Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Nabo til en forurenet grund

Hvad betyder det, at en ejendom er uafklaret?

Hvad betyder V1 og V2?

Hvad betyder F0, F1 og F2?

Hvornår er en grund muligt forurenet?

Hvor stammer forureningen fra?

Kan jeg finde oplysninger om forurenede grunde, hvor jeg bor?

Hvad er risikoen for, at forureningen spreder sig til min grund?

Er der ulemper ved at være nabo til en forurening?Hvad betyder det, at ejendommen er uafklaret?
At en ejendom er uafklaret betyder, at der har været aktiviteter på grunden, som muligvis har forurenet den. Oplysninger om aktiviteterne på grunden er endnu ikke blevet vurderet af regionen.


Hvad betyder V1 og V2?

Region Syddanmark holder styr på jordforurening ved at registrere eller kortlægge på to niveauer: Vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2). Regionen sender grundejeren et kortlægningsbrev, hvis en ejendom bliver registreret.

Et areal kan kortlægges som måske forurenet V1, hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på området, og som derfor giver mistanke om forurening.

Er der dokumentation for, at et areal er forurenet, bliver det kortlagt som V2. Det er typisk tekniske undersøgelser af jorden, der ligger til grund for en kortlægning på V2.


Hvad betyder F0, F1 og F2?

I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad jordforureningen betyder for grundejere og for den daglige brug af hus og have.

Nuanceringssystemet er bygget op efter samme princip som tilstandsrapporten på ejendomme. Systemet inddeler forureningen i tre forureningskategorier (F0, F1 og F2).

FO: Jordforureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning for brugen af hus og have.

F1: Jordforureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning for brugen af hus og have, hvis man følger nogle enkle råd.

F2: Jordforurening, som kan have sundhedsmæssig betydning for brugen af hus og have, og som skal undersøges nærmere.

Uanset om en grund er nuanceret som F0, F1 eller F2, må der ikke flyttes jord væk fra det forurenede område uden at anmelde det til kommunen.


Hvornår er en grund muligt forurenet?

En grund kan være forurenet, hvis der har været en virksomhed eller en aktivitet, hvor man har håndteret stoffer, der kan forurene jorden og grundvandet. Det kan fx være olieprodukter, opløsningsmidler, tjærestoffer og tungmetaller.

Der kan være forurenet på en grund, selv om det er mange år siden, at virksomheden eller aktiviteten har været på grunden.

Eksempler på virksomheder, som kan forurene:

  • Autoværksteder

  • Maskinfabrikker

  • Olie- og benzindepoter

  • Plastfabrikker

  • Produkthandlere

  • Renserier

  • Stejlepladser og tjærepladser

  • Tank- og servicestationer 


Hvor stammer forureningen fra?

Forureningen kan fx stamme fra spild ved uheld, utætheder i tanke, støv samt oplag og håndtering af forurenede stoffer. Der kan også være forurening fra en helt almindelig olietank på en parcelhusgrund. 


Kan jeg finde oplysninger om forurenede grunde, hvor jeg bor?

Hvis du ønsker at finde oplysninger om, en ejendom er kortlagt som forurenet, kan du søge oplysningerne via værktøjet "Søg en forurnet grund" på regionens hjemmeside.

Desuden registreres kortlagte arealer i Kort og Matrikelstyrelsens matrikelregister. Kortlægningen vil derudover blive noteret i tingbogen.

Region Syddanmark har ikke kortlagt alle forurenede grunde endnu. Derfor kan en ejendom godt være forurenet, selv om den ikke er blevet kortlagt.

Du kan evt. selv undersøge ejendommens historie, fx om der tidligere har været aktiviteter på grunden, der muligvis kan have forurenet, ved at besøge kommunens byggesagsarkiv, lokalhistoriske arkiver og snakke med naboer.

Fra 2008 bliver alle byzoner betragtet som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. Den lettere forurening stammer især fra trafikken og industrien.

Det er kommunerne, der udpeger de områder, hvor jorden er lettere forurenet. Kontakt kommunen, hvis du vil vide, om en grund er lettere forurenet.

Søg oplysninger om en forurenet grund på regionens hjemmeside

Kontakt regionen ved at sende en mail til vjkr@rsyd.dk


Hvad er risikoen for, at forureningen spreder sig til min grund?

Det kan ske, at en forurening spreder sig til nabogrunden. Det kan være spredning fra flydende forureninger, støv eller dampe, der flytter sig i jorden eller er opløst i grundvandet.

Eksempler herpå er forurening fra olietanke, der typisk er placeret tæt på skel, eller klorerede opløsningsmidler fra renserier, der spredes med grundvandet. Risikoen for spredning afhænger af forureningens omfang og alder.

Regionen kan oplyse, om der kan være risiko for forureningsspredning i det konkrete tilfælde.

Derudover er der den diffuse forurening, der spredes gennem luften. Den diffuse forurening stammer typisk fra flere forureningskilder, så som bilers udstødning, industriens røg- og støvemissioner mv.


Er der ulemper ved at være nabo til en forurening?

Nej, kun i sjældne tilfælde.

I de tilfælde, hvor forureningen skal fjernes, må man dog som nabo tåle, at arbejdet kan brede sig ind på ens grund, men skader som følge af dette arbejde bliver erstattet efter principperne i erstatningsretten og reglerne i jordforureningsloven.


Siden er sidst opdateret 30-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring