Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

OECD: Regioner og vækstfora har nøglerolle for væksten

Det er de regionale vækstfora, der om nogen kan fremme virksomhedernes konkurrenceevne. Det skriver OECD i en rapport om indsatsen for at styrke innovation og vækst i Midtjylland og Syddanmark. Rapporten anviser også løsninger på en række udfordringer og nævner blandt andet, at staten i højere grad kan understøtte den regionale vækstindsats.

Efter godt et års arbejde med at gennemgå det midtjyske og det syddanske innovationssystem er OECD ikke i tvivl: De regionale vækstfora spiller en nøglerolle, når det gælder om at fremme innovation og konkurrenceevne – både på regionalt og på nationalt plan. Rapporten blev præsenteret på en konference i billund den 5. september 2012.

- Rapporten viser, at de regionale vækstfora spiller en vigtig rolle med at booste den regionale økonomi. De bidrager i høj grad til at prioritere regionale investeringer, hvilket er vigtigt i en situation, hvor det økonomiske råderum er begrænset, siger Karen Maguire fra Regional Development Policy Division i OECD’s hovedkvarter i Paris.

Hun tilføjer, at det effektive offentligt-private samarbejde i de danske regionale vækstfora er en model til efterfølgelse for andre regioner i OECD.


Bedre end staten

Regionerne er endda bedre rustet end staten til at udnytte synergien imellem innovation og løsning af samfundsmæssige udfordringer i bestræbelserne på at skabe vækst. Her kan staten så understøtte de regionale strategier med sin erhvervspolitik, hedder det i OECDs rapport.

Det gælder blandt andet i forhold til produktiviteten, som både i de to regioner og i Danmark som helhed er et smertensbarn, fordi den udvikler sig for langsomt sammenlignet med andre lande. Her er løsningen ifølge OECD at udnytte de regionale styrkepositioner og satse endnu hårdere på at sikre, at der er den arbejdskraft til rådighed, som virksomhederne efterspørger.

Fremtidigt arbejde

OECDs rapport er et review, en tilbundsgående undersøgelse, som Region Midtjylland og Region Syddanmark sammen bestilte i 2011. Resultaterne skal bruges til at sikre, at de to vækstfora i Midtjylland og Syddanmark bruger deres kræfter rigtigt i bestræbelserne på at understøtte vækst og innovation.

- I regionerne gør vi et stort arbejde ud af at kortlægge erhvervslivets udfordringer og finde de bedste løsninger, for når vi kender udfordringen kan vi arbejde på løsningerne. Set i det lys er det enormt positivt, at OECD støtter vores arbejde med at turde udvikle regionale styrkepositioner, siger Carl Holst, formand for Vækstforum i Region Syddanmark.

Han hæfter sig ved, at OECD også kommer med eksempler på, at samarbejdet på tværs af regioner kan blive bedre.

- Midtjylland har som eksempel styrker indenfor fødevarer, som syddanske virksomheder skal have gavn af og tilsvarende er Syddanmark stærke indenfor grøn off-shore, siger Carl Holst.

Han mener dog også, at rapporten først og fremmest anerkender det store arbejde i de regionale vækstfora.

- I både Region Midtjylland og Region Syddanmark har vi siden 2008 arbejdet målrettet med vores regionale styrker, og det betyder meget for os med en blåstempling fra så anerkendt en organisation som OECD. Jeg hæfter mig også ved, at OECD anbefaler staten at understøtte vores arbejde endnu mere, siger han.

FAKTA

I samarbejde med REGX , Region Syddanmark og Region Midtjylland har OECD gennemført et regionalt innovationsreview af de to regioner. Under arbejdet med undersøgelsen har medarbejdere fra OECD bl.a. været på to arbejdsbesøg i Region Midtjylland og Region Syddanmark. På det første besøg, der fandt sted i juni 2011, deltog også internationale erhvervsfremmeeksperter fra Storbritannien og Norge.
OECD-medarbejderne holdt møder med medlemmer af vækstforum og regionsråd, repræsentanter for både små og store virksomheder i de to regioner (med en hovedvægt på virksomheder inden for regionernes satsningsområder), erhvervsfremmeaktører, personer fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, samt nationale, regionale og kommunale embedsmænd. 


Siden er sidst opdateret 24-10-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring