Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 23. juni 2011

Mødedato
23-06-2011 kl. 14:00 - 15:00

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen
 • Claus Warming
 • Poul Sækmose
 • Andrea Terp
 • Jette Jensen
 • John Hyrup Jensen
 • Bjarne Juel Møller

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Beredskabsbehov ved hjælp inden for 15 min i Region Syddanmark
  2. Ny pulje på 50 mio. kr. til drift af lægebiler/akutbiler
  3. Spørgsmål fra Folketingets Sundhedsudvalg vedr. GPS systemer i ambulancer
  4. Mødeplan
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 11/5394
  1. Beredskabsbehov ved hjælp inden for 15 min i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med 2. behandling af forslag til budget 2011-2014 på regionsrådets møde den 27. september 2010 blev det besluttet, at der skulle laves en analyse af præhospital dækning i Region Syddanmark.

  Analysen skulle bestå af en faglig udredning, hvor der indgår en økonomisk og operationel konsekvensvurdering af et fuldt beredskab, hvor alle områder i Region Syddanmark kan nås indenfor 15 minutter.

  Der er i forbindelse med analysen udarbejdet en præsentation af den nuværende præhospitale dækning i regionen. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget anbefaler regionsrådet:

  • at konklusion og anbefalinger i vedhæftede notat godkendes,
  • at Præhospitaludvalget løbende overvejer initiativer, der forbedrer den præhospitale dækning i Region Syddanmark.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 23-06-2011

  Drøftedes. Udvalget anmoder om yderligere beregninger vedrørende alternative placeringer af beredskaber.


  Sagsnr. 11/684
  2. Ny pulje på 50 mio. kr. til drift af lægebiler/akutbiler
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er blevet enige om en række pejlemærker for sundhedsområdet frem til 2020.

  Et af pejlemærkerne omfatter tryghed for, at befolkningen hurtigt kan komme i relevant behandling. En stærk akutindsats og indsats i nærområdet er det andet ben i den nye sygehusstruktur. Derfor skal den akutte indsats være på plads i takt med realiseringen af den nye sygehusstruktur.

  Regeringen og Dansk Folkeparti har tidligere afsat 600 mio. kr. til initiativer på akutområdet og nære tilbud, hvor fra Region Syddanmark på det præhospitale område har fået startstøtte til etablering af frivillige førstehjælperordninger og en præhospital ordning i Varde Kommune baseret på hjemmeplejen.

  Aftalepartnerne, om pejlemærker for sundhedsområdet, er enige om at afsætte en ansøgningspulje på 50 mio. kr. til finansiering af driftsudgifter til døgnbemandede akut-/lægebiler i takt med etableringen af de nye sygehuse, målrettet de geografiske områder, hvor særlige forhold som store afstande eller lignende gør sig gældende, fx. det sydlige Sjælland og Nordvestjylland.

  De 50 mio. kr. vil i følge foreløbige oplysning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet blive placeret med 16,66 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014, der er således tale om midler til etableringsudgifter og startdrift. Regionen vil efter sommerferien modtage brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om ansøgningsfrist til puljen mv. 

  I bilag er vedlagt "Aftale om sundhed", der indeholder en oversigt over, hvad der er givet tilskud til fra 600 mio. kr. puljerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 23-06-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/5217
  3. Spørgsmål fra Folketingets Sundhedsudvalg vedr. GPS systemer i ambulancer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketingets Sundhedsudvalg har stillet tre spørgsmål til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om ambulancernes GPS systemer. To af spørgsmålene var til konkrete sager, hvoraf den ene sag vedrørte Region Syddanmark. Det sidste spørgsmål var af mere generel karaktér, vedrørende ansvar for alarmcentralernes virke og ansvaret for opdateret kortmateriale.

  Spørgsmålene samt Region Syddanmarks bidrag til fælles regional besvarelse vedlægges til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 23-06-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/633
  4. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  • 18. august 2011, kl. 09.00 - 15.15 på Mandø,
  • 22. september 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i regionshuset,
  • 27. oktober 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i regionshuset,
  • 17. november 2011, kl. 14.00 i Nibøl og Harrislee, Tyskland og
  • 15. december 2011, kl. 15.00 i mødelokale 3 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes på Mandø, som et heldagsarrangement fra kl. 9.00 - 15.15 grundet tidevandet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 23-06-2011

  Godkendt.

  Mødet den 17. november 2011 begynder kl. 13.00.


  Sagsnr. 11/633
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 23-06-2011

  Orientering om lægelig præhospital aktivitet i maj-juni 2010 sammenlignet med maj-juni 2011.

  Orientering om regionrådets budgetseminar den 22. juni 2011.


  Siden er sidst opdateret 09-08-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring