Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Grindstedudvalget - referat 03-03-2011

 

Mødedato
03-03-2011 kl. 14:00 - 15:15
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Jytte Lauridsen, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
   
 • William Jensen, A
 • Jytte Lauridsen, O

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter
  2. Meddelelser
  3. Eventuelt
  4. Næste møde


  Sagsnr. 07/7173
  1. Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Jordforureningsafdelingen vil på mødet give en status over de udførte delopgaver.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På dette møde vil blive præsenteret aktiviteter, som er relateret til følgende formål i handleplanen for undersøgelserne:

  • Beskytte indeklimaet i boliger. Vi skal være sikre på, at der ikke sker afdampning fra grundvandsforureningerne, som kan give anledning til indeklimaproblemer i boliger.
  • Grindsted Å. Aktiviteterne afhænger af vandplanen.

  Regionen har gennemført undersøgelser, hvis formål er at undersøge, om den grundvandsbårne forurening fra Grindstedværkets fabriksgrund kan udgøre en trussel mod indeklimaet i boliger i Grindsted. Der er etableret rækker af undersøgelsespunkter placeret lige nedstrøms fabriksgrunden og nede ved åen. Placeringen af rækkerne med undersøgelsespunkter, er valgt ud fra modelleringerne af grundvandsfanen fra fabriksgrunden. Undersøgelserne er afsluttet, og udvalget vil på mødet få en orientering om resultaterne.

  Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal vurdere påvirkningen af overfladevand i Varde Å-systemet fra jordforureningerne fra Grindstedværket. Arbejdsgruppen har på basis af eksisterende data foretaget en vurdering af hvilke stoffer fra jordforureningerne fra Grindstedværket, der tilføres Varde Å-systemet via grundvandet, og hvilke koncentrationer det giver anledning til i åen. Dette er sammenholdt med eksisterende miljøkvalitetskrav for at vurdere, om der er tale om en ikke-acceptabel påvirkning. Notatet vil blive præsenteret for udvalget på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Grindsted-udvalget den 03-03-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2700
  2. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Grindsted-udvalget den 03-03-2011
   

  Intet.


  Sagsnr. 11/2700
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Grindsted-udvalget den 03-03-2011
   

  Intet.


  Sagsnr. 11/2700
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Udvalget tiltrådte på mødet den 29. november 2010 følgende mødeplan for 2011:

  Mødedato

  Indhold

  Torsdag den 3. marts 2011

  Kl. 14.00-16.00

  Mødekalender

  Fremlæggelse af resultaterne fra undersøgelsen af afdampning fra grundvandsfanen.

  Fremlæggelse af notat om Grindsted Å.

  Torsdag den 19. maj 2011

  Kl. 14.00-16.00

  Fremlæggelse af resultaterne for de supplerende undersøgelser vedr. banegravsdepotet.

  Beslutning om afværge i banegravsdepotet.

  Mandag den 5. september 2011

  Kl. 14.00-16.00

  Status på igangværende aktiviteter.

  Torsdag den 24. november 2011

  Kl. 14.00-16.00

  Status på igangværende aktiviteter.

  Næste møde er torsdag 19. maj 2011 kl. 14.00-16.00.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Grindsted-udvalget den 03-03-2011
   

  Mødet den 19. maj 2011 aflyses. Analyseresultater m.v. forelægges på næste møde, som afholdes mandag den 5. september 2011.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring