Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2012pilRegionsrådetpilRegionsrådet - Referat fra tillægsdagsorden - 30. januar 2012

Regionsrådet - Referat fra tillægsdagsorden - 30. januar 2012

Mødedato
30-01-2012 kl. 15:00 - 17:20
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, U
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Lars Aarup, O
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V
 • Ida Damborg, F

 • Afbud
   
 • Pia Tørving, A - Carl Erik Jensen stedfortræder
 • Andrea Terp, A - Palle Graversgaard stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat fra tillægsdagsorden
   

  38. Studietur vedr. grænseoverskridende sundhedssamarbejde og strukturfonde


  Sagsnr. 11/4647
  38. Studietur vedr. grænseoverskridende sundhedssamarbejde og strukturfonde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges et forslag til program for studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel vedrørende grænseoverskridende samarbejde i Europamålrettet samt en kortere studietur til Bruxelles om strukturfonde mv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er udarbejdet et forslag til studietur til Bruxelles, Maastricht og Basel vedrørende grænseoverskridende samarbejde i Europa. Studieturen forventes afviklet i tidsrummet 28. februar – 2. marts 2012. Studieturen er fortrinsvis målrettet medlemmerne af sundhedsudvalget og akut- og ø-udvalget, og emnerne for studieturen er:

  • Møde med Det Syddanske Bruxelles-Kontor (SDEO).
  • Indsatsområdet Sundhed og Velfærdsinnovation. 
  • Møde med MEP Chistel Schaldemose i Europaparlamentet vedr. sundhedsområdet i et EU retligt perspektiv. 
  • Møde og oplæg ved Assembly of European Regions om deres samarbejde indenfor sundhedsområdet med særligt fokus på patientmobilitietsdirektivet.  
  • Erfaringerne med grænseoverskridende sundhedssamarbejde fra to EU-regioner. 
  • Besøg på universitetshospital med særlig fokus på akutbehandling, logistik og strategisk fagligt samarbejde mellem universitetshospitaler over grænsen.
  • Det præhospitale område.

  For nærmere beskrivelse af programmet henvises til vedlagte bilag.

  Sundhedsudvalget har behandlet sagen på møde den 13. december 2011 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  På forretningsudvalgets møde den 18. februar blev det foreslået, at der i sammenhæng med denne studietur indbygges en kort studietur med et program i Bruxelles med fokus på strukturfonde og andre emner af relevans for Region Syddanmarks opgavevaretagelse. Det foreslås derfor, at der den 28. - 29. februar 2012 afvikles en kort studietur før øvrige medlemmer af regionsrået, hvor der i disse dage vil være to faglige spor, men med nogle fælles programpunkter for de to grupper.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til de to studieture, dels den 28. februar til 2. marts 2012 til Bruxelles, Maastricht og Basel og dels den 28. - 29. februar 2012 til Bruxelles, godkendes.


  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studieturene anmodes om deltagelse heri, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-01-2012
    Administrationen arbejder på én tur til Bruxelles i samarbejde med formanden for sundhedsudvalget, enten på de foreslåede datoer eller med udgangspunkt i datoer, der er reserveret i maj.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-01-2012
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   

   


  Siden er sidst opdateret 05-11-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring