Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Tillægsdagsorden - referat - 20. juni 2011

Udvalget for Regional Udvikling - Tillægsdagsorden - referat - 20. juni 2011

Mødedato
20-06-2011 kl. 15:30

Mødested
Fynbus

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Preben Jensen, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Frede Skaaning, A

 • Luk alle punkter Tillægsdagsorden - referat


  1. Ansøgning til Uddannelsespuljen - Messe-Karavanen


  Sagsnr. 11/11631
  1. Ansøgning til Uddannelsespuljen - Messe-Karavanen
  fold dette punkt ind Resume

  Munkegården har ansøgt uddannelsespuljen om 150.000 kr. til projektet Messe-Karavanen. Projektet falder inden for temaet ”Nye tilbud, der kan støtte de ikke-uddannelsesparate i at gennemføre en uddannelse og gøre dem uddannelsesparate, samt de unge der kan klare sig, hvis de får ekstra støtte”. Projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale, og projektet vurderes at bidrage til at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet lever dog ikke fuldt ud op til uddannelsespuljens kriterier om at være et udviklingsprojekt, da det drejer sig om markedsføring af eksisterende tilbud. Projektet indstilles til drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Munkegården har ansøgt uddannelsespuljen om 150.000 kr. til projektet Messe-Karavanen. Projektet er et samarbejde mellem 5 uddannelsesinstitutioner og Foreningen Ligeværd. Messe-Karavanen vil afholde i alt 4 uddannelsesmesser og 4 tilhørende konferencer i de to regioner Syddanmark og Midtjylland. De to uddannelsesmesser og konferencer i Syddanmark, vil blive afholdt i efteråret 2011 på henholdsvis Ryslinge Højskole og i Rødding Centret.

  Uddannelsesmesserne og konferencerne er målrettet unge med særlige behov dvs. unge, som ikke vurderes at kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Projektet peger på, at unge med særlige behov har mulighed for at tage en tre-årig individuel Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på en række uddannelsesinstitutioner, men at disse tilbud er usynlige for såvel forældre, de unge samt visitationsudvalgene i kommunerne.

  Projektets formål er derfor at synliggøre de mange uddannelsesinstitutioner, der udbyder STU overfor de unge, forældrene, politikere, sagsbehandlere og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) med henblik på, at flere unge gennemfører en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Der udvikles ikke nye tilbud til unge med særlige behov i forbindelse med projektet.

  Projektet har været drøftet på forretningsudvalgsmødet den 15. juni 2011, hvor der er protokolleret følgende: ”Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at der ydes tilskud til de 5 projekter nævnt i indstillingen. Med hensyn til de konkrete beløb til de enkelte projekter, ønsker forretningsudvalget at give Udvalget for Regional Udvikling mulighed for på mødet den 20. juni 2011 at vurdere, om man ønsker at anbefale et tilskud på op til 150.000 kr. til et projekt om uddannelsesmesser, der er indkommet til puljen. Hvis udvalget anbefaler et tilskud til projektet, anbefaler forretningsudvalget over for regionsrådet, at de nævnte beløb i indstillingen reduceres med op til i alt 150.000 kr., som herefter reserveres til en senere behandling af dette projekt i forretningsudvalg og regionsråd.”


  Leverancer

  Projektet vil bidrage med følgende leverancer,

  • to uddannelsesmesser i Syddanmark for unge med særlige behov. Messerne vil præsentere en lang række uddannelsesinstitutioner der udbyder STU,
  • to konferencer for politikere, sagsbehandlere og UU-vejledere, om et aktuelt emne i relation til unge med særlige behov.

  Parter

  Munkegården.

  Bofællesskaberne Belvedere og Enemærket.

  Ryslinge Højskole.

  Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole.

  Erhvervsskolen i Vestjylland.

  "Det Gamle Mejeri".

  Foreningen Ligeværd.

  PGU Rosenholm.

  Hertil kommer, at alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder STU, vil kunne deltage på messerne med en stand. Ligesom de unge og deres forældre, UU´ere, politikere og sagsbehandlere fra kommunerne i Syddanmark og Midtjylland vil blive inviteret til messerne og konferencerne. 

  Effekt

  Det er usikkert hvor mange unge der deltager, og effekten er også præget af usikkerhed.

  Budget

  Ansøgt

  Procent

  Region Syddanmarks uddannelsespulje

  Kr. 150.000

  18%

  Region Midtjylland

  Kr. 150.000

  18%

  Egenfinansiering (indtægter fra standpladser)

  Kr. 540.000

  64%

  Samlet budget

  Kr. 840.000

  100%

  Administrationens vurdering:

  Det vurderes:

  • At projektet understøtter målsætningen i Syddansk Uddannelsesaftale om, at 95% af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, men ikke fuldt ud lever op til Uddannelsespuljens kriterier:

   • At projektet ligger indenfor det prioriterede indsatsområde vedr. ”Nye tilbud, der kan støtte ikke-uddannelsesparate unge i at gennemføre en uddannelse og gøre dem uddannelsesparate, samt de unge der kan klare sig, hvis de får ekstra støtte”.
   • At projektet involverer en række relevante parter bl.a. kommuner og uddannelsesinstitutioner, men at projektet kun i begrænset grad øger samarbejdet, da der er tale om enkeltstående arrangementer.
   • At der ikke er tale om et udviklingsprojekt, men derimod markedsføring af eksisterende tilbud, da projektet handler om afholdelse af messer og konferencer.
   • At det er usikkert om messerne kan videreføres.
   • At projektets effekt er usikker, da der blot er tale om 2 messer med tilhørende konferencer i Syddanmark.

  Administrationen ser 4 muligheder, som Udvalget kan drøfte:

  • At Udvalget anbefaler regionsrådet, at give afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 med den begrundelse, at projektet ikke er et udviklingsprojekt med stor effekt på 95% målsætningen.
  • At Udvalget anbefaler regionsrådet, at give tilsagn om støtte på 150.000 kr. fra Uddannelsespuljen for 2012, som alternativ til at reducere i de 5 ansøgninger, som udvalget allerede har anbefalet til midlerne fra Uddannelsespuljen for 2011.
  • At Udvalget anbefaler regionsrådet, at give tilsagn om støtte på 150.000 kr. fra Uddannelsespuljen 2011. Konsekvensen er, at de 5 andre ansøgninger reduceres med i alt 150.000 kr.
  • At Udvalget anbefaler regionsrådet, at give afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 med den begrundelse, at projektet ikke er et udviklingsprojekt med stor effekt på 95% målsætningen. Udvalget anbefaler dog regionsrådet, at der gives sponsorstøtte fra administrationens budget til implementering af Syddansk Uddannelsesaftale, da der godt kan ses et behov for at synliggøre STU i forhold til unge med særlige behov.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget drøfter ansøgningen med udgangspunkt i ovenstående muligheder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-06-2011

  Udvalget drøftede ansøgningen og fandt det hensigtsmæssigt, at der i stedet for støtte fra uddannelsespuljen, gives sponsorstøtte fra administrationens budget til implementering af Syddansk Uddannelsesaftale.


  Siden er sidst opdateret 09-08-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring