Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 02. maj 2011

Mødedato
02-05-2011 kl. 15:00 - 16:50

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på RUP med fokus på temainitiativet uddannelse
  2. Meddelelser
  3. Eventuelt
  4. Næste møde


  Sagsnr. 10/1155
  1. Status på RUP med fokus på temainitiativet uddannelse
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdet med områdeinitiativerne er fortsat efter kommunerunden. Der er gennemført 4 møder i henholdsvis Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense for, at drøfte mulige emner med kommunerne og de subregionale samarbejdsorganer. Udvalgsformanden vil orientere om de gennemførte møder.

  Sideløbende samles yderligere input til de tre temainitiativer: Uddannelse, Infrastruktur og Klima. For at indhente input til det videre arbejde med temainitiativet, Uddannelse, er der til udvalgsmødet inviteret repræsentanter for det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR). Region Syddanmarks uddannelsesstrategi skal revideres i forbindelse med den nye RUP, og der ønskes derfor også input til indhold i den nye uddannelsesstrategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommunerunden er fulgt op med 4 politiske områdemøder. Formålet har været at afdække interessen for områdeinitiativer i den nye RUP. På de fire møder har der været kommunal opbakning, og der er aftalt emner, som der skal arbejdes videre med på teknikerniveau. Udvalgsformanden vil orientere om de afholdte møder.

  Parallelt arbejdes der med de tre regionale temainitiativer: Uddannelse, Infrastruktur og Klima, som skal tackle udfordringer og belyse muligheder af betydning for hele Syddanmark.

  RUP 2012-15 vil behandle uddannelse i sammenhæng med f.eks. infrastruktur og mobilitet, bymønster og bosætning. I forbindelse med den nye RUP revideres Region Syddanmarks uddannelsesstrategi, som udfolder indsatsen på uddannelsesområdet.

  Uddannelsesstrategien ventes at tage udgangspunkt i Syddansk Uddannelsesaftale, hvis formål er gennem et samarbejde mellem bl.a. Region Syddanmark, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne at sikre, at flere får en ungdomsuddannelse. Hovedsigtet er således 95%-målsætningen, men også målet om, at 50% skal gennemføre en videregående uddannelse og regionsrådets mål om at få flere til at uddanne sig indenfor sciencefagene, vil indgå. Uddannelsesstrategien er et væsentligt og afgørende element i det regionale temainitiativ, Uddannelse.

  For at få input til arbejdet med RUP og den nye uddannelsesstrategi, har RUP-udvalget indbudt repræsentanter for Det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR) til at deltage under dette punkt:

  • Direktør Mogens Kragh Andersen, Social- og Sundhedsskolen Fyn, medlem af RUR og formand for styregruppen i Syddansk Uddannelsesaftale. 
  • Rektor Karen Marie Madsen, IBC.
  • Rektor Lars Hansen, EUC Lillebælt.
  • Rektor Gitte Barkholt, Grindsted Gymnasium.

  Drøftelsen med repræsentanterne for RUR, skal kvalificere forståelsen af udfordringerne, og komme med forslag til løsninger til at fastholde de unge på ungdomsuddannelsen og få flest mulige til at tage en videregående uddannelse, herunder:

  • de unges faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre,
  • afstand til ungdomsuddannelsen,
  • manglende praktikpladser, 
  • for få uddanner sig indenfor sciencefagene,
  • for få drenge tager en videregående uddannelse.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget tager orienteringen om områdemøderne til orientering, og drøfter indholdet i RUP-temainitiativet "uddannelse" og den nye uddannelsesstrategi.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 02-05-2011

  Udvalget tog formandens orientering om områdemøderne til orientering.                                                                                              

  På baggrund af oplæg fra repræsentanterne for Det regionale UngdomsuddannelsesRåd om udfordringerne ved at fastholde de unge på ungdomsuddannelsen og få flest mulige til at tage en videregående uddannelse, drøftedes forskellige løsninger. Der blev bl.a. drøftet fastholdelse af drenge i uddannelsessystemet igennem mere praktik og praktisk orienteret undervisning, inkluderende undervisning, vejledning, brobygning og transport til uddannelsesinstitutioner. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde med RUP’en og den nye uddannelsesstrategi.


  Sagsnr. 10/1380
  2. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 02-05-2011

  Formanden orienterede om,

  • præsentation af rapporten "De mindre byer i Syddanmark" (Rapporten findes på  http://www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/),
  • om møde med aktører om mulige produktionssteder i.f.t. Fehmern Bælt-broen samt om
  • aflysning af det planlagte møde med miljøministeren om Kærgaard-plantage.

  Sagsnr. 10/1380
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 02-05-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er fredag den 27. maj 2011 kl.14.00 hos Sydtrafik i Vejen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 02-05-2011

  Næste møde er fredag den 27. maj 2011 kl. 14.00 hos Sydtrafik i Vejen.


  Siden er sidst opdateret 19-06-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring