Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - referat 06-12-2010

Mødedato
06-12-2010 kl. 16:00 - 18:00
 
Mødested
Mødecenter Odense
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Orientering om status for den regionale udviklingsplan
  2. Meddelelser
  3. Næste møde
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 10/1155
  1. Orientering om status for den regionale udviklingsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Møderunden med kommunerne afsluttes 15. december 2010. Input fra andre nøgleinteressenter indhentes i begyndelsen af 2011, når der er indkredset forslag til hovedtemaer for RUP’ens initiativer. 

  Udvalgsformanden giver på mødet en orientering om de overordnede indtryk fra de seneste kommunemøder, og der fremlægges notat med forslag til hovedtemaer for RUP-initiativerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Møderunden med kommunerne afsluttes 15. december 2010. Der resterer 6. december 2010 7 kommunemøder. Input fra andre nøgleinteressenter indhentes i begyndelsen af 2011, når der er indkredset forslag til hovedtemaer for RUP’ens initiativer.

  Siden mødet i RUP-udvalget den 2. november 2010 er der gennemført møder med Åbenrå, Odense, Assens og Nyborg kommuner. Udvalgsformanden vil på mødet orientere om de overordnede indtryk fra de fire kommunemøder.

  På udvalgets møde den 2. november 2010 drøftede man kort mulige hovedtemaer for initiativer i den nye RUP. I vedlagte notat præsenteres tre forslag til overordnede regionale temaer for udviklingen af RUP-initiativer. Disse tre temaer for initiativudvikling foreslås suppleret med en initiativudvikling, der tager udgangspunkt i temaer, der er særligt vigtige i de forskellige dele af Region Syddanmark. Niveaudelingen i henholdsvis overordnede regionale initiativer og områdeinitiativer er i tråd med politiske signaler fra kommunalt hold. Temaerne er lige nu bredt formuleret, men skal fokuseres og vinkles mere præcist i den videre dialog med kommunerne og de andre aktører.

  Temaerne drøftes den 13. december 2010 i den teknisk-administrative følgegruppe samt den 15. december 2010 i koordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Udvalget tiltræder, at de foreslåede temaer sættes til drøftelse i følgegruppen og i koordinationsudvalget. Temaerne drøftes herefter igen på udvalgets januarmøde 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 06-12-2010
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Overskriften på temaet ”Det innovative samfund” overvejes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8027
  2. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 06-12-2010
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  3. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 24. januar 2010 kl. 16.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 06-12-2010
   

  Næste møde er mandag den 24. januar 2011 kl. 15.00. Møderne starter kl. 15.00


  Sagsnr. 10/8027
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 06-12-2010
   

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring