Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 19. juni 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 19. juni 2012

Mødedato
19-06-2012 kl. 14:00 - 14:45 og 15:00 - 15:15
 
Mødested
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
Sydvang 1
6400 Sønderborg
Mødelokale 3
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • John Hyrup Jensen (U)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Præsentation af Den Danske KvalitetsModel og akkreditering i klinikken
  2. Projekt Integrated Care med Odense Kommune og de praktiserende læger
  3. Mødeplan 2012
  4. Meddelelser
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 11/32645
  1. Præsentation af Den Danske KvalitetsModel og akkreditering i klinikken
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sygehus Sønderjylland præsenterer Den Danske KvalitetsModel (DDKM) og akkreditering i klinikken.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehus Sønderjyllands kvalitetsorganisation, direktionen v. administrerende sygehusdirektør Finn Jensen

  • herunder arbejdsopgaverne i kvalitetsorganisationens råd og udvalg.

  Arbejdet med Den Danske KvalitetsModel, og hvad det betyder i den kliniske hverdag, afdelingsledelsen v. ledende overlæge Kristian Otto Nielsen og ledende oversygeplejerske Marianne Greve.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 19-06-2012
   

  Sygehusledelsen v/adm. sygehusdirektør Finn Jensen bød velkommen til Sygehus Sønderjylland og præsenterede arbejdet med akkreditering, herunder Den Danske Kvalitetsmodel.

  Afdelingsledelsen v/øre-, næse- og halsafdelingen, ledende overlæge Kristian Otto Nielsen og ledende oversygeplejerske Marianne Greve, præsenterede arbejdet med den Danske Kvalitetsmodel, og hvad det betyder i den kliniske hverdag på afdelingen.

  Drøftedes, herunder konneks mellem akkreditering og slutprodukt/outcome, processer og resultater samt mål,  forskellen mellem version 1 og 2, patient empowerment, audit, tidsforbrug mv.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/11738
  2. Projekt Integrated Care med Odense Kommune og de praktiserende læger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har indledt et samarbejde med Odense Kommune om et projekt med fokus på Integrated Care. Det er et projekt, der udover Odense kommune også involverer de praktiserende læger i Odense samt OUH og Sundhedsstaben. Der er hentet inspiration fra projekter bl.a. i Skotland, Norge, Sverige og London. Helt overordnet har projektet til formål at skabe et samarbejde om integreret behandling. Projektet har fokus på bedre kvalitet i patientbehandlingen herunder også at undgå unødvendige indlæggelser og genindlæggelser.


  Projektet sker som led i Odense kommunes ansøgning om status som frikommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrunden for projekt Integrated Care er Odense kommunes ansøgning om status som frikommune, samt fælles overvejelser om, hvorvidt man via bedre og mere integreret samarbejde kan højne kvaliteten i patientbehandlingen, sikre en sundere arbejdsstyrke og dermed færre på offentlig forsørgelse. Og at man via et øget samarbejde kan bedre almentilstanden hos ”de mellem-raske” og dermed undgå eller udskyde udvikling af visse kroniske lidelser og svækkelse.

  Ved et øget fokus på forebyggelse og tidlig opsporing via et bedre samarbejde på tværs, vil man kunne undgå indlæggelser og reducere antallet af genindlæggelser. For borgerne vil det give en øget tilfredshed og livskvalitet samtidig med, at man vil kunne skabe en større økonomisk effektivitet og hermed et billigere og bedre sundhedsvæsen.

  I projektet ønskes et mere forpligtende og et mere konkret samarbejde mellem kommune, almen praktiserende læge og sygehus. Det skal gøres via bindende partnerskaber, hvor der i projektet bl.a. er fælles ledelse.

  Der skal herudover etableres fælles kvalitetsmål, standarder, retningslinjer og deling af data, der skal gøre det muligt at udarbejde kontinuerlig opfølgning og ledelsesinformation på tværs.

  Målgruppen skal være en fælles borger/patientgruppe, som de praktiserende læger, Odense Kommune og Region Syddanmark har et fælles ansvar for. Dette kan eksempelvis være borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse), ældre over 75 år eller borgere med stress, angst eller depression.

  Der pågår et arbejde med at beskrive målgrupper i forhold til omfang, forløb og snitflader med henblik på endeligt valg af disse. Det er vigtigt, at alle samarbejdspartnere har stor berøring med målgruppen og ser et behov for og et gevinstpotentiale ved en integreret indsats for denne gruppe.

  Lovgivningsmæssige bindinger har vi mulighed for at løsne op via Odense Kommunes status som frikommune.

  Der er nedsat en fælles projektgruppe med deltagere fra Odense kommune, Sundhedsstaben, Psykiatristaben og almen praksis. Første opgave er at udarbejde en analyse af målgrupperne med henblik på at skaffe et grundlag for afklaring af, hvilke målgrupper der skal satses på i forbindelse med projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-06-2012
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 19-06-2012
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/2
  3. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan blev godkendt på mødet den 3. januar 2012:

  • Tirsdag den 28. august 2012 - regionshuset
  • Tirsdag den 25. september 2012 - Forskningsenheden for almen praksis og Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD), Odense
  • Tirsdag den 23. oktober 2012 - regionshuset
  • Tirsdag den 20. november 2012 - Institut for sundhedstjenesteforskning, Odense
  • Tirsdag den 18. december 2012 - regionshuset

  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00.

  Arbejdsplan for Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan 2012 vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 28. august 2012 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 19-06-2012
   

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2
  4. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 19-06-2012
   

  -


  Sagsnr. 12/2
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 19-06-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 21-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring