Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 21. maj 2012

Mødedato
21-05-2012 kl. 15:00 - 15:15

Mødested
Trapholt

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Frede Skaaning, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om to mulige infrastrukturprojekter af betydning for Billund Lufthavn
  2. Eventuelt
  3. Næste møde


  Sagsnr. 12/5462
  1. Orientering om to mulige infrastrukturprojekter af betydning for Billund Lufthavn
  fold dette punkt ind Resume

  RUP-udvalget tiltrådte på mødet den 19. marts 2012 forslaget om udmøntning af midlerne til infrastrukturanalyser bl.a. med følgende bemærkning: "Endvidere vurderes rute 30 og forbindelse syd om Vejle fra E45 til Ødsted, med henblik på i samarbejde med kommunerne politisk at fremme projekterne i relation til statens prioriteringspulje i 2013, jf. budgetforlig 2012".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rute 30 forløber fra Esbjerg til Horsens, men det er strækningen fra rundkørslen ved Billund Lufthavn og ca. 6 km nordpå, hvor der er et ønske om udbygning. Strækningen er statsvej og er beliggende i Vejle Kommune. Strækningen er hverken med i statens eller Vejle Kommunes udbygningsplaner.

  Den syddanske holdning til veje i området er, at der skal etableres en midtjysk motorvej, som bl.a. betjener lufthavnen. Hvis dette ønske imødekommes, vil det være sandsynligt, at der ikke er behov for en udbygning af denne strækning. Det vurderes derfor, at en eventuel nærmere analyse af strækningen først vil være aktuel, når der er taget beslutning vedr. en midtjysk motorvej, og kun såfremt denne beslutning stadig medfører et behov for en udbygning.

  Borgmestervejen - forbindelse syd om Vejle fra E45 til Ødsted - er allerede grundigt analyseret. Der foreligger således et beslutningsgrundlag i form af en VVM-redegørelse (kopi af VVM-redegørelsen søges fremskaffet). Der er vedlagt et notat udarbejdet af Vejle Amt i forbindelse med den forudgående offentlighedsperiode. Med VVM-redegørelsens alder kan der dog være behov for, at redegørelsen opdateres. Det er en opgave, som påligger vejmyndigheden, som i dette tilfælde er staten (Vejdirektoratet). Der vurderes derfor ikke at være noget behov for en regional analyse af vejen. Til gengæld kan der være grund til et politisk pres for at få Borgmestervejen med i de prioriteringer, som 2009-trafikforligets parter aftaler.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-05-2012

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/97
  2. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-05-2012

  Rune Stig Mortensen orienterede om konferencen den 22. maj 2012 i RUP´ens områdeinitiativ for Fyn og Fynsprojektet.


  Sagsnr. 12/97
  3. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 18. juni 2012 kl.15.00 på Billund Museum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-05-2012

  Næste møde er mandag den 18. juni 2012 kl. 15.00 på Billund Museum i Grindsted.


  Siden er sidst opdateret 24-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring