Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 27. oktober 2011

Mødedato
27-10-2011 kl. 15:00 - 16:15

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen
 • Claus Warming
 • Poul Sækmose
 • Andrea Terp
 • Jette Jensen
 • John Hyrup Jensen
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud
 • Andrea Terp
 • John Hyrup Jensen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på etablering af akutlægebil i Sønderborg
  2. Status på opstart af præhospital ordning i Varde Kommune
  3. Status på responstider for 3. kvartal 2011
  4. Lukket punkt - Indledende drøftelse om ambulanceområdet
  5. Mødeplan 2011
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 11/684
  1. Status på etablering af akutlægebil i Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet at etablere en akutlægebil i Sønderborg i tidsrummet 7.30 - 18.00.

  Det har vist sig, at være vanskeligt at rekruttere ambulancelæger til akutlægebilen i Sønderborg, så akutlægebilen starter først op med at køre i november 2011 nogle af ugens dage.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2011 at afsætte 5 mio. kr. til styrkelse af den præhospitale indsats på Als, dels til at etablere en akutlægebil i Sønderborg og dels til at overtage nødbehandlerbilen på Nordals.

  Nødbehandlerbilen på Nordals er startet op med, at køre efter kontrakt med Region Syddanmark den 1. september 2011.

  Nødbehandlerbilen i Nordborg koster regionen ca. 1,9 mio. kr. årligt, hvilket giver ca. 3,1 mio. kr. i rest til drift af akutlægebil i Sønderborg, hvilket giver mulighed for, at akutbilen i Sønderborg kan omdannes til akutlægebil i tidsrummet 7.30 - 18.00.

  Det var planlagt, at akutlægebilen skulle være startet den 1. oktober 2011. Det har desværre vist sig at være vanskeligt at skaffe ambulancelæger til akutlægebilen i Sønderborg. 

  Sygehus Sønderjylland har ikke anæstesilæger nok til at dække drift på lægebilen i Sønderborg alle dage. Opslag efter sommerferien om anæstesilæger til Sønderborg Sygehus har ikke resulteret i nogle ansættelser. Forespørgsel efter interesserede fra andre akutlægebiler har medført, at der meldt sig nogle interesserede, men ikke nok til at der kan etableres fuld drift.

  Der vil først i november ske en opstart af akutlægebilen i Sønderborg, hvor den vil køre nogle af ugens dage fra og med november 2011, og så forhåbentlig køre alle ugens dage efter nogle måneder.

  Det skal desuden bemærkes, at akutbilen i Sønderborg er et supplement til det allerede eksisterende præhospitale tilbud i Sønderborg, som siden den 1. maj 2010 har bestået af en døgndækket akutbil med paramediciner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-10-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/6391
  2. Status på opstart af præhospital ordning i Varde Kommune
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På sidste møde i Præhospitaludvalget blev der orienteret om, at den nye præhospitale ordning i Varde Kommune ville blive opstartet den 15. september 2011, når alle hjemmesygeplejersker havde været gennem den fornødne uddannelse.

  Dansk Sygepleje Råd (DSR) har efterfølgende, overfor Varde Kommune, problematiseret aftalen og anfægter hjemmesygeplejerskernes kvalifikationer ift. at indgå i det præhospitale beredskab. Status er derfor på nuværende tidspunkt, at vi afventer Varde Kommunes forhandlinger med DSR.

  Fra Varde Kommune har Social- og Sundhedsdirektør Erling S. Pedersen meldt ud, at opstart tidligst kan bliver efter den 26. oktober 2011, hvor det sidste møde - på nuværende tidspunkt - mellem Varde Kommune og DSR er planlagt til at finde sted.

  I forhold til det præhospitale udvalgets ønske om at udvide ordningen geografisk, til også at inkludere den sydøstlige del af kommunen inkl. Agerbæk, er dette nedfældet som en mulighed i den underskrevne samarbejdsaftale mellem Varde Kommune og Region Syddanmark, og vil være genstand for drøftelse primo 2012. Teknisk og uddannelsesmæssigt er ordningen klar til opstart.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-10-2011

  Orienteredes.

  Supplerende orienterede formanden ang. møde den 26. oktober 2011 mellem Varde Kommune og DSR.

  Udvalget anmoder om til næste møde at få en status ang. frivillige ordninger samt status ang. yderlæge-biler.


  Sagsnr. 11/17745
  3. Status på responstider for 3. kvartal 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med indgåelsen af kontrakter på ambulanceområdet har regionsrådet fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres over samtlige ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret, dvs. at alle kørsler i kategori A samt samtlige kørsler i kategori B med udrykning.

  Delområde Fyn:

  7,9

  Delområde Sydvestjylland:

  8,6

  Delområde Sønderjylland:

  9,8

  Delområde Trekantsområdet:

  7,9

  For tredje kvartal 2011 fordeler responstiderne sig som følgende:

  Delområde Fyn:

  7,5

  Delområde Sydvestjylland:

  8,2

  Delområde Sønderjylland:

  8,4

  Delområde Trekantsområdet:

  7,2

  Som det ses ovenfor ligger de gennemsnitlige responstider for 3. kvartal 2011 indenfor servicemålene.

  Som bilag til dagsordenspunktet er en udspecificeret opgørelse, hvor der udover responstider også er en opgørelse over de andele - i procent - af udrykninger, hvor ambulancen har haft en længere responstid end henholdsvis 15 og 20 minutter. 

  *responstid er tiden fra disponenten rekvirer et køretøj, til hjælpen er fremme.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-10-2011

  Orienteredes.

  Opgørelse over responstider i 2010 vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/633
  4. Lukket punkt - Indledende drøftelse om ambulanceområdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-10-2011

  -


  Sagsnr. 11/633
  5. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  • 17. november 2011, kl. 13.00 i Nibøl og Harrislee, Tyskland og
  • 15. december 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • næste møde afholdes i Nibøl og Harrislee i Tyskland med afgang fra regionshuset kl. 13:00 og ca. hjemkomst kl. 19:15.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-10-2011

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/633
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 27-10-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 09-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring