reduktion af bevillingen til ”øvrige udgifter og indtægter”,

  at Region Syddanmark yder et tilskud på 250.000 kr. til Foreningen Alskoncertens projekt ”En Søndag på Als kommer til Nyborg” i 2013, finansieret af Kulturpuljen i 2012.

  Bevillingen forudsætter, at den planlagte vedtægtsændring gennemføres.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-11-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 21-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring