Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforums talentsatsningen suppleres

Vækstforums møde den 19. juni 2012 blev det besluttet at supplere Vækstforums talentsatsning med yderligere tre initiativer. Det drejer sig om:

 

  • Et initiativ, som retter sig mod omskoling af ledige akademikere, så de opnår kvalifikationer, der efterspørges af det private erhvervsliv.
  • Et initiativ, der retter sig mod opkvalificering af lavtuddannede ansatte, så deres kompetencer matcher virksomhedernes behov.
  • Et initiativ til opkvalificering af personer med erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse med det formål at understøtte virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. 

 

For alle tre initiativer gælder:

  • At de primært skal rette sig mod Vækstforums forretningsområder og have fokus på yderområderne.
  • At der skal foreligge dokumentation for konkrete virksomhedsbehov.
  • At der skal foreligge forpligtende samarbejdsaftaler med virksomheder, som ønsker at gøre brug af initiativerne.
  • At der skal foreligge dokumentation for at initiativerne supplerer – og ikke overlapper – eksisterende initiativer.

 

Projekterne skal tillige kunne støttes af Socialfondens prioritet 1, En kvalificeret arbejdsstyrke (Bedre Jobs), da det er den prioritet, som Syddansk Vækstforum p.t. har midler tilbage på. Hvad der kan støttes af prioritet 1 midlerne, fremgår af programmet for Den Europæiske Socialfond (som findes via følgende link www.ebst.dk/file/5469/Socialfondsprogram.pdf, se side 58 til 70).

 

På Vækstforums hjemmeside vil der løbende kunne findes yderligere oplysninger om ansøgningsmuligheder og ansøgningsfrister. Har du en konkret projektidé, så anbefaler vi, at man tidligt i forløbet drøfter idéen med en medarbejder fra Regional Udvikling. Regional Udviklings projekthotline er åben for potentielle ansøgere på alle hverdage fra kl. 9.00 – 15.00. Telefonnummeret er: 30 58 77 77.


Siden er sidst opdateret 05-07-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring