Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 19. november 2012

Mødedato
19-11-2012 kl. 19:35 - 20:30

Mødested
Hotel Svendborg

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. De opnåede erfaringer med den regionale udviklingsplan og fremtidige perspektiver
  2. Nye analyser
  3. Rapporten "Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen"
  4. Eventuelt
  5. Næste møde


  Sagsnr. 12/97
  1. De opnåede erfaringer med den regionale udviklingsplan og fremtidige perspektiver
  fold dette punkt ind Resume

  Afdelingschef Rune Stig Mortensen vil på mødet give et oplæg om de opnåede erfaringer med den regionale udviklingsplan og fremtidige perspektiver.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter de opnåede erfaringer med den regionale udviklingsplan  og fremtidige perspektiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-11-2012

  Udvalget drøftede de opnåede erfaringer med den Regionale Udviklingsplan og fremtidige perspektiver.


  Sagsnr. 12/22967
  2. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Der er med afsæt i Den Regionale Udviklingsplan udarbejdet to analyser, der skal bidrage til opbygning og styrkelse af det fælles videnniveau i regionen og dermed styrke vækstgrundlaget i Syddanmark. Det drejer sig om "Vækstredegørelsen 2012" og Region Syddanmarks Vækstbarometer for 4. kvartal 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstredegørelse 2012

  Et af de fire regionale initiativer i Regional UdviklingsPlan omhandler videnopbygning og videndeling med det formål at kunne følge, hvordan det går med udviklingen af det gode liv og de generelle vækstvilkår i Region Syddanmark. Til brug for det, er der udgivet en vækstredegørelse, der denne gang kommer rundt om det gode liv gennem en række interview med syddanskere forskellige steder i livet. Vækstredegørelsen er udformet som et magasin med titlen "Liv".

  Ved læsning af redegørelsen vil man opdage, at det gode liv er forskelligt fra menneske til menneske. Men der er visse fællestræk. I redegørelsen findes også nogle af de første resultater fra Det gode liv-indeks, som følger visionen i Regional Udviklingsplan. Redegørelsen sendes ultimo november ud til alle modtagere af Syddanmark NU.

  Et print af redegørelsen udleveres på mødet.

  Region Syddanmarks Vækstbarometer for 4. kvartal 2012

  Barometeret viser bl.a. at:

  - Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en  overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

  - En af de få brancher, hvor der er optimisme at hente, er hos bygge- og anlægsbranchen, hvor der siden maj 2012 er flere virksomheder, som forventer stigende omsætning og flere ansatte.

  - Virksomheder, der har forbrugerne som kunder, har markant dæmpede forventninger til vækst.

  - Finansiering er et problem i alle brancher, hvilket påvirker investeringslysten i negativ retning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-11-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/97
  3. Rapporten "Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen"
  fold dette punkt ind Resume

  Kattegatkomitéen har fået udarbejdet vedlagte rapport ”Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen”, som argumenterer for fordele ved at etablere en fast forbindelse via Kattegat i stedet for at løse trængselsproblemer over Sjælland, Fyn og langs E45. Carl Holst, Anker Boye og Egon Fræhr kommenterede rapporten i vedlagte indlæg i Jyllands-Posten den 3. november 2012.

  På mødet vil der blive redegjort for sagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-11-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/97
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-11-2012

  Rune Stig Mortensen orienterede om en henvendelse fra en region i Schweiz om Det Gode Liv-Indeks.


  Sagsnr. 12/97
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 10. december 2012 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 19-11-2012

  Næste møde er mandag den 10. december 2012 kl. 15.00 i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 21-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring