Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 28. september 2011

Mødedato
28-09-2011 kl. 15:00 - 15:55

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Lasse Krull, C
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til Regional UdviklingsPlan 2012-15
  2. Oversigt over igangværende trafik-/infrastrukturanalyser
  3. Meddelelser
  4. Eventuelt
  5. Næste møde


  Sagsnr. 10/1155
  1. Forslag til Regional UdviklingsPlan 2012-15
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet præsenteres første udkast til den regionale udviklingsplan. To grundigere udvalgsdrøftelser, er berammet til henholdsvis den 31. oktober 2011 og 21. november 2011, hvorefter forslaget påregnes videresendt til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Første udkast til den Regionale Udviklingsplan 2012-15 præsenteres på mødet med henblik på en indledende drøftelse. Planen er opbygget med følgende struktur:

  1. Indledende oversigt over hovedbudskaber herunder vækstfokus og initiativer,
  2. forklaring af RUP’ens opgave og tilblivelse,
  3. rids af de syddanske udfordringer,
  4. begrundelse for de valgte initiativer og
  5. beskrivelse af hvert af de regionale initiativer og af de 4 områdeinitiativer.

  De løbende sonderinger eksternt og internt er ikke afsluttet, og udkastet er ikke fuldstændigt. Flere regionale strategier - erhverv, uddannelse, klima og kultur - udarbejdes parallelt, og afstemning er ikke fuldt afsluttet.

  På baggrund af erfaringerne med den regionale kulturpulje, besluttede udvalget at inddrage spørgsmålet om kulturmidlerne, som en del af den Regionale Udviklingsplans områdeinitiativer i drøftelserne med kommunerne. Muligheden blev positivt modtaget. Der er herefter behov for en nærmere drøftelse med kommunerne af, hvordan kulturindsatsen bedst kan bidrage til de 4 områders udvikling. Som grundlag for sådanne drøftelser, afholdes sidst i oktober en bredt anlagt idéworkshop, jf. orienteringen om revidering af regionsrådets kulturstrategi på udvalgets møde den 29. august 2011.

  Den 10. oktober 2011 drøftes forslaget til Regional Udviklingsplan i det politiske koordinationsudvalg, og det samlede forslag drøftes på RUP-udvalgets møde den 31. oktober 2011. RUP-udvalgets endelige behandling af forslaget, berammes til den 21. november 2011, hvor forslaget videresendes til regionsrådets decembermøde.

  Miljøvurderingen af udviklingsplanen samt redegørelserne for infrastruktur og grænsesamarbejde, vil foreligge til udvalgets endelige drøftelse den 21. november 2011.

  På udvalgsmødet vil der desuden blive præsenteret overvejelser om forslagets offentliggørelse og lancering i forbindelse med høringsperioden på minimum 8 uger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udkast til Regional Udviklingsplan 2012-15 drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 28-09-2011

  Udkast til Regional Udviklingsplan blev drøftet. De faldne bemærkninger indgår i udarbejdelse af udkastet.

  Udkast til Regional Udviklingsplan, der drøftes på koordinationsudvalgsmøde den 10. oktober 2011, sendes til kommentering pr. mail hos udvalget forinden.


  Sagsnr. 11/18244
  2. Oversigt over igangværende trafik-/infrastrukturanalyser
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget ønskede på mødet den 29. august 2011, at få en orientering på næste møde om igangværende infrastrukturanalyser fra Transportministeriet i forbindelse med de strategiske analyser fra Trekantområdet og eventuelt flere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De trafik- og infrastrukturanalyser/projekter, som har eller kan have interesse for Region Syddanmark, er (angivet med bestiller og projektnavn):

  • Transportministeriet:
   • Screening af vejkapaciteten over Lillebælt.
   • Udvidelser af den østjyske motorvejskorridor (E45).
   • Screening af forbindelser mellem Vest- og Østdanmark.
   • Bedre mobilitet. Udmøntning af Trafikforliget pr. 26. november 2010.
   • Midtjysk motorvejskorridor - screening af mulige linjeføringer.
   • Forundersøgelse af en baneforbindelse til Billund lufthavn.

  • Trekantområdet:
   • Vurdering af overordnede vejanlæg – Trafikberegninger.
   • Vurdering af overordnede vejanlæg - Uddybende notat vedr. Hærvejslinjeføringer.

  • Vejdirektoratet: Landstrafikmodellen.

  • Kattegatkomiteen: Kattegatkomiteens analyser. Løbende udgivelser.
   • Region Syddanmark:
    • Fyn-Als forundersøgelse af fast forbindelse.
    • Konsekvensanalyse af Kattegat og Femernforbindelse.
    • Analyse om busser i landdistrikterne baseret på transportvaneundersøgelsen.

   For uddybende beskrivelser henvises til bilag.

   fold dette punkt ind Indstilling

   Til orientering.

   fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 28-09-2011

   Til orientering.

   fold dette punkt ind Bilag

   Sagsnr. 10/1380
   3. Meddelelser
   fold dette punkt ind Resume
   fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   fold dette punkt ind Indstilling
   fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 28-09-2011

   Preben Jensen orienterede om workshop den 25. oktober 2011 i Fredericia som led i udarbejdelse af forslag til ny kulturstrategi.


   Sagsnr. 10/1380
   4. Eventuelt
   fold dette punkt ind Resume
   fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   fold dette punkt ind Indstilling
   fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 28-09-2011

   Intet.


   Sagsnr. 10/1380
   5. Næste møde
   fold dette punkt ind Resume

   Næste møde er mandag den 31. oktober 2011 kl. 15.00.

   fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   fold dette punkt ind Indstilling
   fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 28-09-2011

   Næste møde er mandag den 31. oktober 2011 kl. 15.00 i Billund Lufthavn.


   Siden er sidst opdateret 29-09-2011
   Kontakt Region Syddanmark

   Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring