Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 29. oktober 2012

Mødedato
29-10-2012 kl. 18:35 - 19:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • William Jensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på RUP-udvalgets kommunemøder og RUP-delen i evalueringen af strukturreformen
  2. Orientering om Fynsprojektet
  3. Eventuelt
  4. Mødekalender for 2013
  5. Næste møder


  Sagsnr. 12/14536
  1. Status på RUP-udvalgets kommunemøder og RUP-delen i evalueringen af strukturreformen
  fold dette punkt ind Resume

  Den 23. oktober 2012 blev det første møde i efterårets kommunerunde afholdt. 

  Den 22. oktober 2012 havde regionsrådet en temadrøftelse af Det Gode Liv i RUP’en.

  Det første kommunemøde og regionsrådets temadrøftelse kan give anledning til justeringer af kommunemøderne.

  Regeringen har besluttet, at der skal ske et serviceeftersyn af strukturreformen. Hertil er der bl.a. nedsat en underarbejdsgruppe vedrørende regional udvikling. I gruppen deltager embedsmænd fra en række ministerier samt Danske Regioner og KL. Underarbejdsgruppen afleverer en rapport til hovedudvalget for evalueringen i oktober 2012. Hovedudvalget skal afrapportere til regeringen i løbet af januar 2013. I underarbejdsgruppens kommissorium for regional udvikling indgår bl.a. de regionale udviklingsplaner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-10-2012

  Til orientering.

  Rune Stig Mortensen orienterede om evaluering af strukturreformen, herunder især vedr. de regionale udviklingsplaner.

  På udvalgsmødet den 10. december 2012 drøfter udvalget de opnåede erfaringer med den regionale udviklingsplan og dens fremtidige perspektiver.


  Sagsnr. 12/14536
  2. Orientering om Fynsprojektet
  fold dette punkt ind Resume

  Fynsprojektet er integreret i RUP’ens områdeinitiativ for Fyn og løber til udgangen af 2012.

  Projektets slutrapport skal præsenteres og drøftes på konferencen Fyns Fremtid 2, der holdes 19. november 2012 i Svendborg. Projektet vil anbefale et styrket politisk samarbejde og en række konkrete planlægningssamarbejder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fynsprojektets slutprodukt bliver et strategisk oplæg, der udover anbefalinger om et styrket politisk samarbejde, indeholder en række anbefalinger til, hvilke konkrete planlægningssamarbejder der bør sættes i gang for, at understøtte igangværende eller potentielle vækstindsatser. En central anbefaling bliver, at der udarbejdes en fælles fynsk planstrategi, der udmelder de fælles politiske visioner for udviklingen af Fyn. Fynsprojektets status er nærmere beskrevet i vedlagte orientering fra Fynsprojektets sekretariat.

  Fynsprojektets samlede anbefalinger fremlægges i form af et kortfattet hæfte, der præsenteres og drøftes ved konferencen Fyns Fremtid 2, hvor de fynske politikere og andre nøgleaktører er inviteret. Miljøminister Ida Auken og bestyrelsesformand for LORC Poul Nyrup Rasmussen er blandt oplægsholderne.

  På baggrund af konferencen vil Fynsprojektets strategiske oplæg blive rettet til, og efterfølgende udsendt til byrådenes godkendelse i starten af 2013. Samtidig vil RUP-udvalget få lejlighed til at drøfte, hvordan Region Syddanmark kan medvirke.

  Aktiviteterne under RUP’ens områdeinitiativer, skal udvikles i takt med resultater og udfordringer. Region Syddanmark vil derfor som udgangspunkt deltage i de konkrete opfølgningsprojekter, hvor regional viden og vinkler er vigtige for Fyn og Syddanmark.

  Fynsprojektet har i øvrigt som de øvrige områdeinitiativer fremsendt en ansøgning til de regionale kulturmidler. Kulturansøgningerne er på dagsordenen til Udvalget for Regional Udviklings møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-10-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/97
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-10-2012

  Intet.


  Sagsnr. 12/97
  4. Mødekalender for 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger forslag til mødeplan for 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2013 for RUP-udvalget på mandage kl. 15.00:

  Mandag den 21. januar 2013 kl. 15.00

  Mandag den 11. februar 2013 kl. 15.00

  Mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00

  Mandag den 22. april 2013 kl. 15.00

  Mandag den 13. maj 2013 kl. 15.00

  Mandag den 17. juni 2013 kl. 15.00

  Mandag den 19. august 2013 kl. 15.00

  Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

  Mandag den 21. oktober 2013 kl. 15.00 (ændret fra den 14. oktober 2013)

  Mandag den 11. november 2013 kl. 15.00

  Mandag den 2. december 2013 kl. 15.00. (Flyttet fra 9. december 2013 i forhold til den godkendte mødeplan for 2013 p.g.a. Udvalget for Regional udviklings behandling af dagsorden til møde i vækstforum den 5. december 2013).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At mødeplanen for 2013 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-10-2012

  Mødekalenderen for 2013 blev godkendt.


  Sagsnr. 12/97
  5. Næste møder
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 19. november 2012 med start mellem kl. 18.30 - 19.00 i Svendborg.

  Det foreslås, at det aftalte møde den 10. december 2012 kl. 15.00 i RUP-udvalget og Udvalget for Regional Udvikling flyttes til mandag den 3. december kl. 15.00 af hensyn til behandling af dagsorden til møde i vækstforum den 6. december 2012 i Udvalget for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At der afholdes møde i RUP-udvalget og Udvalget for Regional Udvikling mandag den 3. december 2012 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 29-10-2012

  Næste møde er mandag den 19. november 2012, med start mellem kl. 18.30 og 19.00 i Svendborg.

   

  Mødet den 10. december 2012 kl. 15.00 afholdes som aftalt.


  Siden er sidst opdateret 01-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring