Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 28. marts 2012

Mødedato
28-03-2012 kl. 16:00 - 17:00

Mødested
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen (A)
 • Kristian Grønbæk Andersen (B)
 • Thyge Nielsen (V)
 • Ingeborg Moritz Hansen (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Jørgen Pless (L)
 • John Lohff (C)
 • Karsten Uno Petersen (A)
 • Pierre Topaz (A)
 • John Hyrup Jensen (U)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Afbud
 • John Lohff (C)
 • Thies Mathiasen (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på kræftområdet – opfølgning på overholdelse af bekendtgørelse om maksimale ventetider
  2. Mødeplan 2012
  3. Meddelelser
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 12/5638
  1. Status på kræftområdet – opfølgning på overholdelse af bekendtgørelse om maksimale ventetider
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges seneste status på kræftområdet vedr. overholdelse af bekendtgørelse om maksimale ventetider.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget blev senest på møde den 29. februar 2012 orienteret om status på kræftområdet i forlængelse af den seneste tids fokus på området, herunder spørgsmålet om manglende overholdelse af de maksimale ventetider for visse kræftsygdomme. Sundhedsudvalget har udbedt sig en løbende orientering, hvorfor der forelægges en seneste status.

  Resultater af indberetninger til Sundhedsstyrelsen
  På ekstraordinært møde i Task Force den 6. januar 2012 blev det aftalt, at regionerne skulle gennemgå patientforløb i 2011 inden for kræft i bugspytkirtel, kræft i æggestok, lungekræft og kræft i spiserør med henblik på at undersøge om ventetidsrettigheder har været opfyldt.

  Region Syddanmarks indberetning er vedlagt i bilag. Der er på OUH sket en systematisk gennemgang af patienter, som har været henvist til operation inden for de 4 kræftformer i 2011, og det er konstateret, at det i 27 tilfælde ikke kan dokumenteres, om patienterne er informeret om sine rettigheder efter bekendtgørelsen.

  Efter regionernes indrapportering blev det på Task Force møde den 9. marts 2012 besluttet at de enkelte regioner skal foranledige, at der skrives ud til patienter, hvor rettighederne er tilsidesat med oplysninger om klagevejledning mv., hvilket er i proces.

  Der er fra februar 2012 indført krav om månedlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen om manglende overholdelse af bekendtgørelsen. Den første indberetning for februar 2012 viste, at det var nødvendigt at indberette 55 tilfælde, hvor bekendtgørelsen ikke har været overholdt, herunder for 54 patienter, som har været henvist til forundersøgelse for urologisk kræft på OUH. Det sikres nu at disse patienter informeres om deres rettigheder.

  Implementering af regionale retningslinjer for overholdelse af bekendtgørelsen
  I forbindelse med disse indberetninger, er der iværksat en række regionale procedurer, som skal indskærpe og sætte maksimal fokus på overholdelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen om maksimale ventetider på alle niveauer. Dette indebærer bl.a. at der fra februar 2012:

  • Er indført månedlig skriftlig indberetning til Sundhedsdirektionen fra sygehusledelserne om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider samt krav til information om patientrettigheder efter bekendtgørelsen og dokumentation heraf i patientjournal.
  • For så vidt angår ventetid til operation, føres løbende kontrol via ”patientforløbslister” på de behandlende afdelinger for patienter, der er i forløb til kirurgisk behandling. Denne særlige kontrolmekanisme indføres, eftersom det vurderes, at de største udfordringer findes på ventetid på operation. Via patientforløbslister skal det kontinuerligt monitoreres, om patienten tilbydes rettidig behandling, om patienten informeres om sine rettigheder, samt om der sker behørig dokumentation heraf i journalen.
  • Der føres kontrol heraf via kvartalsvise audits – halvårligt for så vidt angår bestemmelserne om de maksimale ventetider til forundersøgelse og ventetid til onkologisk behandling.

  Sundhedsdirektionen og sygehusledelser er i løbende dialog om implementering og effekt af disse retningslinjer, bl.a. med henblik på at vurdere om der er behov for justeringer og/eller yderligere initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling
  Til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-03-2012

  Orienteredes og drøftedes, herunder ventetidsrettigheder i henhold til bekendtgørelse om maksimale ventetider, månedlige regionale indberetninger til Sundhedsstyrelsen samt underskriftsprocedure.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/1
  2. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan blev godkendt på mødet den 3. januar 2012:

  • Tirsdag den 24. april - OUH, FAM
  • Tirsdag den 22. maj - Sygehus Lillebælt
  • Tirsdag den 19. juni - Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  • Tirsdag den 28. august
  • Tirsdag den 25. september
  • Tirsdag den 23. oktober
  • Tirsdag den 20. november
  • Tirsdag den 18. december


  Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes tirsdag den 24. april 2012 på OUH, FAM.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-03-2012

  Godkendt.


  Sagsnr. 12/1
  3. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-03-2012

  Ingeborg Moritz Hansen orienterede om artikel fra Berlingske Tidende ang. effektiviseringer på sygehuse.

  Orientering om ventetider på skadestuen. Sagen forelægges udvalget på et senere møde.


  Sagsnr. 12/1
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling

  -

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-03-2012

  -


  Siden er sidst opdateret 03-05-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring