Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Følgegruppen for ligestillingsarbejdet - Referat - 29. maj 2012

Mødedato
29-05-2012 kl. 17:00 - 18:00
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Bent Bechmann, C
 • Thies Mathiasen, O
 • Susanne Linnet, V
 • Claus Warming, V
 • Margot Torp, A
 • Jette Jensen, A
 • Willy Sahl, A
 • Mette Valentin, U

 • Afbud
   
  • Kristian Grønbæk Andersen

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Valg af formand og næstformand
  2. Mødedatoer
  3. Foreløbig status for implementeringen
  4. Ligestillingsredegørelsen
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 12/5362
  1. Valg af formand og næstformand
  fold dette punkt ind Resume
   

  Følgegruppen for ligestillingsarbejdet skal vælge formand og næstformand.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet nedsatte på sit møde den 26. marts 2012 en følgegruppe for ligestillingsarbejdet. Kommissorium for følgegruppen er vedlagt.

  Følgegruppen skal mødes 2 gange årligt med henblik på evaluering af implementeringen af initiativerne i ligestillingsarbejdsgruppens rapport.

  Det foreslås, at Følgegruppen for ligestillingsarbejdet både vælger en formand og en næstformand.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der vælges en formand for følgegruppen.

  At der vælges en næstformand for følgegruppen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Følgegruppen for ligestillingsarbejdet den 29-05-2012
   

  Som formand blev valgt: Susanne Linnet

  Som næstformand blev valgt: Margot Torp.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5362
  2. Mødedatoer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgegruppen for ligestillingsarbejdet skal mødes to gange årligt.

  For det kommende år foreslås følgende mødedatoer:

  • Onsdag den 19. september 2012 kl. 13 - 16
  • Onsdag den 20. marts 2013 kl. 13 - 16.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til mødedatoer godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Følgegruppen for ligestillingsarbejdet den 29-05-2012
   

  Følgende mødedatoer blev vedtaget:

  • Den 14. september kl. 11.00 – 14.00
  • Den 22. marts kl. 11.00 – 14.00.

  Sagsnr. 12/5362
  3. Foreløbig status for implementeringen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er lavet en oversigt over status for implementeringen af indsatserne på ligestillingsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 27. februar 2012 Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioriteringer af indsatserne på ligestillingsområdet. Regionsrådet anmodede herudover en række udvalg mm. om at arbejde videre med implementering af forslagene.

  På regionsrådsmødet den 26. marts 2012 nedsatte regionsrådet Følgegruppen for ligestillingsarbejdet, som har til opgave at følge implementeringen af indsatserne, og som skal mødes to gange årligt med henblik på evaluering heraf.

  Administrationen har til dette møde lavet en kort, foreløbig status for indsatsområderne i form af en oversigt, som er vedlagt som bilag. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Følgegruppen for ligestillingsarbejdet den 29-05-2012
   

  Den foreløbige status blev drøftet og taget til efterretning. I forbindelse med næste behandling i følgegruppen af status for arbejdet, skal der udarbejdes en uddybet status for de enkelte initiativer samt tidsplan for implementeringen.

  Det blev foreslået, at den aftalte konference skal forsøges afholdt i januar 2013.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5362
  4. Ligestillingsredegørelsen
  fold dette punkt ind Resume
    Ministeriet for Ligestilling og Kirke har offentliggjort ligestillingsredegørelserne for 2011.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på møde den 24. oktober 2011 Region Syddanmarks Ligestillingsredegørelse for 2011. Følgegruppen for ligestillingsarbejdet har bl.a. til opgave at  følge arbejdet med kvalificering af den ligestillingsredegørelse, som regionen har pligt til at sende til ministeren for ligestilling.

  Ministeriet for Ligestilling og Kirke har nu offentliggjort ligestillingsredegørelserne for stat, regioner og kommuner, herunder en sammenligning af regionerne, hvilket fremgår af nedenstående link: 

  http://ligestillingidanmark.dk/DynamicPages/Ligestilling_i_regioner.aspx

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Følgegruppen for ligestillingsarbejdet den 29-05-2012
   

  Følgegruppen drøftede Region Syddanmarks ligestillingsredegørelse sammenlignet med de øvrige regioner. Herunder konkret hvilke besvarelser de andre regioner har givet, og hvordan de er blevet kvalificeret.

  Følgegruppen anmodede sekretariatet om at gennemgå ligestillingsredegørelserne fra de andre regioner for at se, om der er andre måder, Region Syddanmark kan udfylde ligestillingsredegørelsen på, så den fremgår retvisende, og de gode initiativer bliver fremhævet.

  Det blev aftalt, at sekretariatet til næste møde undersøger, hvordan ligestillingsredegørelsen kan udfyldes, for at farvemarkeringen fremover kan blive grøn.


  Sagsnr. 12/5362
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Følgegruppen for ligestillingsarbejdet den 29-05-2012
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 30-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring