Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 17. september 2012

Mødedato
17-09-2012 kl. 15:25 - 17:25

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Hans Philip Tietje, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på RUP-udvalgets kommunemøder m.m.
  2. Mødekalender for 2013
  3. Eventuelt
  4. Næste møder


  Sagsnr. 12/14536
  1. Status på RUP-udvalgets kommunemøder m.m.
  fold dette punkt ind Resume

  Planen for RUP-udvalgets møder med de syddanske kommuner i efteråret 2012 præsenteres på mødet. Dagsordenen for kommunemøderne gennemgås på udvalgsmødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efterårets politiske hovedaktivitet er RUP-udvalgets møderunde med kommunerne. Møderne starter den 1. oktober 2012 med et møde i Svendborg Kommune, og forventes afsluttet ultimo januar 2013. Hovedpunkterne i møderne er opfølgning på Regional Udviklingsplan, Kontur og Det Gode Liv Indeks for kommunerne.

  Regionsrådets temadrøftelse den 24. september 2012, indgår i forberedelsen af kommunerunden. Der orienteres kort om temadrøftelsen. På udvalgsmødet gennemgås dagsordenen for kommunemøderne, ligesom mødeplanen præsenteres.  

  Regionsrådet har besluttet, at videreføre det politiske koordinationsudvalg i RUP’ens implementeringsfase 2012-15. Resultatet af KKR’s udpegning forventes at kunne meddeles på mødet.

  I overensstemmelse med RUP’ens infrastruktur initiativ, er der aktuelt dialog om muligheden for et dansk-tysk plansamarbejde langs E45/A7. Der orienteres på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter den kommende kommunerunde med de syddanske kommuner.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 17-09-2012

  Udvalget drøftede den kommende møderunde, hvor der afholdes møder med de syddanske kommuner.


  Sagsnr. 12/97
  2. Mødekalender for 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger forslag til mødeplan for 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2013 for RUP-udvalget på mandage kl. 15.00:

  Mandag den 21. januar 2013 kl. 15.00

  Mandag den 11. februar 2013 kl. 15.00

  Mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00

  Mandag den 22. april 2013 kl. 15.00

  Mandag den 13. maj 2013 kl. 15.00

  Mandag den 17. juni 2013 kl. 15.00

  Mandag den 19. august 2013 kl. 15.00

  Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

  Mandag den 14. oktober 2013 kl. 15.00

  Mandag den 11. november 2013 kl. 15.00

  Mandag den 9. december 2013 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At mødeplanen for 2013 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 17-09-2012

  Mødeplan 2013 med undtagelse af forslag til mødedato 14. oktober 2013 blev godkendt. Ny mødedato findes. 


  Sagsnr. 12/97
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 17-09-2012

  Der blev orienteret om Den Regionale Udviklingsplans rolle i OECD-rapporten for Region Syddanmark og Region Midtjylland, betydningen af helhedsstrategier (’integrated strategies’) m.m. Endvidere om et større møde på invitation af planafdelingen i Delstatsregeringen Schleswig-Holstein og med deltagelse af Hamburg og en række danske og tyske parter mhp. at undersøge potentialer i Jyllandskorridoren ikke kun som trafikåre men også som udviklingsakse. Og endelig om en ny forskningspublikation fra Aalborg Universitet der ser Region Syddanmarks Byanalyser som et eksempel på strategisk nybrud inden for regional udvikling.


  Sagsnr. 12/97
  4. Næste møder
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 29. oktober 2012 kl. 15.00 i regionshuset.

  Mandag den 19. november 2012 afholdes der kl. 15.00-20.00 en konference om Fynsprojektet i Svendborg. Det planlagte udvalgsmøde kl. 15.00 samme dag, flyttes derfor til kl. 12.30-15.00 i Svendborg (mødet indledes med frokost).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 17-09-2012

  Næste møde er mandag den 29. oktober 2012 kl. 15.00 i Regionshuset.

   

  Mødet den 19. november 2012 afholdes fra kl. 18.30 - 21.00 i Svendborg.


  Siden er sidst opdateret 25-10-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring