Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 19. april 2012

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 19. april 2012

Mødedato
19-04-2012 kl. 16:00 - 16:50

Mødested
NCC

Deltagere
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Lars Aarup, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
 • Jens Møller, V
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012 - Behandling af høringssvar
  2. Orientering om pris for grundvandsoprensning under alle gruber i Kærgård Plantage
  3. Eventuelt
  4. Næste møde


  Sagsnr. 11/31291
  1. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012 - Behandling af høringssvar
  fold dette punkt ind Resume

  Det årlige forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger, har været i offentlig høring i 4 uger.

  Udvalget for Regional Udvikling anbefalede på mødet den 19. december 2011 regionsrådsformanden, at forslaget blev udsendt i høring i 4 uger indtil 16. februar 2012, jf. delegation givet på regionsrådsmødet den 31. januar 2011. 

  Administrationen fremlægger hermed forslag til behandling af de indkomne høringssvar med henblik på vedtagelse af Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser på baggrund af hørings­svarene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Indhold og baggrund

  Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt ca. 4,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforurenings­området går i 2012 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og handleplaner samt ved lov.

  Prioriteringen af forureningsundersøgelser og oprensninger er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i strategien, og er i overensstemmelse med den netop vedtagne strategirevision. Den videre­gående indsats skal primært ske inden for grundvandsindsatsområderne, men hvor der er konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger, følges der op med en indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

  Lister med de prioriterede undersøgelser og oprensninger findes i publikationen Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012, hvor der også er oplysninger om baggrunden for prioriteringen og et kort med lokaliteternes geografiske placering i forhold til Naturstyrelsens grundvandskortlægning.

  Hvis der bliver mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, vil det ske i overensstemmelse med strategien og strategirevisionen, dvs. primært i områder med værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen.

  Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Hvis det skønnes nødvendigt, kan regionen gennemføre andre under­søgelser og oprensninger end dem der fremgår af forslaget, f.eks. kan nyt kendskab til alvorlige forureninger nødvendiggøre en indsats her og nu.

  Indkomne høringssvar

  Haderslev, Vejle, Svendborg inkl. Ærø og Kolding kommuner har indsendt høringssvar, heraf har de tre førstnævnte ingen bemærkninger til forslaget. Desuden har et vandværk og en grundejer indsendt høringssvar med ca. 75 medunderskrivende borgere, der repræsenterer ca. 65 husstande i vandværkets forsyningsområde. Endelig har en nabo til en af de listede lokaliteter tilkendegivet stor samarbejdsvilje og administrationen har besvaret ca. 20 henvendelser om faktuelle spørgsmål i hørings­perioden.

  I det vedlagte notat er administrationens forslag til besvarelse og behandling af høringssvarene. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser i Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 på baggrund af hørings­svarene.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles: 

  At udvalget anbefaler regionsrådet at vedtage Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 19-04-2012

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/33477
  2. Orientering om pris for grundvandsoprensning under alle gruber i Kærgård Plantage
  fold dette punkt ind Resume

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterer om pris for grundvandsoprensning under alle gruber i Kærgård Plantage.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 19-04-2012

  Til orientering.

  Jakob Sønderskov Weber og Jørgen F. Christensen orienterede om arbejdet med oprensning af forureningen i Kærgaard Plantage samt  om pris for grundvandsoprensning under alle gruber i Kærgaard Plantage.

  Sagen forelægges igen for udvalget, når resultater af forhandlinger med miljøministeren foreligger.


  Sagsnr. 11/33477
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 19-04-2012

  Intet.


  Sagsnr. 11/33477
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 24. maj 2012 kl. 10.00 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 19-04-2012

  Næste møde er torsdag den 24. maj 2012 kl. 10.00 i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 28-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring