Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 04. april 2011

Mødedato
04-04-2011 kl. 16:05 - 16:25

Mødested
Hotel Arnbjerg

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Hans Philip Tietje, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status for den Regionale Udviklingsplan
  2. Politisk dialogmøde mellem Region Sjællands Udviklingsudvalg og RUP-udvalget om et styrket samspil inden for regional udvikling
  3. Meddelelser
  4. Eventuelt
  5. Næste møde


  Sagsnr. 10/1155
  1. Status for den Regionale Udviklingsplan
  fold dette punkt ind Resume

  De subregionale områdemøder er påbegyndt. De fire områdeinitiativer indkredses på områdemøderne. Parallelt arbejdes med en viderebearbejdning og præcisering af temainitiativerne: Uddannelse, infrastruktur og klima. På mødet vil der blive givet en orientering om proces og rammer for den nye uddannelsesstrategi, der er en del af den Regionale Udviklingsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Møderunden i forbindelse med den Regionale Udviklingsplans fire områdeinitiativer er påbegyndt.

  Områdemøderne er politiske møder mellem RUP-udvalget, kommunerne og de subregionale kommunesamarbejder.

  Der er afholdt møder i Esbjerg den 15. marts 2011 og i Aabenraa den 16. marts 2011. Møderne i Vejle og Odense afholdes henholdsvis den 6. april 2011 og den 28. april 2011. Møderne skal afklare basis og emner for områdeinitiativerne med henblik på videre bearbejdelse. De to afholdte møder i hhv Esbjerg og Aabenraa var præget af en konstruktiv stemning og opbakning til at indgå i områdeinitiativer med de aftalte emner. Udvalgsformanden vil orientere om mødeforløbet.

  På møderunden med kommunerne anførte flere kommuner, at kulturen kunne bruges som løftestang i udviklingen. På den baggrund kan det overvejes, hvordan kultur kan indtænkes i områdeintiativerne.

  Temainitiativer:

  På uddannelsesområdet er der i forlængelse af drøftelsen på forrige RUP-udvalgsmøde den 7. marts 2011 lavet en procesplan, som præsenteres på mødet. Desuden kan drøftelsen med repræsentanter fra det regionale ungdomsuddannelsesråd og Syddansk Uddannelsesaftale på RUP-udvalgsmødet den 2. maj 2011 bidrage til beskrivelsen af temainitiativet.

  På infrastrukturområdet vil den Regionale Udviklingsplan beskæftige sig med både de store statslige infrastrukturinvesteringer og med mobilitet og tilgængelighed. På infrastrukturkonferencen i Odense den 6. dec. 2010 var der opbakning til positionspapiret, der forholder sig til de dagsordener, der ligger i den strategiske analyse fra Transportministeriet. Positionspapiret definerer de syddanske prioriteter og vil bl.a. ligge som baggrund for infrastrukturinitiativet. Mobilitetsrådet vil drøfte positionspapiret yderligere på deres møde den 7. april 2011.

  På klimaområdet sonderes de kommunale interessefelter i første omgang på det kommende møde i den teknisk administrative følgegruppe den 29. marts 2011. Mødet har temaet "Forebyggelse og tilpasning i forhold til klimaudviklingen."

  Desuden arbejdes der med den Regionale Udviklingsplans form og indhold, og det forventes, at der på RUP-udvalgsmødet den 27. maj 2011 kan præsenteres en overordnet skabelon for den Regionale Udviklingsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 04-04-2011

  Til orientering.

  Lasse Krull orienterede om områdemøder med Esbjerg og Aabenraa kommuner samt det videre arbejde. 


  Sagsnr. 10/1155
  2. Politisk dialogmøde mellem Region Sjællands Udviklingsudvalg og RUP-udvalget om et styrket samspil inden for regional udvikling
  fold dette punkt ind Resume

  RUP-udvalget besluttede den 7. marts 2011, at tage imod indbydelsen fra Region Sjællands Udviklingsudvalg. Mødet er aftalt til mandag den 16. maj 2011 fra kl. 16.00 i Sorø. Udvalget ønskede umiddelbart, at Interreg og prioriterede temaer i RUP´en drøftes på dialogmødet med Region Sjælland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Dialogen med Region Sjællands Udviklingsudvalg kan tage afsæt i de temaer, som de to regioner har lagt op til i de kommende regionale udviklingsplaner. De forventede temaer i Region Sjællands regionale udviklingsstrategi er:

  • Talent, ildhu og nytænkning.
  • Byg på regionens styrker - Region Sjælland går foran.
  • Region Sjælland styrker det interregionale samarbejde.
  • Kompetenceløft på alle niveauer.

  Region Syddanmark arbejder med tre regionale temainitiativer:

  • Uddannelse.
  • Infrastruktur og mobilitet.
  • Klima.

  Desuden påregnes der integreret fire områdeinitiativer for henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet m.m. og Fyn. Områdeinitiativernes indhold er under drøftelse, og forudsætter engagement fra områdets kommuner, jf. dagsordenspunkt om status på RUP-arbejdet. Grænsesamarbejdet/Interreg vil indgå i alle initiativer, hvor det kan styrke effekten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget drøfter temaer til dialogmødet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 04-04-2011

  Udvalget ønsker, at følgende temaer drøftes på dialog-mødet: Gensidig orientering, herunder forslag til RUP-ens temainitiativer – Klima, uddannelse, infrastruktur og mobilitet samt det grænseoverskridende samarbejde og internationalt samarbejde.


  Sagsnr. 10/1380
  3. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 04-04-2011

  Kristian Grønbæk Andersen orienterede om det fremtidige Interreg-program.

  Kontur-rapporterne findes på Region Syddanmarks hjemmeside www.regionsyddanmark.dk under ”Det gode liv”.


  Sagsnr. 10/1380
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 04-04-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde afholdes mandag den 2. maj 2011 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 04-04-2011

  Næste møde er mandag den 2. maj 2011 kl. 15.00- i Regionshuset i Vejle.


  Siden er sidst opdateret 06-04-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring