Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 31. oktober 2011

Mødedato
31-10-2011 kl. 16:45 - 17:45

Mødested
Billund Lufthavn

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Udkast til Den Regionale Udviklingsplan
  2. Fyn-Als screeningsrapport
  3. Nye analyser
  4. Meddelelser
  5. Eventuelt
  6. Næste møde


  Sagsnr. 10/1155
  1. Udkast til Den Regionale Udviklingsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Et revideret RUP-udkast forelægges til drøftelse. Det samlede forslag til Den Regionale Udviklingsplan behandles på udvalgets møde den 21. november 2011, med henblik på anbefaling over for regionsrådet.

  I forlængelse af udvalgets møde den 28. september 2011 blev et udkast sendt til udvalgsmedlemmerne til kommentering. Herefter har det været drøftet i det politiske koordinationsudvalg den 10. oktober 2011. På den baggrund er udkast til Regional Udviklingsplan tilrettet og drøftes på mødet.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet drøftes RUP-udkastet i lyset af de indkomne bemærkninger.

  Udvalgsformanden vil på mødet orientere om RUP-koordinationsudvalgets møde den 10. oktober 2011. Her blev det bl.a. aftalt, at et revideret udkast behandles på KKR-møde den 9. november 2011, samt at der planlægges en fælles offenliggørelseskonference i januar 2012.

  I fortsættelse af udvalgets møde den 28. september 2011 indgår en kort drøftelse af timingen af de politiske RUP-aktiviteter i 2011 og 2012. Desuden vendes som aftalt sammenhængen mellem RUP og erhvervsudviklingsstrategien.

  På mødet vil der blive givet en kort orientering om arbejdet med infrastrukturredegørelsen, redegørelsen om det grænseoverskridende samarbejde og miljøvurderingen, der er bilag til Den Regionale Udviklingsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse. 

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-10-2011

  Forslag til RUP justeret med kommentarerne fra sidste møde m.m. blev drøftet. Der var enkelte yderligere bemærkninger, som indarbejdes sammen med billeder i den endelige version til mødet den 21. nov. 2011.


  Sagsnr. 10/12739
  2. Fyn-Als screeningsrapport
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har i samarbejde med Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner, analyseret grundlaget for en eventuel fast forbindelse mellem Fyn og Als. Rapporten med resultater er nu tilgængelig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet tiltrådte den 22. november 2010, en konkret plan med 7 projekter for udmøntning af det økonomiske råderum i 2011, på 10 mio. kr. indenfor Regional Udvikling.

  Et af disse projekter var en analyse af muligheden for en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Projektet er medfinansieret af Sønderborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Rapporten med de færdige resultater er nu tilgængelig.

  Overordnet set konkluderer rapporten, at det er en samfundsøkonomisk god forretning at bygge en fast forbindelse over Alssund. Men forbindelsen vil omvendt aldrig kunne tjene sig hjem via brugerbetaling.

  Der er i rapporten regnet på to typer af en fast forbindelse. En løsning med motortrafikvej, og en løsning med 4-sporet motorvej med opkobling til Svendborgmotorvejen. Anlægspriserne er udregnet efter gældende manual udstedt af Transportministeriet. For scenariet med motortrafikvej, er anlægsprisen inkl. landanlæg ca. 10 mia. kroner. For scenariet med motorvej, er anlægsprisen inkl. landanlæg ca. 18,8 mia. kroner. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-10-2011

  Rapporten blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 08/10988
  3. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Siden RUP-udvalgsmødet den 28. september 2011, er der med afsæt i Den Regionale Udviklingsplan udarbejdet én analyse, som skal bidrage med viden om vækst og kompetencer i Region Syddanmark. Det drejer sig om udsigten for 4. kvartal fra Region Syddanmarks Vækstbarometer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden RUP-udvalgsmødet den 28. september 2011, er der lavet én analyse, der redegør for forskellige forhold af betydning for vækst og kompetencer i Region Syddanmark. Det handler om udsigten for 4. kvartal fra Region Syddanmarks vækstbarometer.

  Forventningen til 4. kvartal viser en mærkbar stigende bekymring hos regionens små og mellemstore virksomheder. Før sommer, forventede over halvdelen af virksomhedslederne en vækst i omsætningen i det kommende kvartal. I september 2011 er det dalet til 40%. Samtidig er andelen af virksomhedsledere, der forventer et fald i omsætningen, mere end fordoblet fra 9% i maj til 20% i september 2011.

  I maj 2011 troede 31% på en vækst i ansættelser, og 16% troede på et fald i antallet af ansatte. I september 2011, forventer 25% af virksomheder færre ansatte i det kommende kvartal.

  Bekymringen er særlig tydelig i de brancher, der leverer direkte til forbrugerne og blandt de mindste virksomheder. Det eneste område, hvor optimismen ser ud til at stige, er blandt leverandørerne til det offentlige.

  Trods nedgangen i konjunkturerne er der stadig flere, der har ansættelser i ”optimistiske” virksomheder end i ”pessimistiske” virksomheder.

  Manglen på kvalificeret arbejdskraft er fortsat afdæmpet.

  Målingen af konjunkturerne og forventningerne til vækst og jobudvikling, viser udvikling på relativ kort sigt. Målingerne siger ikke noget om de langsigtede konsekvenser, der tegner sig for erhvervslivet i lyset af f.eks. lavt uddannelsesniveau, lav produktivitetsvækst og stadig færre i den erhvervsaktive alder.

  Vækstbarometer 4. kvartal 2011 er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-10-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1380
  4. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-10-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-10-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 21. november 2011 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  Forud for mødet er der møde mellem Europapolitisk Panel og de fem regioners udviklingsudvalg.

  Mødet den 19. december 2011 kl. 15.00, afholdes i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 31-10-2011

  Næste møde er mandag den 21. november 2011 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  Forud for mødet, er der møde mellem Europapolitisk Panel og de fem regioners udviklingsudvalg fra kl. 11.00-15.00 i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 07-12-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring