Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilRegional UdviklingpilMiljø og RåstofferpilMiljøpilBygge- og anlægsarbejde på forurenet jord

Bygge- og anlægsarbejde på forurenet jord

Hvem skal jeg kontakte, når jeg vil bygge og grave på min grund?
Hvis din grund er kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) eller forurenet (vidensniveau 2), og samtidig ligger i et offentligt indsatsområde, hvilket vil sige at grunden enten ligger oven på værdifuldt grundvand, tæt på målsat overfladevand eller der er en bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads, vil der være særlige hensyn og restriktioner, som de offentlige myndigheder skal sikre overholdt, inden der kan gives tilladelse til at bygge og grave på grunden.

Nedenfor kan du se, hvilken myndighed du skal kontakte i de forskellige situationer.

Hvis jeg vil bygge:
Skal du kontakte kommunen. Du skal have en byggetilladelse og eventuelt en såkaldt §8-tilladelse, fordi din grund ligger inden for et offentligt indsatsområde. En §8-tilladelse kan indeholde krav f.eks. i forhold til selve byggeprocessen eller i forhold til afskæring af kontakt med forurenet jord efter byggeriet. Det er kommunen, der udarbejder tilladelsen og sender den til godkendelse i regionen, inden kommunen endelig sender tilladelsen til grundejeren.

Hvis jeg vil anlægge noget, hvor man skal grave i jorden (fliser, havedam m.v.):
Skal du kontakte din kommune. Du skal måske have en §8-tilladelse, fordi din grund ligger inden for et offentligt indsatsområde. En §8-tilladelse kan indeholde krav f. eks. i forhold til selve anlægsarbejdet eller i forhold til afskæring af kontakt med forurenet jord efter anlægsarbejdet. Det er kommunen, der udarbejder tilladelsen og sender den til godkendelse i regionen, før kommunen endelig sender tilladelsen til grundejer.

Hvis jeg vil ændre anvendelse af min grund til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads:
Skal du kontakte din kommune. Du skal have en §8-tilladelse fordi din grund derved bliver offentligt indsatsområde. En §8-tilladelse kan indeholde forskellige krav.

For eksempel krav om at du for egen regning skal udføre en forureningsundersøgelse, som kan dokumentere, at den planlagte ændrede anvendelse af arealet er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig og/eller krav om afskæring af kontakt med forurenet jord.

Det er kommunen, der udarbejder tilladelsen og sender den til godkendelse i regionen, før kommunen endeligt sender tilladelsen til grundejer.

Hvis jeg vil flytte jord:
Skal du anmelde dette til din kommune. Kommunen kan bestemme, hvor jorden skal hen (anvisningsret). Hvis forurenet jord flyttes uden for et kortlagt areal og ikke deponeres på et godkendt anlæg, kræver det tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven (§19).

Det er kommunen, der giver tilladelsen og orienterer regionen, da regionen skal tage stilling til, om der skal ske en kortlægning af det areal, hvor den forurenede jord er blevet placeret.

Hvis du ønsker at flytte jord til en råstofgrav, skal du søge regionen om dispensation.

Hvis min erhvervsgrund er kortlagt som muligt forurenet, og jeg gerne vil undersøge den:
Kan du for egen regning få foretaget en såkaldt frivillig undersøgelse for at få afgjort, om grunden er forurenet eller ej.

Regionen afgør, om en evt. funden forurening skal kortlægges. Derfor er det en god ide at lade regionen godkende oplæg til forureningsundersøgelser, før selve undersøgelsen udføres. På den måde sikres det, at regionen finder undersøgelsen tilstrækkelig til en senere vurdering af forureningen på arealet.

Hvis min grund er forurenet, og jeg gerne vil have den ud af kortlægningen:
Hvis din forurenede grund ligger i et område med værdifuldt grundvand eller der er bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads på arealet, vil regionen på et tidspunkt foretage en undersøgelse/oprensning af forureningen. Men der er mange forurenede grunde i Danmark, og indsatsen prioriteres, så de mest forurenede grunde undersøges/ryddes op først. Ventetiden kan derfor være lang – op til 30-40 år.

Hvis du ikke kan vente på en offentlig oprydning eller hvis din grund ikke er omfattet af den offentlige indsats, og du er villig til selv at betale, så kontakt regionen. Regionen vurderer, om der skal udføres yderligere undersøgelser på grunden, før et oprydningsprojekt kan iværksættes. Vi kan også oplyse om rådgivende firmaer, som kan udføre yderligere undersøgelser og /eller oprydninger.

Det er regionen, der afgør, om grunden kan udgå af kortlægningen. Derfor er det en god ide, at lade regionen godkende oplæg til undersøgelser/ oprydning, før I går i gang.

Hvis jeg opdager forurening på min grund, mens jeg graver eller bygger:
Hvis du støder på forurening på en grund, hvor der ikke er kortlagt forurening, skal du stoppe arbejdet og kontakte kommunen.

Hvis du på en grund, hvor der er en kortlagt forurening, finder en anden forurening eller type forurening, end den der er kortlagt, skal du også stoppe arbejdet og kontakte kommunen.

Kommunen skal have besked
Når du er færdig med det arbejde, du har fået tilladelse til.


Siden er sidst opdateret 07-02-2014.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |