Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Visionsudvalget - Referat - 08. marts 2011

Mødedato
08-03-2011 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Mødeværelse 4
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Opsamling på sundhedskaravane og borgertopmøde
  2. Procesplan
  3. Mødeplan 2011
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 09/12489
  1. Opsamling på sundhedskaravane og borgertopmøde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådets medlemmer har nu været på sundhedskaravane rundt i Jylland og på Fyn med henblik på at indhente bidrag fra borgerne til den kommende vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Lørdag den 5. marts blev der som afslutning på borgerinddragelsen afholdt borgertopmøde i Middelfart med deltagelse af borgere og politikere. (Programmer fra sundhedskaravanen og borgertopmødet er vedlagt i bilag).

  Visionsudvalget har hermed fået mulighed for at hente inspiration, visioner og ønsker til fremtidens sundhedsvæsen hos regionens borgere. Dette skal nu kombineres med bidrag fra diskussionsoplæg og høringsrunde i oktober/november 2010, og der skal formuleres første udkast til en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  På mødet vil Changepilot give en foreløbig tilbagemelding på de input, der er indsamlet under sundhedskaravanen og borgertopmødet. 

  Udvalget får lejlighed til at reflektere over processen og de indkomne bidrag samt udstikke retningen for det videre arbejde med den kommende vision.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse med henblik på, at visionsudvalget reflekterer over input og udstikker retning for den kommende vision.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 08-03-2011
   

  Visionskatalog mv. blev udleveret på mødet. Materiale fra sundhedskaravane og borgertopmøde kan ses på Sundhedskaravanens site på Region Syddanmarks hjemmeside.

  Udvalget havde en foreløbig drøftelse. I det videre arbejde med formulering af den endelige vision bør der lægges vægt på, at input fra borgerinvolvering bliver synlig.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1091
  2. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Procesplanen vedlægges til orientering.

  Der planlægges med følgende emner til næste møde i udvalget den 29. marts 2011:

  • Procesplan til orientering
  • Rejseberetning fra sundhedskaravanen
  • Første udkast til ny vision
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 08-03-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/631
  3. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  •   8. marts
  • 29. marts
  •   3. maj
  •   7. juni
  • 30. august
  •   3. oktober
  • 25. oktober
  • 15. november
  • 13. december

  Det foreslås, at udvalget i forbindelse med møderne besøger de fire sygehusenheder som følger:

  • 29. marts:        Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
  •   7. juni:           Sygehus Lillebælt - Kolding
  •   3. oktober :   OUH/Svendborg - Odense
  • 15. november: Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at

  • næste mødes afholdes 29. marts 2011 kl. 14.00 på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, og at
  • forslag til geografisk placering af udvalgets møder på regionens sygehusenheder godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 08-03-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/631
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 08-03-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 23-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring