Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 21. november 2011

Mødedato
21-11-2011 kl. 15:00 - 15:50

Mødested
Mødeværelse 5.

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Frede Skaaning, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Fyn-Als screeningsrapport
  2. Forslag til Regional Udviklingsplan 2012-15
  3. Nationale infrastrukturprojekter af betydning for Region Syddanmark
  4. Meddelelser
  5. Eventuelt
  6. Næste møde


  Sagsnr. 10/12739
  1. Fyn-Als screeningsrapport
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har i samarbejde med Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner, analyseret grundlaget for en eventuel fast forbindelse mellem Fyn og Als.

  I forlængelse af udvalgets drøftelse på udvalgsmødet den 31. oktober 2011, præsenterer projektleder Leif Jørgensen og Karen Marie Lei fra COWI, som har udarbejdet analysen,  analysens resultater og hovedkonklusioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-11-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/1155
  2. Forslag til Regional Udviklingsplan 2012-15
  fold dette punkt ind Resume

  I overensstemmelse med udvalgets behandling af udkast til Regional UdviklingsPlan den 31. oktober 2011, er der foretaget enkelte yderligere rettelser. Desuden er der udarbejdet tekstforslag til de tre redegørelser, som skal ledsage RUP-forslaget.

  Efter RUP-udvalgets drøftelse den 21. november 2011, forelægges det samlede forslag regionsrådet den 12. december 2011, med henblik på beslutning om offentlig høring frem til den 2. marts 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forhold til det foregående udkast, er der kun sket enkelte rettelser. Der er desuden tilføjet fotos og enkelte figurer.

  RUP-forslaget skal ledsages af redegørelser for henholdsvis infrastruktur og det grænseoverskridende samarbejde. Hertil kommer en miljøvurdering. Der vedlægges tekstforslag til de tre redegørelser, som efterfølgende vil få et layout, der matcher Den Regionale Udviklingsplan, men samles i et særskilt bind.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler, at regionsrådet den 12. december 2011, godkender forslag til Den Regionale Udviklingsplan, med henblik på gennemførelse af en offentlig høringsperiode frem til den 2. marts 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-11-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  I afsnittet ”Det gode liv som vækstskaber”, side 3, synliggøres samarbejdet med kommunerne i Koordinationsudvalget m.m., så de inviteres til at være medafsender sammen med RUP-udvalget. Desuden ændres Sydøstjylland til Sønderjylland. Andre mindre, redaktionelle ændringer indarbejdes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/29740
  3. Nationale infrastrukturprojekter af betydning for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget drøfter på grundlag af et mundtligt oplæg betydningen af mulige og forventede nationale infrastrukturprojekter, som har betydning for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-11-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/1380
  4. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-11-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-11-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er den 19. december 2011 kl. 12.30-15.00 i Syddanske Forskerparker i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-11-2011

  Næste møde er den 19. december 2011 kl. 12.30-15.00 i Syddanske Forskerparker i Odense.


  Siden er sidst opdateret 20-01-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring