Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - referat 11-10-2010

Mødedato
11-10-2010 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Alsion, Sønderborg
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat 11-10 2010
   

  1. Orientering om status for den Regionale Udviklingsplan
  2. Orientering om Landsplanredegørelse 2010
  3. Meddelelser
  4. Næste møde
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 10/1155
  1. Orientering om status for den Regionale Udviklingsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Inputfasen er godt i gang. Der er gennemført en række kommunemøder, og der er planlagt et møde med de øvrige nøgleinteressenter den 9. december 2010.

  Udvalgsformanden vil på mødet give en orientering om de overordnede indtryk fra de gennemførte kommunemøder. Udvalget vil desuden blive orienteret om værktøjer og aktører inden for regional udvikling i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Inputfasen er godt i gang.  

  Inden mødet i RUPudvalget, er der gennemført møder med Sønderborg, Haderslev, Langeland, Svendborg, Kerteminde, Varde, Billund, Vejen og Kolding kommuner. Udvalgsformanden vil på mødet orientere om de overordnede indtryk fra de gennemførte kommunemøder.

  Der er fastlagt en dato for et temamøde med de øvrige nøgleaktører den 9. december 2010 fra 13.30-16.00 på Hotel Trinity i Fredericia. Det foreslås, at der afholdes ét samlet temamøde, som til gengæld indeholder fem workshopper med temaer fra Den Regionale Udviklingsplan og målrettet forskellige aktører. Der vil blive afholdt et inspirerende oplæg i hver workshop, og deltagerne vil efterfølgende få mulighed for at komme med deres idéer og synspunkter. De fem temaworkshop vil få overskrifterne:

  • Bo og leve
  • Vækst og velfærd
  • Viden og læring
  • Oplevelser og fritid
  • Sammenhæng og tilgængelighed.

  Den teknisk-administrative følgegruppe er etableret med deltagelse fra de syddanske kommuner, Dansk Byplanlaboratorium, Friluftsrådet Sønderjylland og Friluftsrådet Sydfyn.

  På mødet vil udvalget også blive orienteret om værktøjer og aktører inden for regional udvikling i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-10-2010
   

  Udvalgsformand Lasse Krull gav en orientering om erfaringerne fra de gennemførte kommunemøder.

  Beslutning  i RUP-udvalget den 11-10-2010

  Det overordnede indtryk fra møderne er positivt og kommunerne har generelt udtrykt tilfredshed med udbyttet af møderne, herunder det analysemateriale for de enkelte kommuner, som er blevet udarbejdet i forbindelse med møderne.

  Udvalget drøftede processen og temaerne for de kommende møder. Det blev aftalt, at lukningstruede gymnasier og Region Syddanmarks ambition om at være science region medtages som temaer på de kommende kommunemøder.

  Udvalget fik udleveret en oversigt over hovedaktørerne inden for ReEgional Udvikling.


  Sagsnr. 08/10525
  2. Orientering om Landsplanredegørelse 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Miljøministeren har den 3. september 2010 udsendt en ny Landsplanredegørelse 2010. Landsplanredegørelsen udtrykker regeringens synspunkter på udviklingen i Danmark på en række områder inden for især plan- og miljøområdet. Landsplanredegøreslen indgår som et væsentligt indspil til kommunernes og regionernes planstrategier. Redegørelsen er ændret meget marginalt i forhold til det oprindelige planforslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Godkendelsen af Landsplanredegørelse 2010 har været ventet siden september 2009, hvor der var høringsfrist på planforslaget.

  Region Syddanmark har i sit høringssvar konstateret, at de regionale udviklingsplaner ikke synes at have indgået i overvejelserne ved udarbejdelsen af forslaget. Region Syddanmark opfordrede derfor blandt andet til - med udgangspunkt i den regionale udviklingsplan for Region Syddanmark - at disse planer i langt højere grad bør integreres i landsplanredegørelsen. Region Syddanmark påpegede endvidere, at forslaget fokuserede for ensidigt på Øresundsregionen og det østjyske bybånd. Tilsvarende synspunkter har Danske Regioner fremsat i sit høringssvar på vegne af alle regioner.

  I Landsplanredegørelse 2010 er der taget højde for denne kritik, omend i meget begrænset omfang. Således er de regionale udviklingsplaner nu omtalt i forbindelse med hele fire kapitler (Landdistrikter, Østjylland, Mellemstore byregioner samt Hovedstaden og Sjælland). I forslaget var de kun nævnt i forordet.

  Landsplaredegørelsen fremstår endvidere lidt mere som en redegørelse for hele landet og ikke kun for de to vækstområder og landdistrikterne.

  Herudover har de mellemstore byer nu fået et helt kapitel, som især omhandler Region Nordjylland og Region Syddanmark. Det fremgår her, at regeringen vil tage initiativ til et visionsarbejde om udviklingsmulighederne på Fyn i samarbejde med de fynske kommuner og Region Syddanmark. Det fremgår også af kapitlet, at staten forventer af kommunerne, at de regionale udviklingsplaners strategier for byers samspil bør indgå i de grundlæggende overvejelser i kommuneplanlægningen.

  Det samlede indtryk af Landsplanredegørelse 2010 er dog, at den fortsat er mangelfuld i forhold til de udfordringer de forskellige dele af landet står over for.

  Det bemærkes, at Miljøministeren allerede har inviteret de fynske kommuner og Region Syddanmark til en indledende drøftelse om visionssamarbejdet om de fynske udviklingsmuligheder. Drøftelserne fandt sted den 13. september 2010, hvor Region Syddanmark fra sin side tilkendegav, at man gerne går ind i et sådant arbejde. Miljøministeren vil på baggrund af drøftelserne udarbejde et forslag til kommissorium for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-10-2010
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1380
  3. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-10-2010
   

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr. 10/1380
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Næste møde er planlagt til 8. november 2010 i Bruxelles, hvor udvalget er på studietur. Det foreslås, at der i stedet for afholdes møde tirsdag den 2. november 2010 kl. 15.00 på Jelling Seminarium i Jelling. Der gives en orientering om projektet "Formidling af kulturarven - Jelling som regionalt formidlingscenter".

  Årets sidste møde er mandag den 6. december 2010 kl. 15.00. Samme dag er der trafikkonference i Odense kl. 13.00-16.00. Det foreslås, at udvalgsmødet starter kl. 16.00 samme sted som konferencen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at det planlagte møde den 8. november 2010 aflyses,

  at der afholdes møde tirsdag den 2. november 2010 kl. 15.30 i Jelling.

  at mødet den 6. december 2010 starter kl. 16.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-10-2010
   

  Det blev aftalt,

  at det planlagte møde den 8. november 2010 aflyses,

  at der afholdes møde tirsdag den 2. november 2010 kl. 18.00 i Jelling,

  at mødet den 6. december 2010 starter kl. 16.00.


  Sagsnr. 10/1380
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 11-10-2010
   

  På næste møde vil udvalget modtage en orientering om status for processen for Vestbanen.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring