Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regional Udvikling - referat 07-06-2010


Mødedato
07-06-2010
i forlængelse af mødet i Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan.

Mødested
VUC,
Boulevarden 25, 7100 Vejle

Medlemmer
Lasse Krull, C, Preben Jensen, V, Carsten Abild, V, Preben Friis-Hauge, V, Hans Philip Tietje, V, Karsten Uno Petersen, A, William Jensen, A, Margot Torp, A, Frede Skaaning, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Torben W. Smith, F

Afbud
Carsten Abild, V.

 

Dagsorden

  1. Valg af formand og næstformand
  2. Mødeplan 2010
  3. Arbejdsform
  4. Eventuelt
  5. Næste møde

 

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

10/8027

Sagsfremstilling

Udvalget for Regional Udvikling skal vælge formand og næstformand.

Indstilling

Det indstilles,

at udvalget vælger formand og næstformand.

Udvalget

Lasse Krull blev valgt som formand og Karsten Uno Petersen som næstformand.

 

 

 

2.      Mødeplan 2010

Sagsnr:

10/8027

Resumé

Regionsrådet nedsatte på mødet den 31. maj 2010, sag nr. 31, Udvalget for Regional Udvikling, der kan varetage en kontinuerlig opfølgning og generel rådgivning inden for regional udvikling.

Der forelægges forslag til mødeplan i 2010.

Sagsfremstilling

Regionsrådet nedsatte på mødet den 31. maj 2010, sag nr. 31, Udvalget for Regional Udvikling, der har følgende kommissorium:

"Udvalget følger udviklingen og rådgiver Regionsrådet i spørgsmål vedr. regional erhvervspolitik, kultur, uddannelse, miljø, regional kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Udvalgets kommissorium omfatter ikke opgaver, som særskilt er henlagt til andre udvalg.

Udvalget har 11 medlemmer.

Udvalgets funktionsperiode udløber den 31. december 2013".

Det foreslås, at Udvalget for Regional Udvikling afholder møder i forlængelse af møder i det særlige udvalg for planlægning af ny Regional UdviklingsPlan, der har følgende mødeplan for resten af 2010 med mødestart kl. 15.00:

  • 9. august 2010 (mandag)
  • 6. september 2010 (mandag)
  • 11. oktober 2010 (mandag)
  • 8. november 2010 (mandag)
  • 6. december 2010 (mandag).

Indstilling

Det indstilles,

at mødeplanen godkendes.

Udvalget

Mødeplanen blev godkendt.  

Udvalgets funktionsperiode udløber 31. december 2011.

 

 

 

 

3.      Arbejdsform

Sagsnr:

10/8027

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Udvalgets mødeform blev drøftet.  

I henhold til kommissoriet følger udvalget udviklingen og rådgiver Regionsrådet i spørgsmål vedr. regional erhvervspolitik, kultur, uddannelse, miljø, regional kollektiv trafik og internationalt samarbejde. Udvalgets kommissorium omfatter ikke opgaver, som særskilt er henlagt til andre udvalg.

 

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

10/8027

Udvalget

Intet.

 

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

10/8027

Udvalget

Næste møde er den 9. august 2010 i forlængelse af møde i udvalget for planlægning af ny Regional UdviklingsPlan, der har møde fra kl. 15.00.

 


Siden er sidst opdateret 14-06-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring