Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 03. oktober 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 03. oktober 2012

Mødedato
03-10-2012 kl. 15:00 - 15:45

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Temadrøftelse: Patientinddragelse
  2. Sundhedsplan - fra vision til virkelighed
  3. Mødeplan 2012
  4. Meddelelser
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 11/32645
  1. Temadrøftelse: Patientinddragelse
  fold dette punkt ind Resume

  Centerchef for Center for Kvalitet Arne Poulstrup  giver en orientering som oplæg til temadrøftelsen om patientinddragelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden Center for Kvalitet i marts 2012 udgav sin første oversigt over aktiviteter omkring patientinddragelse på Region Syddanmarks sygehuse, er der blevet taget en række initiativer.

  HR-afdelingen har i samarbejde med Center for Kvalitet etableret et uddannelsestilbud til de kliniske afdelinger i patientinddragelse. 30 deltagere er tilmeldt.

  Center for Kvalitet har dedikeret Patientinddragelse til årets tema på Kvalitetsdagen, torsdag den 1. november 2012. Medlemmerne af Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan vil modtage indbydelse til gratis deltagelse.

  Der pågår en opdatering af indsatserne ved regionens sygehuse, og ved mødet bliver resultatet fremlagt ligesom en ny, og opdateret oversigt uddeles til deltagerne.

  Centerchef Arne Poulstrup holder oplægget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-10-2012

  Centerchef Arne Poulstrup orienterede om perspektiver på patientinddragelse og udfordringer i forhold hertil.

  Drøftedes, herunder kvalitetsforbedringer, dokumentation af outcome, stigende krav til dokumentation og monitorering.

  Katalog "Patientinddragelse i Region Syddanmark" samt program for kvalitetsdag 1. november 2012 blev udleveret på mødet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2483
  2. Sundhedsplan - fra vision til virkelighed
  fold dette punkt ind Resume

  Der skal udarbejdes en sundhedsplan for Region Syddanmark, som beskriver tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Visionen for sundhedsvæsenet skal præsenteres i sundhedsplanen og konkretiseres ved eksempler på tiltag. Vedlagt er forslag til eksempler på visionens pejlemærker til udvalgets drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan skal i løbet af 2012/2013 udarbejde oplæg til ny sundhedsplan for Region Syddanmark. Sundhedsplanen er en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet.

  Sundhedsplanen skal med sit grundlag i sundhedsloven naturligvis fortsat tegne billedet af regionens planlægning på sundhedsområdet, herunder med nye eller reviderede planer. Da den overordnede struktur/rammerne for regionens sundhedsvæsen imidlertid er på plads, kan der i den nye sundhedsplan gives plads til præsentation af Region Syddanmarks vision for sundhedsvæsenet samt ved eksempler illustreres, at den helt praktiske tilrettelæggelse af sundhedsarbejdet tager udgangspunkt i de værdier, der er sat med visionen:

  "Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom".

  Visionens 6 pejlemærker (dialog, lighed, sammenhæng, rettidighed, kvalitet, ansvar) sætter retning for, hvordan sundhedsvæsenet planlægger og udfører opgaverne i Region Syddanmark.

  I det vedlagte notat er der givet 10 eksempler på indsatser, der enten er implementeret i Region Syddanmark – eller som er i planlægningsfase. Initiativerne viser retningen for sundhedsvæsenet – og understøtter visionen for sundhedsområdet. Der er valgt meget forskelligartede tiltag, som spænder vidt – og som i mere eller mindre omfang involverer vores samarbejdsparter på sundhedsområdet.

  Udvalget bedes derfor drøfte, hvilke konkrete tiltag i praksis der skal medtages i sundhedsplanen som eksempler på visionens 6 pejlemærker: dialog, lighed, sammenhæng, rettidighed, kvalitet og ansvar.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan drøfter de foreslåede eksempler på tiltag, som understøtter visionen herunder evt. bidrager med andre initiativer, som kan beskrives nærmere i sundhedsplanen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-10-2012

  Drøftedes, herunder fokus på sammenhæng mellem somatik og psykiatri.

  De 10 eksempler præsenteres løbende for udvalget.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2
  3. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan blev godkendt på mødet den 28. august 2012:

  • Tirsdag den 23. oktober 2012 - Forskningsenheden for almen praksis og Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD), Odense
  • Tirsdag den 20. november 2012- Institut for sundhedstjenesteforskning, Odense
  • Tirsdag den 18. december 2012 - regionshuset

  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00.

  Arbejdsplan for Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan 2012 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 23. oktober 2012 hos Forskningsenheden for almen praksis og Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD), Odense, med start kl. 14.00
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-10-2012

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2
  4. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-10-2012

  -


  Sagsnr. 12/2
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 03-10-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 08-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring