Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - referat ekstraordinært møde 22-11-2010

Udvalget for Regional Udvikling - referat ekstraordinært møde 22-11-2010

Mødedato
22-11-2010 kl. 14:00

Mødested
Mødeværelse 5

Medlemmer
Lasse Krull, C, Preben Jensen, V, Carsten Abild, V, Preben Friis-Hauge, V, Hans Philip Tietje, V, Karsten Uno Petersen, A, William Jensen, A, Margot Torp, A, Frede Skaaning, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Torben W. Smith, F

Afbud
Kristian Grønbæk Andersen og Preben Friis-Hauge.

Dagsorden

  1. Køreplanskifte 2011 i Sydtrafik
  2. Meddelelser
  3. Eventuelt
  4. Næste møde

 

1.      Køreplanskifte 2011 i Sydtrafik

Sagsnr:

09/4658

Resumé

Sydtrafik har offentliggjort forslag til regionalt og kommunalt finansierede køreplaner, som skal træde i kraft 26. juni 2011. Køreplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i Sydtrafiks trafikplan, som regionsrådet tiltrådte 21. december 2009.

Sydtrafik har bedt Region Syddanmark afklare regionens holdning til en række konkrete forslag, hvor der er tale om en vurdering i forhold til regionens principper. Desuden ønsker Sydtrafik regionens holdning til videreførelsen af visse af de ruter, der er fælles med Midtjylland/Midttrafik.

Sagsfremstilling

De spørgsmål, som Sydtrafik ønsker regionens stillingtagen til, er hver for sig beskrevet i vedlagte notat.

Der er i alt fire spørgsmål, som drejer sig om hvor meget omvejskørsel i forhold til den direkte rute, der kan accepteres. De regionale principper fastslår, at busserne skal køre den direkte vej mellem start og mål. Dette krav er i trafikplanen formuleret således, at regionalbusser skal køre fra start til mål med en gennemsnitsfart på 35 km/t – regnet ad den korteste vej, mens hurtigbusser tilsvarende skal holde en fart på 50 km/t. I nogle tilfælde giver disse krav "luft" i køreplanen, som giver mulighed for betjening af bysamfund i den umiddelbare nærhed af den helt direkte rute. Sydtrafik har ved de udestående spørgsmål valgt at lægge en omvejskørsel ind i de to, mens køreplansforslaget for de to andre holder sig til en mere direkte linje.

Regionsrådet behandlede på sit møde 25. august 2008 en henvendelse fra Midttrafik. Her var beslutningen, at Region Syddanmark ikke ønskede at finansiere en række ruter, primært fordi de ikke vurderedes som værende af regional betydning. Via Sydtrafik er der nu stillet spørgsmål til et antal ruter, som i et vist omfang ønskes videreført fra midtjysk side.

Indstilling

Det indstilles at:

Sydtrafiks forslag til betjening af Skovlund anbefales, da det er en uddannelsesrute

Sydtrafiks forslag til den samlede betjening udført af rute 44 og 144 (på strækningen mellem Grindsted og Esbjerg Lufthavn) anbefales

anbefale ikke at betjene Brejning i Vejle Kommune med regionalrute 104

anbefale at betjene Skærbæk Ringvej i Fredericia Kommune med regionalrute 106. Til gengæld føres ruten syd om Taulov, og ikke som forudsat i Sydtrafiks forslag gennem den sydlige del af Taulov by. Ekstraudgiften hertil på ca. 135.000 kr. foreslås afholdt af Fredericia Kommune. Det forudsættes at indtægten fuldt ud tilfalder regionen.

anbefale, at rute 205 (Vejle-Juelsminde) opretholdes som uddannelsesrute

anbefale, at ruterne 506 og 508 (fra henholdsvis Jelling og Thyregod til Tørring Gymnasium) videreføres som uddannelsesruter

anbefale, at rute 209 videreføres med én morgenforbindelse mellem Lindved og Vejle

anbefale at Vejle Kommune anmodes om at tilvejebringe nødvendig finansiering til at opretholde rute 513, såfremt kommunen ønsker dette

anbefale, at Region Syddanmark i 2011 og 2012-køreplansårene finansierer rute 926X på denne rutes forløb i Syddanmark

Sydtrafik foreslår kompenserende besparelser svarende til at kunne betjene Skovlund og opretholde uddannelseskørsel på ruterne 205, 506 og 508.

Finansieringen af rute 926X sker via budgetudligningsmodellen

Beslutning

Indstillingen afbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

2.      Meddelelser

Sagsnr:

10/8027

Beslutning

Intet.

 

3.      Eventuelt

Sagsnr:

10/8027

Beslutning

Intet.

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

10/8027

Resumé

Næste møde er mandag den 6. december 2010 kl. 16.00 i Odense.

Beslutning

Til orientering.

 

 

 


Siden er sidst opdateret 29-11-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring